CheatGPT VS Alice App - Your private AI Assistant

So sánh CheatGPT với Alice App - Your private AI Assistant, sự khác biệt giữa CheatGPT và Alice App - Your private AI Assistant là gì?

Bạn có thể thích

Tóm tắt

CheatGPT tóm tắt

Prettier and faster than ChatGPT, all the advanced features of ChatGPT(GPT-4 soon), plus additional premium features like concise responses, text summarization, grammar fixing, image text recognition, and more - Cheat with confidence - you can't go wrong!

Trang đích CheatGPT

Alice App - Your private AI Assistant tóm tắt

Trang đích Alice App - Your private AI Assistant

So sánh chi tiết

chi tiết CheatGPT

Thể loại Trợ lý Quảng cáo AI
Trang web CheatGPT https://cheatgpt.app
Thời gian đã thêm Có thể 30 2023
Giá CheatGPT --

chi tiết Alice App - Your private AI Assistant

Thể loại Chatbot AI, Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs), Trợ lý Phân tích AI, Lời nhắc, Trợ lý viết, Trình kiểm tra ngữ pháp AI, Trình tạo nội dung AI, Trợ lý giọng nói AI, Trợ lý Trả lời AI, Trình tạo phản hồi AI, Dịch, Trợ lý email AI, Soạn thảo quảng cáo, Công cụ năng suất AI, Trình tạo Email AI, Trợ lý truyền thông xã hội AI, Trình viết lại AI, Viết chung, Quản lý quy trình làm việc trí tuệ nhân tạo, Lập lịch AI, Quản lý nhiệm vụ của AI, AI viết lại (Paraphraser)
Trang web Alice App - Your private AI Assistant https://www.heyalice.app
Thời gian đã thêm Tháng tư 14 2024
Giá Alice App - Your private AI Assistant --

So sánh cách sử dụng

Làm cách nào để sử dụng CheatGPT?

Xin lỗi, không có dữ liệu

Làm cách nào để sử dụng Alice App - Your private AI Assistant?

Download and install the Alice App on your desktop. Open the app, chat with models, work with images, use snippets and keyboard shortcuts to enhance your productivity.

So sánh Ưu điểm giữa CheatGPT và Alice App - Your private AI Assistant

Các tính năng cốt lõi của CheatGPT

Xin lỗi, không có dữ liệu

Các tính năng cốt lõi của Alice App - Your private AI Assistant

  • Chat with different models
  • Work with images
  • Use snippets and keyboard shortcuts
  • Run automations to perform actions within your apps

So sánh các trường hợp sử dụng

Các trường hợp sử dụng cho CheatGPT

Xin lỗi, không có dữ liệu

Các trường hợp sử dụng cho Alice App - Your private AI Assistant

  • Automating social media content generation
  • Creating voice memos
  • Advanced costs management
  • Managing Google Calendar

Gói khác nhau giữa CheatGPT và Alice App - Your private AI Assistant

CheatGPT

Xin lỗi, không có dữ liệu

Alice App - Your private AI Assistant

Solo

$99

Pay-once license for one macOS or Windows device. Includes all features of Alice and 1 year of updates.

Small Team & Family

$199

Great for up to 3 devices or small teams. Includes all features of Alice and 1 year of updates.

Team

Get in touch

Pay per seat for your team. Contact us to discuss pricing options and start a free trial.

Big Team & Enterprise

$899

Unlimited licenses within one domain. Includes all features of Alice and 1 year of updates.

So sánh lưu lượng truy cập/Khách truy cập hàng tháng

Lưu lượng truy cập của CheatGPT

CheatGPT là trang có lượt truy cập hàng tháng 11.8K và thời lượng lượt truy cập trung bình 00:00:45. CheatGPT có Trang trên mỗi lượt truy cập là 0.52 và tỷ lệ thoát là 17.96%.

lưu lượng truy cập trang web mới nhất

Truy cập hàng tháng 11.8K
Thời lượng trung bình·lượt truy cập 00:00:45
trang mỗi lượt truy cập 0.52
Tỷ lệ thoát 17.96%
Feb 2023 - May 2024 Tất cả lưu lượng truy cập:

