CrushOn.AI Thay thế 2024

Nếu bạn đang tìm giải pháp thay thế cho CrushOn.AI hoặc các công cụ AI khác cho #Nhân vật AI, chúng tôi sẽ cung cấp danh sách toàn diện các lựa chọn thay thế cho CrushOn.AI trong bài viết này.

Bạn có thể thích

Tổng quan về CrushOn.AI

1. CrushOn.AI là gì?

CrushOn.AI là một nền tảng cung cấp cuộc trò chuyện không giới hạn và giao tiếp chân thực và không phù hợp với nội dung.

2. Các tính năng cốt lõi của CrushOn.AI

CrushOn.AI có 3 tính năng cốt lõi, bao gồm:

1. Cuộc trò chuyện không giới hạn

2. Giao tiếp cảm xúc chân thực

3. Giao tiếp không phù hợp với nội dung

Our platform stands out with its commitment to unbounded conversations. Unlike traditional Character AI, CrushOn.AI provides an environment where you can indulge in authentic emotional and NSFW interactions without limitations.

Đề xuất thay thế CrushOn.AI tốt nhất

1. Janitor AI

Janitor AI là một nền tảng tuyệt vời được phát triển bởi janitorai.com cho phép người dùng tạo ra các nhân vật chatbot hư cấu NSFW với các tính cách khác nhau. Nền tảng này được động lực bởi các mô hình ngôn ngữ lớn, bao gồm các mô hình GPT của OpenAI.

Janitor AI có 3 ưu điểm, bao gồm:

Ưu điểm
 • Tạo ra các nhân vật chatbot hư cấu NSFW
 • Chọn từ nhiều tính cách
 • Tùy chỉnh ngoại hình và sở thích đối thoại

2. Candy.ai

Trải nghiệm tận hưởng của bạn với bạn gái AI tuyệt vời nhất

Candy.ai có 4 ưu điểm, bao gồm:

Ưu điểm
 • Cuộc trò chuyện được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo hấp dẫn và cá nhân hóa
 • Các bạn gái AI đa dạng, thích nghi với các vai trò
 • Khả năng tạo hình ảnh
 • Tạo bạn gái AI của riêng bạn

3. Leonardo.ai

Tạo sản phẩm chất lượng cao cho dự án sáng tạo của bạn với tốc độ và tính nhất quán do trí tuệ nhân tạo thúc đẩy.

Leonardo.ai có 3 ưu điểm, bao gồm:

Ưu điểm
 • Tạo hình ảnh
 • Bề mặt trí tuệ nhân tạo
 • Tạo vật liệu 3D

4. VIGGLE

VIGGLE là một nền tảng tạo video được cung cấp bởi JST-1, mô hình nền tảng video-3D đầu tiên hiểu về vật lý thực tiễn. Nó cho phép người dùng di chuyển bất kỳ nhân vật nào theo ý muốn của họ.

VIGGLE có 3 ưu điểm, bao gồm:

Ưu điểm
 • Tạo video có thể điều khiển
 • Hiểu biết về vật lý thực tế
 • Tùy chỉnh chuyển động nhân vật

5. Viggle

Sinh ra video có thể điều khiển, bắt đầu từ việc cho phép bất kỳ nhân vật di chuyển như bạn muốn.

Viggle có 4 ưu điểm, bao gồm:

Ưu điểm
 • Trộn hình ảnh nhân vật vào video chuyển động
 • Tạo hoạt hình cho nhân vật tĩnh với hướng dẫn chuyển động văn bản
 • Tạo video hoàn toàn từ văn bản
 • Tô điểm nhân vật với lời nhắc văn bản

6. Character.ai

Character.ai là một nền tảng nơi các tác nhân thông minh, được cung cấp bởi công nghệ trí tuệ nhân tạo và học máy, cư trú. Nó cho phép người dùng tạo và tương tác với các nhân vật ảo có khả năng hiểu và đáp ứng đầu vào của con người.

