Kin VS 302.AI

So sánh Kin với 302.AI, sự khác biệt giữa Kin và 302.AI là gì?

Bạn có thể thích

Tóm tắt

Kin tóm tắt

Trang đích Kin

302.AI tóm tắt

Trang đích 302.AI

So sánh chi tiết

chi tiết Kin

Thể loại Chatbot AI, Trợ lý Cuộc sống, Trợ lý viết
Trang web Kin https://mykin.ai?utm_source=toolify
Thời gian đã thêm Tháng hai 02 2024
Giá Kin --

chi tiết 302.AI

Thể loại Chatbot AI, Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs), Danh mục Công cụ AI
Trang web 302.AI https://302.ai?utm_source=toolify
Thời gian đã thêm Tháng tư 19 2024
Giá 302.AI --

So sánh cách sử dụng

Làm cách nào để sử dụng Kin?

Get inspired, talk things through, navigate situations or get personalized guidance with Kin. Built for privacy, security, and with memory in mind.

Làm cách nào để sử dụng 302.AI?

Use 302.AI to access top AI models, create AI-powered chatbots, and enjoy various AI tools hassle-free and securely. Explore limitless AI possibilities.

So sánh Ưu điểm giữa Kin và 302.AI

Các tính năng cốt lõi của Kin

 • Semantic and episodic conversations to learn about your world and preferences
 • Private-key encrypted conversations
 • Built with memory in mind for personalized guidance
 • Local First data storage on your device
 • Self-Sovereignty for data control
 • Edge ML for low latency and maximum security
 • Confidential Computing for running large models while keeping data private

Các tính năng cốt lõi của 302.AI

 • Easy-to-use chatbots
 • GPTs application generation
 • Drawing robot creation

So sánh các trường hợp sử dụng

Các trường hợp sử dụng cho Kin

 • Get advice
 • Talk things through
 • Get inspired
 • Navigate awkwardness
 • Optimize time
 • Prepare for tough conversations and awkward situations
 • Nurture connections with family, friends, colleagues or neighbors

Các trường hợp sử dụng cho 302.AI

 • Creating AI-powered chatbots
 • Generating GPTs applications

Gói khác nhau giữa Kin và 302.AI

Kin

Xin lỗi, không có dữ liệu

302.AI

OpenAI models

Variable

Prices vary based on the specific model and usage

So sánh lưu lượng truy cập/Khách truy cập hàng tháng

Lưu lượng truy cập của Kin

Kin là trang có lượt truy cập hàng tháng 37.0K và thời lượng lượt truy cập trung bình 00:03:18. Kin có Trang trên mỗi lượt truy cập là 0.83 và tỷ lệ thoát là 60.16%.

lưu lượng truy cập trang web mới nhất

Truy cập hàng tháng 37.0K
Thời lượng trung bình·lượt truy cập 00:03:18
trang mỗi lượt truy cập 0.83
Tỷ lệ thoát 60.16%
Oct 2023 - May 2024 Tất cả lưu lượng truy cập:

Lưu lượng truy cập của 302.AI

302.AI là trang có lượt truy cập hàng tháng 9.7K và thời lượng lượt truy cập trung bình 00:03:42. 302.AI có Trang trên mỗi lượt truy cập là 5.61 và tỷ lệ thoát là 39.68%.

lưu lượng truy cập trang web mới nhất

Truy cập hàng tháng 9.7K
Thời lượng trung bình·lượt truy cập 00:03:42
trang mỗi lượt truy cập 5.61
Tỷ lệ thoát 39.68%
Jan 2024 - May 2024 Tất cả lưu lượng truy cập:

dòng chảy địa lý

The top 5 countries/regions for Kin are:United States 10.61%, Australia 5.75%, Korea 4.92%, France 4.27%, United Kingdom 3.89%

Top 5 Countries/regions

United States
10.61%
Australia
5.75%
Korea
4.92%
France
4.27%
United Kingdom
3.89%

dòng chảy địa lý

The top 5 countries/regions for 302.AI are:China 60.88%, United States 18.87%, Hong Kong 5.88%, Korea 4.35%, Singapore 3.68%

Top 5 Countries/regions

China
60.88%
United States
18.87%
Hong Kong
5.88%
Korea
4.35%
Singapore
3.68%

Nguồn lưu lượng truy cập trang web

6 nguồn lưu lượng truy cập chính vào Kin là:trực tiếp 45.35%, Liên kết bên ngoài 41.57%, Tìm kiếm hữu cơ 12.29%, tiếp xúc xã hội 0.79%, thư 0.00%, hiển thị quảng cáo 0.00%

trực tiếp
45.35%
Liên kết bên ngoài
41.57%
Tìm kiếm hữu cơ
12.29%
tiếp xúc xã hội
0.79%
thư
0.00%
hiển thị quảng cáo
0.00%
Oct 2023 - May 2024 Chỉ dành cho máy tính để bàn toàn cầu

Nguồn lưu lượng truy cập trang web

6 nguồn lưu lượng truy cập chính vào 302.AI là:Liên kết bên ngoài 51.05%, trực tiếp 42.93%, Tìm kiếm hữu cơ 6.02%, thư 0.00%, tiếp xúc xã hội 0.00%, hiển thị quảng cáo 0.00%

Liên kết bên ngoài
51.05%
trực tiếp
42.93%
Tìm kiếm hữu cơ
6.02%
thư
0.00%
tiếp xúc xã hội
0.00%
hiển thị quảng cáo
0.00%
Jan 2024 - May 2024 Chỉ dành cho máy tính để bàn toàn cầu

Cái nào tốt hơn: Kin hay 302.AI?

Kin có thể phổ biến hơn một chút so với 302.AI. Như bạn có thể thấy, Kin có 37.0K lượt truy cập hàng tháng, trong khi 302.AI có 9.7K lượt truy cập hàng tháng. Vì vậy, nhiều người chọn Kin hơn. Vì vậy, khả năng cao là mọi người sẽ giới thiệu Kin nhiều hơn trên các nền tảng xã hội.

Kin có Thời lượng lượt truy cập trung bình là 00:03:18, trong khi 302.AI có Thời lượng lượt truy cập trung bình là 00:03:42. Ngoài ra, Kin có một trang trên mỗi lượt truy cập là 0.83 và Tỷ lệ thoát là 60.16%. 302.AI có một trang trên mỗi lượt truy cập là 5.61 và Tỷ lệ thoát là 39.68%.

Người dùng chính của Kin là United States, Australia, Korea, France, United Kingdom, với phân phối sau: 10.61%, 5.75%, 4.92%, 4.27%, 3.89%.

Người dùng chính của 302.AI là China, United States, Hong Kong, Korea, Singapore, với phân phối như sau: 60.88%, 18.87%, 5.88%, 4.35%, 3.68%.

Xem các so sánh khác

Hầu hết mọi người thích