NDFY.app VS Catfishes

So sánh NDFY.app với Catfishes, sự khác biệt giữa NDFY.app và Catfishes là gì?

Bạn có thể thích

Tóm tắt

NDFY.app tóm tắt

Trang đích NDFY.app

Catfishes tóm tắt

Create realistic ai influencers and ai girls in seconds.

Trang đích Catfishes

So sánh chi tiết

chi tiết NDFY.app

Thể loại Trình tạo nội dung AI, Chuyển đổi văn bản thành hình ảnh, Trình tạo ảnh và hình ảnh của AI, Công cụ Tăng cường Ảnh AI, Chuyển đổi hình ảnh sang hình ảnh, Nhận diện hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo, Trình tạo phản hồi AI, Công cụ Vui nhộn
Trang web NDFY.app https://ndfy.app
Thời gian đã thêm Tháng 12 25 2023
Giá NDFY.app --

chi tiết Catfishes

Thể loại Trình tạo ảnh và hình ảnh của AI, Chuyển đổi văn bản thành hình ảnh, Trình tạo hình ảnh đại diện AI, Trình tạo ảnh đại diện AI, Trí tuệ nhân tạo cho tự sướng và chân dung, Bạn gái ảo AI, Máy tạo nghệ thuật AI, Trợ lý truyền thông xã hội AI, Không phù hợp với trẻ em, Trợ lý Instagram AI
Trang web Catfishes https://catfishes.co
Thời gian đã thêm Bước đều 02 2024
Giá Catfishes --

So sánh cách sử dụng

Làm cách nào để sử dụng NDFY.app?

1. Sign up for an account 2. Select a monthly plan or purchase single credits 3. Upload your original image 4. Choose your desired options 5. Select a preset or customize your image 6. Process and receive your result in seconds

Làm cách nào để sử dụng Catfishes?

Create a realistic, consistent ai girl with a single prompt. Get your results within 30 seconds.

So sánh Ưu điểm giữa NDFY.app và Catfishes

Các tính năng cốt lõi của NDFY.app

 • Realistic AI-generated nudes
 • Ability to undress anyone
 • Multiple plans and single purchases available
 • Advanced customization settings

Các tính năng cốt lõi của Catfishes

 • Create ai girls in seconds
 • Generate gorgeous, sexy ai girls with just a single prompt
 • Put your ai girl in realistic poses and environments
 • Create unlimited sexy ai art

So sánh các trường hợp sử dụng

Các trường hợp sử dụng cho NDFY.app

Xin lỗi, không có dữ liệu

Các trường hợp sử dụng cho Catfishes

 • Become an influencer
 • Prank friends
 • Create ai art

Gói khác nhau giữa NDFY.app và Catfishes

NDFY.app

Xin lỗi, không có dữ liệu

Catfishes

Pro Plan

$12/year

500 generations, up to 10 presets, presets never expire, email support, free access to all upcoming features

So sánh lưu lượng truy cập/Khách truy cập hàng tháng

Lưu lượng truy cập của NDFY.app

NDFY.app là trang có lượt truy cập hàng tháng 6.5K và thời lượng lượt truy cập trung bình 00:01:12. NDFY.app có Trang trên mỗi lượt truy cập là 1.45 và tỷ lệ thoát là 59.22%.

lưu lượng truy cập trang web mới nhất

Truy cập hàng tháng 6.5K
Thời lượng trung bình·lượt truy cập 00:01:12
trang mỗi lượt truy cập 1.45
Tỷ lệ thoát 59.22%
Sep 2023 - Apr 2024 Tất cả lưu lượng truy cập:

Lưu lượng truy cập của Catfishes

Catfishes là trang có lượt truy cập hàng tháng 2.3K và thời lượng lượt truy cập trung bình 00:00:01. Catfishes có Trang trên mỗi lượt truy cập là 1.18 và tỷ lệ thoát là 94.44%.

lưu lượng truy cập trang web mới nhất

Truy cập hàng tháng 2.3K
Thời lượng trung bình·lượt truy cập 00:00:01
trang mỗi lượt truy cập 1.18
Tỷ lệ thoát 94.44%
Nov 2023 - Apr 2024 Tất cả lưu lượng truy cập:

dòng chảy địa lý

The top 5 countries/regions for NDFY.app are:Spain 11.91%, Mexico 9.79%, Russia 9.45%, Ukiain 9.38%, Korea 9.32%

Top 5 Countries/regions

Spain
11.91%
Mexico
9.79%
Russia
9.45%
Ukiain
9.38%
Korea
9.32%

dòng chảy địa lý

The top 5 countries/regions for Catfishes are:Germany 23.50%, United States 19.66%, India 19.13%, Brazil 6.47%, Uzbekstan 5.95%

Top 5 Countries/regions

Germany
23.50%
United States
19.66%
India
19.13%
Brazil
6.47%
Uzbekstan
5.95%

Nguồn lưu lượng truy cập trang web

6 nguồn lưu lượng truy cập chính vào NDFY.app là:trực tiếp 45.96%, Tìm kiếm hữu cơ 34.25%, Liên kết bên ngoài 19.79%, thư 0.00%, tiếp xúc xã hội 0.00%, hiển thị quảng cáo 0.00%

trực tiếp
45.96%
Tìm kiếm hữu cơ
34.25%
Liên kết bên ngoài
19.79%
thư
0.00%
tiếp xúc xã hội
0.00%
hiển thị quảng cáo
0.00%
Sep 2023 - Apr 2024 Chỉ dành cho máy tính để bàn toàn cầu

Nguồn lưu lượng truy cập trang web

6 nguồn lưu lượng truy cập chính vào Catfishes là:Liên kết bên ngoài 61.00%, tiếp xúc xã hội 28.64%, trực tiếp 10.36%, thư 0.00%, Tìm kiếm hữu cơ 0.00%, hiển thị quảng cáo 0.00%

Liên kết bên ngoài
61.00%
tiếp xúc xã hội
28.64%
trực tiếp
10.36%
thư
0.00%
Tìm kiếm hữu cơ
0.00%
hiển thị quảng cáo
0.00%
Nov 2023 - Apr 2024 Chỉ dành cho máy tính để bàn toàn cầu

Cái nào tốt hơn: NDFY.app hay Catfishes?

NDFY.app có thể phổ biến hơn một chút so với Catfishes. Như bạn có thể thấy, NDFY.app có 6.5K lượt truy cập hàng tháng, trong khi Catfishes có 2.3K lượt truy cập hàng tháng. Vì vậy, nhiều người chọn NDFY.app hơn. Vì vậy, khả năng cao là mọi người sẽ giới thiệu NDFY.app nhiều hơn trên các nền tảng xã hội.

NDFY.app có Thời lượng lượt truy cập trung bình là 00:01:12, trong khi Catfishes có Thời lượng lượt truy cập trung bình là 00:00:01. Ngoài ra, NDFY.app có một trang trên mỗi lượt truy cập là 1.45 và Tỷ lệ thoát là 59.22%. Catfishes có một trang trên mỗi lượt truy cập là 1.18 và Tỷ lệ thoát là 94.44%.

Người dùng chính của NDFY.app là Spain, Mexico, Russia, Ukiain, Korea, với phân phối sau: 11.91%, 9.79%, 9.45%, 9.38%, 9.32%.

Người dùng chính của Catfishes là Germany, United States, India, Brazil, Uzbekstan, với phân phối như sau: 23.50%, 19.66%, 19.13%, 6.47%, 5.95%.

Xem các so sánh khác

Hầu hết mọi người thích