Kin VS Cranberry Apps

So sánh Kin với Cranberry Apps, sự khác biệt giữa Kin và Cranberry Apps là gì?

Bạn có thể thích

Tóm tắt

Kin tóm tắt

Trang đích Kin

Cranberry Apps tóm tắt

Trang đích Cranberry Apps

So sánh chi tiết

chi tiết Kin

Thể loại Chatbot AI, Trợ lý Cuộc sống, Trợ lý viết
Trang web Kin https://mykin.ai
Thời gian đã thêm Tháng hai 02 2024
Giá Kin --

chi tiết Cranberry Apps

Thể loại Công cụ năng suất AI, Chatbot AI
Trang web Cranberry Apps https://cranberry.app/keybot
Thời gian đã thêm Tháng hai 21 2024
Giá Cranberry Apps --

So sánh cách sử dụng

Làm cách nào để sử dụng Kin?

Get inspired, talk things through, navigate situations or get personalized guidance with Kin. Built for privacy, security, and with memory in mind.

Làm cách nào để sử dụng Cranberry Apps?

Using Cranberry Apps is easy. Simply download our app and start exploring the various features and functionalities.

So sánh Ưu điểm giữa Kin và Cranberry Apps

Các tính năng cốt lõi của Kin

 • Semantic and episodic conversations to learn about your world and preferences
 • Private-key encrypted conversations
 • Built with memory in mind for personalized guidance
 • Local First data storage on your device
 • Self-Sovereignty for data control
 • Edge ML for low latency and maximum security
 • Confidential Computing for running large models while keeping data private

Các tính năng cốt lõi của Cranberry Apps

 • ChatGPT integration
 • iPhone keyboard extension

So sánh các trường hợp sử dụng

Các trường hợp sử dụng cho Kin

 • Get advice
 • Talk things through
 • Get inspired
 • Navigate awkwardness
 • Optimize time
 • Prepare for tough conversations and awkward situations
 • Nurture connections with family, friends, colleagues or neighbors

Các trường hợp sử dụng cho Cranberry Apps

 • Enhance your messaging experience
 • Effortlessly express yourself with our keyboard extension

Gói khác nhau giữa Kin và Cranberry Apps

Kin

Xin lỗi, không có dữ liệu

Cranberry Apps

Basic

$0

Access to essential features

Pro

$9.99/month

Unlimited access to all features and premium support

So sánh lưu lượng truy cập/Khách truy cập hàng tháng

Lưu lượng truy cập của Kin

Kin là trang có lượt truy cập hàng tháng 37.0K và thời lượng lượt truy cập trung bình 00:03:18. Kin có Trang trên mỗi lượt truy cập là 0.83 và tỷ lệ thoát là 60.16%.

lưu lượng truy cập trang web mới nhất

Truy cập hàng tháng 37.0K
Thời lượng trung bình·lượt truy cập 00:03:18
trang mỗi lượt truy cập 0.83
Tỷ lệ thoát 60.16%
Oct 2023 - May 2024 Tất cả lưu lượng truy cập:

Lưu lượng truy cập của Cranberry Apps

Cranberry Apps là trang có lượt truy cập hàng tháng 829 và thời lượng lượt truy cập trung bình 00:00:03. Cranberry Apps có Trang trên mỗi lượt truy cập là 0.38 và tỷ lệ thoát là 0.00%.

lưu lượng truy cập trang web mới nhất

Truy cập hàng tháng 829
Thời lượng trung bình·lượt truy cập 00:00:03
trang mỗi lượt truy cập 0.38
Tỷ lệ thoát 0.00%
Nov 2023 - May 2024 Tất cả lưu lượng truy cập:

dòng chảy địa lý

The top 5 countries/regions for Kin are:United States 10.61%, Australia 5.75%, Korea 4.92%, France 4.27%, United Kingdom 3.89%

Top 5 Countries/regions

United States
10.61%
Australia
5.75%
Korea
4.92%
France
4.27%
United Kingdom
3.89%

dòng chảy địa lý

The top 3 countries/regions for Cranberry Apps are:United States 55.61%, Italy 25.55%, Germany 18.84%

Top 3 Countries/regions

United States
55.61%
Italy
25.55%
Germany
18.84%

Nguồn lưu lượng truy cập trang web

6 nguồn lưu lượng truy cập chính vào Kin là:trực tiếp 45.35%, Liên kết bên ngoài 41.57%, Tìm kiếm hữu cơ 12.29%, tiếp xúc xã hội 0.79%, thư 0.00%, hiển thị quảng cáo 0.00%

trực tiếp
45.35%
Liên kết bên ngoài
41.57%
Tìm kiếm hữu cơ
12.29%
tiếp xúc xã hội
0.79%
thư
0.00%
hiển thị quảng cáo
0.00%
Oct 2023 - May 2024 Chỉ dành cho máy tính để bàn toàn cầu

Nguồn lưu lượng truy cập trang web

6 nguồn lưu lượng truy cập chính vào Cranberry Apps là:trực tiếp 100.00%, thư 0.00%, Tìm kiếm hữu cơ 0.00%, tiếp xúc xã hội 0.00%, Liên kết bên ngoài 0.00%, hiển thị quảng cáo 0.00%

trực tiếp
100.00%
thư
0.00%
Tìm kiếm hữu cơ
0.00%
tiếp xúc xã hội
0.00%
Liên kết bên ngoài
0.00%
hiển thị quảng cáo
0.00%
Nov 2023 - May 2024 Chỉ dành cho máy tính để bàn toàn cầu

Cái nào tốt hơn: Kin hay Cranberry Apps?

Kin có thể phổ biến hơn một chút so với Cranberry Apps. Như bạn có thể thấy, Kin có 37.0K lượt truy cập hàng tháng, trong khi Cranberry Apps có 829 lượt truy cập hàng tháng. Vì vậy, nhiều người chọn Kin hơn. Vì vậy, khả năng cao là mọi người sẽ giới thiệu Kin nhiều hơn trên các nền tảng xã hội.

Kin có Thời lượng lượt truy cập trung bình là 00:03:18, trong khi Cranberry Apps có Thời lượng lượt truy cập trung bình là 00:00:03. Ngoài ra, Kin có một trang trên mỗi lượt truy cập là 0.83 và Tỷ lệ thoát là 60.16%. Cranberry Apps có một trang trên mỗi lượt truy cập là 0.38 và Tỷ lệ thoát là 0.00%.

Người dùng chính của Kin là United States, Australia, Korea, France, United Kingdom, với phân phối sau: 10.61%, 5.75%, 4.92%, 4.27%, 3.89%.

Người dùng chính của Cranberry Apps là United States, Italy, Germany, với phân phối như sau: 55.61%, 25.55%, 18.84%.

Xem các so sánh khác

Hầu hết mọi người thích