RDMC AI VS Huntr

So sánh RDMC AI với Huntr, sự khác biệt giữa RDMC AI và Huntr là gì?

Bạn có thể thích

Tóm tắt

RDMC AI tóm tắt

Say goodbye to expensive agency bills. With RDMC, you have everything you need to manage your digital marketing in-house, saving you significant costs.

Trang đích RDMC AI

Huntr tóm tắt

Huntr helps you create job tailored resumes and cover letters fast with the power of AI, fill out application forms in one click, and automatically organize your job search.

Trang đích Huntr

So sánh chi tiết

chi tiết RDMC AI

Thể loại Bộ sinh tiếp thị số, Trợ lý Phân tích AI
Trang web RDMC AI https://rdmc.ai?utm_source=toolify
Thời gian đã thêm Tháng hai 07 2024
Giá RDMC AI --

chi tiết Huntr

Thể loại Trình tạo CV AI, Trợ lý Phân tích AI, Tuyển dụng trí tuệ nhân tạo, Trình tạo Thư xin việc AI
Trang web Huntr https://huntr.co?utm_source=toolify
Thời gian đã thêm Tháng hai 20 2024
Giá Huntr --

So sánh cách sử dụng

Làm cách nào để sử dụng RDMC AI?

Manage your digital marketing with RDMC AI

Làm cách nào để sử dụng Huntr?

Huntr helps you create job tailored resumes and cover letters fast with the power of AI, fill out application forms in one click, and automatically organize your job search.

So sánh Ưu điểm giữa RDMC AI và Huntr

Các tính năng cốt lõi của RDMC AI

  • AI-powered marketing tools
  • Cost-saving

Các tính năng cốt lõi của Huntr

  • AI Resume Builder

So sánh các trường hợp sử dụng

Các trường hợp sử dụng cho RDMC AI

  • Small businesses
  • Entrepreneurs

Các trường hợp sử dụng cho Huntr

  • Create tailored resumes and cover letters in seconds
So sánh lưu lượng truy cập/Khách truy cập hàng tháng

Lưu lượng truy cập của RDMC AI

RDMC AI là trang có lượt truy cập hàng tháng 732 và thời lượng lượt truy cập trung bình 00:00:00. RDMC AI có Trang trên mỗi lượt truy cập là 0.45 và tỷ lệ thoát là 45.50%.

lưu lượng truy cập trang web mới nhất

Truy cập hàng tháng 732
Thời lượng trung bình·lượt truy cập 00:00:00
trang mỗi lượt truy cập 0.45
Tỷ lệ thoát 45.50%
Oct 2023 - Jun 2024 Tất cả lưu lượng truy cập:

Lưu lượng truy cập của Huntr

Huntr là trang có lượt truy cập hàng tháng 544.7K và thời lượng lượt truy cập trung bình 00:08:16. Huntr có Trang trên mỗi lượt truy cập là 8.59 và tỷ lệ thoát là 38.70%.

lưu lượng truy cập trang web mới nhất

Truy cập hàng tháng 544.7K
Thời lượng trung bình·lượt truy cập 00:08:16
trang mỗi lượt truy cập 8.59
Tỷ lệ thoát 38.70%
Nov 2023 - Jun 2024 Tất cả lưu lượng truy cập:

dòng chảy địa lý

The top 2 countries/regions for RDMC AI are:Philippines 90.98%, Hong Kong 9.02%

Top 2 Countries/regions

Philippines
90.98%
Hong Kong
9.02%

dòng chảy địa lý

The top 5 countries/regions for Huntr are:United States 65.51%, Germany 6.73%, Canada 5.59%, India 4.93%, Italy 2.50%

Top 5 Countries/regions

United States
65.51%
Germany
6.73%
Canada
5.59%
India
4.93%
Italy
2.50%

Nguồn lưu lượng truy cập trang web

6 nguồn lưu lượng truy cập chính vào RDMC AI là:Liên kết bên ngoài 90.98%, trực tiếp 9.02%, thư 0.00%, Tìm kiếm hữu cơ 0.00%, tiếp xúc xã hội 0.00%, hiển thị quảng cáo 0.00%

Liên kết bên ngoài
90.98%
trực tiếp
9.02%
thư
0.00%
Tìm kiếm hữu cơ
0.00%
tiếp xúc xã hội
0.00%
hiển thị quảng cáo
0.00%
Oct 2023 - Jun 2024 Chỉ dành cho máy tính để bàn toàn cầu

Nguồn lưu lượng truy cập trang web

6 nguồn lưu lượng truy cập chính vào Huntr là:trực tiếp 72.67%, Tìm kiếm hữu cơ 10.97%, tiếp xúc xã hội 10.08%, Liên kết bên ngoài 3.56%, thư 2.72%, hiển thị quảng cáo 0.00%

trực tiếp
72.67%
Tìm kiếm hữu cơ
10.97%
tiếp xúc xã hội
10.08%
Liên kết bên ngoài
3.56%
thư
2.72%
hiển thị quảng cáo
0.00%
Nov 2023 - Jun 2024 Chỉ dành cho máy tính để bàn toàn cầu

Cái nào tốt hơn: RDMC AI hay Huntr?

Huntr có thể phổ biến hơn một chút so với RDMC AI. Như bạn có thể thấy, RDMC AI có 732 lượt truy cập hàng tháng, trong khi Huntr có 544.7K lượt truy cập hàng tháng. Vì vậy, nhiều người chọn Huntr hơn. Vì vậy, khả năng cao là mọi người sẽ giới thiệu Huntr nhiều hơn trên các nền tảng xã hội.

RDMC AI có Thời lượng lượt truy cập trung bình là 00:00:00, trong khi Huntr có Thời lượng lượt truy cập trung bình là 00:08:16. Ngoài ra, RDMC AI có một trang trên mỗi lượt truy cập là 0.45 và Tỷ lệ thoát là 45.50%. Huntr có một trang trên mỗi lượt truy cập là 8.59 và Tỷ lệ thoát là 38.70%.

Người dùng chính của RDMC AI là Philippines, Hong Kong, với phân phối sau: 90.98%, 9.02%.

Người dùng chính của Huntr là United States, Germany, Canada, India, Italy, với phân phối như sau: 65.51%, 6.73%, 5.59%, 4.93%, 2.50%.

Xem các so sánh khác

Hầu hết mọi người thích