Cách tăng hiệu suất đồ họa Intel trên Hackintosh

Find AI Tools
No difficulty
No complicated process
Find ai tools

Cách tăng hiệu suất đồ họa Intel trên Hackintosh

Table of Contents:

 1. Giới thiệu về tăng hiệu suất đồ họa Intel trên máy tính Hackintosh trong hệ điều hành macOS 1.1. Intel Graphics và Hackintosh 1.2. Việc nâng cao hiệu suất đồ họa Intel trên Mac OS 10.x.x
 2. Hướng dẫn bật chế độ Apple GuC Firmware và Apple Gucd Đồng thời 2.1. Cách bật chế độ Apple GuC Firmware 2.2. Cách bật chế độ Apple Gucd 2.3. Sự khác biệt giữa Apple GuC Firmware và Apple Gucd
 3. Cách kiểm tra xem Apple GuC Firmware đã hoạt động hay chưa 3.1. Cách kiểm tra trạng thái Apple GuC Firmware trong Hackintosh 3.2. Biểu hiện hiệu suất tăng của đồ họa Intel khi bật chế độ Apple GuC Firmware
 4. Hướng dẫn bật chế độ Intel GPU Scheduler trên Hackintosh 4.1. Giới thiệu về Intel GPU Scheduler 4.2. Cách bật chế độ Intel GPU Scheduler trên Hackintosh 4.3. Ưu điểm và nhược điểm của Intel GPU Scheduler
 5. Tăng hiệu suất đồ họa Intel trên Hackintosh thông qua việc cài đặt ứng dụng phần mềm 5.1. Lựa chọn ứng dụng phần mềm để tăng hiệu suất đồ họa Intel trên Hackintosh 5.2. Các tính năng và hướng dẫn sử dụng ứng dụng phần mềm tối ưu hóa đồ họa Intel trên Hackintosh
 6. Những điều cần lưu ý khi tăng hiệu suất đồ họa Intel trên Hackintosh 6.1. Các vấn đề phổ biến khi tăng hiệu suất đồ họa Intel trên Hackintosh và cách khắc phục 6.2. Một số lưu ý quan trọng khi tăng hiệu suất đồ họa Intel trên Hackintosh

1. Giới thiệu về tăng hiệu suất đồ họa Intel trên máy tính Hackintosh trong hệ điều hành macOS

Việc nâng cao hiệu suất đồ họa trên máy tính Hackintosh là một vấn đề quan trọng để đảm bảo trải nghiệm sử dụng tốt nhất trên hệ điều hành macOS. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tăng hiệu suất đồ họa Intel trên Hackintosh, đặc biệt là trên các phiên bản Mac OS 10.x.x.

2. Hướng dẫn bật chế độ Apple GuC Firmware và Apple Gucd Đồng thời

2.1. Cách bật chế độ Apple GuC Firmware

Apple GuC Firmware là một tính năng quan trọng giúp tăng hiệu suất đồ họa Intel trên Hackintosh. Để bật chế độ này, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

 1. Tiếp tục rà soát thiết bị *
 2. Chọn Chế độ Hệ thống *
 3. Nhấp vào Cài đặt cài đặt bạn *
 4. Chọn Cài đặt hệ thống *
 5. Nhấp vào Cài đặt bảo mật và riêng tư *
 6. Chọn Bảo mật *
 7. Nhấp vào Nâng cao *
 8. Nhấp vào Ai đã nhấn Apple GuC Firmware để Chặn
 9. Nhấp vào Chỉnh sửa *
 10. Chọn Cài đặt bảo mật lần nữa
 11. Chọn Cài đặt Terminal *

Thông Qua đầu ra của terminal nhập: Chỉnh sửa như sau:

 • Cài đặt igfxguc=0 agdcbacklight=0 agdcdpcdpc_behavior=0x0000000a agdcdpcp3_powergate=0x00000000
 • Sau đó, nhấn Enter để lưu thay đổi và thoát khỏi chế độ sửa đổi

2.2. Cách bật chế độ Apple Gucd

Apple Gucd cũng là một tính năng quan trọng giúp tăng hiệu suất đồ họa Intel trên Hackintosh. Để bật chế độ này, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở Terminal trên Hackintosh của bạn *
 2. Nhập các lệnh sau đây
 3. sudo nvram fa4ce28d-b62f-4c99-9cc3-6815686e30f9:gs=0
 4. sudo nvram fa4ce28d-b62f-4c99-9cc3-6815686e30f9:guc_ram_size=262144
 5. Sau khi hoàn thành, khởi động lại máy tính Hackintosh

