Kin VS Hevolve

So sánh Kin với Hevolve, sự khác biệt giữa Kin và Hevolve là gì?

Bạn có thể thích

Tóm tắt

Kin tóm tắt

Trang đích Kin

Hevolve tóm tắt

Introducing Hevolve: the groundbreaking education platform that's redefining the way you learn. With our innovative AI avatars leading the way, you'll embark on a personalized learning journey like never before. Learn at your own pace and in your own style.

Trang đích Hevolve

So sánh chi tiết

chi tiết Kin

Thể loại Chatbot AI, Trợ lý Cuộc sống, Trợ lý viết
Trang web Kin https://mykin.ai
Thời gian đã thêm Tháng hai 02 2024
Giá Kin --

chi tiết Hevolve

Thể loại Chatbot AI, Cơ sở kiến thức trí tuệ nhân tạo, Trợ lý Giáo dục AI
Trang web Hevolve http://hevolveai.hertzai.com
Thời gian đã thêm Tháng hai 22 2024
Giá Hevolve --

So sánh cách sử dụng

Làm cách nào để sử dụng Kin?

Get inspired, talk things through, navigate situations or get personalized guidance with Kin. Built for privacy, security, and with memory in mind.

Làm cách nào để sử dụng Hevolve?

To get started with Hevolve, download the app from the Google Play Store, create an account, and explore the educational resources tailored to your needs and interests. Learn at your own pace and in your own style!

So sánh Ưu điểm giữa Kin và Hevolve

Các tính năng cốt lõi của Kin

 • Semantic and episodic conversations to learn about your world and preferences
 • Private-key encrypted conversations
 • Built with memory in mind for personalized guidance
 • Local First data storage on your device
 • Self-Sovereignty for data control
 • Edge ML for low latency and maximum security
 • Confidential Computing for running large models while keeping data private

Các tính năng cốt lõi của Hevolve

 • AI generative avatars for immersive learning experiences
 • Personalized learning based on individual learning style
 • Vernacular teaching for learning in preferred language
 • Interactive assessments for real-time feedback and progress tracking
 • Interactive book learning with dynamic and personalized approach
 • Adaptive content delivery for personalized learning experience

So sánh các trường hợp sử dụng

Các trường hợp sử dụng cho Kin

 • Get advice
 • Talk things through
 • Get inspired
 • Navigate awkwardness
 • Optimize time
 • Prepare for tough conversations and awkward situations
 • Nurture connections with family, friends, colleagues or neighbors

Các trường hợp sử dụng cho Hevolve

 • Students embarking on a new academic pursuit
 • Researchers exploring the depths of knowledge
So sánh lưu lượng truy cập/Khách truy cập hàng tháng

Lưu lượng truy cập của Kin

Kin là trang có lượt truy cập hàng tháng 24.1K và thời lượng lượt truy cập trung bình 00:01:58. Kin có Trang trên mỗi lượt truy cập là 1.06 và tỷ lệ thoát là 50.07%.

lưu lượng truy cập trang web mới nhất

Truy cập hàng tháng 24.1K
Thời lượng trung bình·lượt truy cập 00:01:58
trang mỗi lượt truy cập 1.06
Tỷ lệ thoát 50.07%
Oct 2023 - Apr 2024 Tất cả lưu lượng truy cập:

Lưu lượng truy cập của Hevolve

Hevolve là trang có lượt truy cập hàng tháng 0 và thời lượng lượt truy cập trung bình 00:00:00. Hevolve có Trang trên mỗi lượt truy cập là 0.00 và tỷ lệ thoát là 0.00%.

lưu lượng truy cập trang web mới nhất

Truy cập hàng tháng 0
Thời lượng trung bình·lượt truy cập 00:00:00
trang mỗi lượt truy cập 0.00
Tỷ lệ thoát 0.00%
Nov 2023 - Apr 2024 Tất cả lưu lượng truy cập:

dòng chảy địa lý

The top 5 countries/regions for Kin are:Portugal 10.83%, Denmark 10.09%, United States 9.27%, Korea 6.44%, United Kingdom 6.06%

Top 5 Countries/regions

Portugal
10.83%
Denmark
10.09%
United States
9.27%
Korea
6.44%
United Kingdom
6.06%

dòng chảy địa lý

Xin lỗi, không có dữ liệu

Nguồn lưu lượng truy cập trang web

6 nguồn lưu lượng truy cập chính vào Kin là:trực tiếp 61.55%, Liên kết bên ngoài 26.69%, Tìm kiếm hữu cơ 10.90%, thư 0.53%, tiếp xúc xã hội 0.33%, hiển thị quảng cáo 0.00%

trực tiếp
61.55%
Liên kết bên ngoài
26.69%
Tìm kiếm hữu cơ
10.90%
thư
0.53%
tiếp xúc xã hội
0.33%
hiển thị quảng cáo
0.00%
Oct 2023 - Apr 2024 Chỉ dành cho máy tính để bàn toàn cầu

Nguồn lưu lượng truy cập trang web

6 nguồn lưu lượng truy cập chính vào Hevolve là:thư 0, trực tiếp 0, Tìm kiếm hữu cơ 0, tiếp xúc xã hội 0, Liên kết bên ngoài 0, hiển thị quảng cáo 0

thư
0
trực tiếp
0
Tìm kiếm hữu cơ
0
tiếp xúc xã hội
0
Liên kết bên ngoài
0
hiển thị quảng cáo
0
Nov 2023 - Apr 2024 Chỉ dành cho máy tính để bàn toàn cầu

Cái nào tốt hơn: Kin hay Hevolve?

Kin có thể phổ biến hơn một chút so với Hevolve. Như bạn có thể thấy, Kin có 24.1K lượt truy cập hàng tháng, trong khi Hevolve có 0 lượt truy cập hàng tháng. Vì vậy, nhiều người chọn Kin hơn. Vì vậy, khả năng cao là mọi người sẽ giới thiệu Kin nhiều hơn trên các nền tảng xã hội.

Kin có Thời lượng lượt truy cập trung bình là 00:01:58, trong khi Hevolve có Thời lượng lượt truy cập trung bình là 00:00:00. Ngoài ra, Kin có một trang trên mỗi lượt truy cập là 1.06 và Tỷ lệ thoát là 50.07%. Hevolve có một trang trên mỗi lượt truy cập là 0.00 và Tỷ lệ thoát là 0.00%.

Người dùng chính của Kin là Portugal, Denmark, United States, Korea, United Kingdom, với phân phối sau: 10.83%, 10.09%, 9.27%, 6.44%, 6.06%.

Xem các so sánh khác

Hầu hết mọi người thích