Lưu lượng truy cập của Alice App - Your private AI Assistant

Alice App - Your private AI Assistant là trang có lượt truy cập hàng tháng 26.2K và thời lượng lượt truy cập trung bình 00:01:31. Alice App - Your private AI Assistant có Trang trên mỗi lượt truy cập là 0.72 và tỷ lệ thoát là 77.93%.

lưu lượng truy cập trang web mới nhất

Truy cập hàng tháng 26.2K
Thời lượng trung bình·lượt truy cập 00:01:31
trang mỗi lượt truy cập 0.72
Tỷ lệ thoát 77.93%
Jan 2024 - May 2024 Tất cả lưu lượng truy cập:

dòng chảy địa lý

The top 5 countries/regions for CheatGPT are:United States 12.39%, India 10.14%, Indonesia 9.57%, Taiwan 6.98%, United Kingdom 5.82%

Top 5 Countries/regions

United States
12.39%
India
10.14%
Indonesia
9.57%
Taiwan
6.98%
United Kingdom
5.82%

dòng chảy địa lý

The top 5 countries/regions for Alice App - Your private AI Assistant are:Poland 6.20%, United States 5.51%, Vietnam 3.52%, Turkey 3.31%, Puerto Rico 3.06%

Top 5 Countries/regions

Poland
6.20%
United States
5.51%
Vietnam
3.52%
Turkey
3.31%
Puerto Rico
3.06%

Nguồn lưu lượng truy cập trang web

6 nguồn lưu lượng truy cập chính vào CheatGPT là:trực tiếp 54.16%, Tìm kiếm hữu cơ 37.32%, Liên kết bên ngoài 8.53%, thư 0.00%, tiếp xúc xã hội 0.00%, hiển thị quảng cáo 0.00%

trực tiếp
54.16%
Tìm kiếm hữu cơ
37.32%
Liên kết bên ngoài
8.53%
thư
0.00%
tiếp xúc xã hội
0.00%
hiển thị quảng cáo
0.00%
Feb 2023 - May 2024 Chỉ dành cho máy tính để bàn toàn cầu

Nguồn lưu lượng truy cập trang web

6 nguồn lưu lượng truy cập chính vào Alice App - Your private AI Assistant là:trực tiếp 41.38%, Liên kết bên ngoài 27.04%, Tìm kiếm hữu cơ 19.71%, thư 6.99%, tiếp xúc xã hội 4.88%, hiển thị quảng cáo 0.00%

trực tiếp
41.38%
Liên kết bên ngoài
27.04%
Tìm kiếm hữu cơ
19.71%
thư
6.99%
tiếp xúc xã hội
4.88%
hiển thị quảng cáo
0.00%
Jan 2024 - May 2024 Chỉ dành cho máy tính để bàn toàn cầu

Cái nào tốt hơn: CheatGPT hay Alice App - Your private AI Assistant?

Alice App - Your private AI Assistant có thể phổ biến hơn một chút so với CheatGPT. Như bạn có thể thấy, CheatGPT có 11.8K lượt truy cập hàng tháng, trong khi Alice App - Your private AI Assistant có 26.2K lượt truy cập hàng tháng. Vì vậy, nhiều người chọn Alice App - Your private AI Assistant hơn. Vì vậy, khả năng cao là mọi người sẽ giới thiệu Alice App - Your private AI Assistant nhiều hơn trên các nền tảng xã hội.

CheatGPT có Thời lượng lượt truy cập trung bình là 00:00:45, trong khi Alice App - Your private AI Assistant có Thời lượng lượt truy cập trung bình là 00:01:31. Ngoài ra, CheatGPT có một trang trên mỗi lượt truy cập là 0.52 và Tỷ lệ thoát là 17.96%. Alice App - Your private AI Assistant có một trang trên mỗi lượt truy cập là 0.72 và Tỷ lệ thoát là 77.93%.

Người dùng chính của CheatGPT là United States, India, Indonesia, Taiwan, United Kingdom, với phân phối sau: 12.39%, 10.14%, 9.57%, 6.98%, 5.82%.

Người dùng chính của Alice App - Your private AI Assistant là Poland, United States, Vietnam, Turkey, Puerto Rico, với phân phối như sau: 6.20%, 5.51%, 3.52%, 3.31%, 3.06%.

Xem các so sánh khác

Hầu hết mọi người thích