Character.ai có 1 ưu điểm, bao gồm:

Ưu điểm
 • Character.ai cung cấp các tính năng chính sau đây: 1. Nhân vật ảo thông minh: Nền tảng cung cấp một bộ sưu tập các nhân vật ảo đã được xây dựng trước với khả năng AI tiên tiến. 2. Hiểu ngôn ngữ tự nhiên: Các nhân vật có thể hiểu ngôn ngữ con người và đáp ứng tương ứng, tạo ra cuộc trò chuyện chân thực. 3. Trí tuệ cảm xúc: Các nhân vật có khả năng thể hiện cảm xúc, tăng cường tương tác với người dùng. 4. Hành vi thích nghi: Các nhân vật có thể học và thích nghi theo thời gian, cải thiện phản hồi và hành vi dựa trên tương tác của người dùng.

7. DeepAI

Công cụ trí tuệ nhân tạo cho những con người sáng tạo một cách tự nhiên.

DeepAI có 5 ưu điểm, bao gồm:

Ưu điểm
 • Trình tạo trí tuệ nhân tạo
 • Trình chỉnh sửa hình ảnh trí tuệ nhân tạo
 • Nhân vật trí tuệ nhân tạo
 • Tìm kiếm trí tuệ nhân tạo
 • Tô màu hình ảnh

8. Chub

Tìm kiếm, chia sẻ, sửa đổi, chuyển đổi và kiểm soát phiên bản ký tự và dữ liệu khác để sử dụng cho các mô hình ngôn ngữ lớn dùng để giao tiếp (LLMs).

Chub có 5 ưu điểm, bao gồm:

Ưu điểm
 • Tìm kiếm ký tự và dữ liệu khác
 • Chia sẻ ký tự và dữ liệu khác
 • Sửa đổi ký tự và dữ liệu khác
 • Chuyển đổi ký tự và dữ liệu khác
 • Kiểm soát phiên bản ký tự và dữ liệu

9. Tên trang web

Là gì

10. PepHop AI

PepHop AI là một nền tảng trò chuyện AI tiên phong.

PepHop AI có 1 ưu điểm, bao gồm:

Ưu điểm
 • Các tính năng chính của PepHop AI bao gồm trò chuyện với nhân vật AI, nhân vật tự tạo, nhân vật được tạo bởi cộng đồng và hỗ trợ cả chế độ SFW và NSFW.

Các lựa chọn thay thế CrushOn.AI miễn phí

Được liệt kê cho bạn 5 lựa chọn thay thế miễn phí cho CrushOn.AI, đó là:

VIGGLE là một nền tảng tạo video được cung cấp bởi JST-1, mô hình nền tảng video-3D đầu tiên hiểu về vật lý thực tiễn. Nó cho phép người dùng di chuyển bất kỳ nhân vật nào theo ý muốn của họ.
13.9M
Character.ai là một nền tảng nơi các tác nhân thông minh, được cung cấp bởi công nghệ trí tuệ nhân tạo và học máy, cư trú. Nó cho phép người dùng tạo và tương tác với các nhân vật ảo có khả năng hiểu và đáp ứng đầu vào của con người.
11.0M
PepHop AI là một nền tảng trò chuyện AI tiên phong.
4.3M
GirlfriendGPT là một phòng trò chuyện hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo cho phép người dùng tham gia vào các cuộc trò chuyện SFW và NSFW với các nhân vật yêu thích của họ. Nó cung cấp một nền tảng không kiểm duyệt nơi mọi thứ được cho phép và người dùng có quyền kiểm soát.
3.6M
Charstar là một nền tảng trò chuyện cho phép người dùng tạo, khám phá và trò chuyện với các nhân vật ảo được hỗ trợ bởi những tiến bộ mới nhất trong trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở.
1.9M

Phần kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi tóm tắt các Giải pháp thay thế tốt nhất cho CrushOn.AI. Các Giải pháp thay thế được liệt kê hiện là Giải pháp thay thế tốt nhất cho CrushOn.AI là:JanitorAI, Candy.ai, Leonardo.Ai, Viggle, Viggle Ai, Character AI, DeepAI, Chub, NovelAI, PepHop

Và ít nhất 5 Giải pháp thay thế CrushOn.AI miễn phí được cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi còn trình bày chúng để giới thiệu chi tiết nhằm khám phá thêm lĩnh vực Giải pháp thay thế CrushOn.AI 2024.

Hầu hết mọi người thích