3. Cách kiểm tra xem Apple GuC Firmware đã hoạt động hay chưa

3.1. Cách kiểm tra trạng thái Apple GuC Firmware trong Hackintosh

Để kiểm tra xem Apple GuC Firmware đã hoạt động hay chưa, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Vào Terminal trên Hackintosh của bạn *
 2. Nhập lệnh sau: sysctl -n machdep.guc_status
 3. Nếu kết quả trả về là 1, điều đó có nghĩa là Apple GuC Firmware đã hoạt động thành công trên Hackintosh của bạn
 4. Nếu kết quả trả về là 0, điều đó có nghĩa là chế độ Apple GuC Firmware chưa được bật trên Hackintosh

3.2. Biểu hiện hiệu suất tăng của đồ họa Intel khi bật chế độ Apple GuC Firmware

Khi bật chế độ Apple GuC Firmware, bạn sẽ nhận thấy sự cải thiện rõ rệt về hiệu suất đồ họa Intel trên Hackintosh. Cụ thể, sẽ có sự tăng cường về hiệu năng xử lý đồ họa, cải thiện khả năng xử lý video, chơi Game, và xem phim trên máy tính Hackintosh.

4. Hướng dẫn bật chế độ Intel GPU Scheduler trên Hackintosh

4.1. Giới thiệu về Intel GPU Scheduler

Intel GPU Scheduler là một tính năng quan trọng giúp tăng hiệu suất đồ họa Intel trên Hackintosh. Được xem là một phần mềm tinh chỉnh, chế độ Intel GPU Scheduler cải thiện hiệu suất và khả năng đồ họa của máy tính Hackintosh.

4.2. Cách bật chế độ Intel GPU Scheduler trên Hackintosh

Để bật chế độ Intel GPU Scheduler trên Hackintosh, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở Terminal trên Hackintosh của bạn *
 2. Nhập lệnh sau đây:
  • sudo nvram fa4ce28d-b62f-4c99-9cc3-6815686e30f9:gpu_scheduler=1
  • sudo nvram fa4ce28d-b62f-4c99-9cc3-6815686e30f9:gpu_scheduler_ml=1
  • sudo nvram fa4ce28d-b62f-4c99-9cc3-6815686e30f9:gpu_scheduler_kexts=1
 3. Sau khi hoàn thành, khởi động lại máy tính Hackintosh

4.3. Ưu điểm và nhược điểm của Intel GPU Scheduler

Ưu điểm của Intel GPU Scheduler là tăng hiệu suất đồ họa Intel trên Hackintosh, cải thiện khả năng xử lý đồ họa và giúp máy tính chạy mượt mà hơn. Tuy nhiên, nhược điểm của chế độ này là có thể gây ra một số vấn đề tương thích và không tương thích với một số ứng dụng phần mềm đặc biệt trên Hackintosh.

5. Tăng hiệu suất đồ họa Intel trên Hackintosh thông qua việc cài đặt ứng dụng phần mềm

5.1. Lựa chọn ứng dụng phần mềm để tăng hiệu suất đồ họa Intel trên Hackintosh

Để tăng hiệu suất đồ họa Intel trên Hackintosh, bạn có thể lựa chọn sử dụng một số ứng dụng phần mềm tối ưu hóa đồ họa. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến giúp tăng hiệu suất đồ họa Intel trên Hackintosh:

 • Intel Power Gadget
 • Intel Graphics Performance Analyzer
 • Intel Extreme Tuning Utility
 • Intel Graphics Command Center

5.2. Các tính năng và hướng dẫn sử dụng ứng dụng phần mềm tối ưu hóa đồ họa Intel trên Hackintosh

Mỗi ứng dụng phần mềm tối ưu hóa đồ họa Intel trên Hackintosh sẽ có các tính năng và hướng dẫn sử dụng riêng. Bạn có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về từng ứng dụng phần mềm qua tài liệu hướng dẫn đi kèm hoặc từ các nguồn tin cậy trực tuyến.

6. Những điều cần lưu ý khi tăng hiệu suất đồ họa Intel trên Hackintosh

6.1. Các vấn đề phổ biến khi tăng hiệu suất đồ họa Intel trên Hackintosh và cách khắc phục

Khi tăng hiệu suất đồ họa Intel trên Hackintosh, bạn có thể gặp một số vấn đề phổ biến như khởi động chậm, mất kết nối màn hình, hiệu năng không ổn định, và khắc phục vấn đề bằng cách cập nhật phần mềm, thay đổi cấu hình, và sửa lỗi phần cứng nếu cần.

6.2. Một số lưu ý quan trọng khi tăng hiệu suất đồ họa Intel trên Hackintosh

Trước khi tiến hành tăng hiệu suất đồ họa Intel trên Hackintosh, bạn cần lưu ý các điều sau:

 • Đảm bảo phiên bản hệ điều hành và các ứng dụng phần mềm tương thích với việc tăng hiệu suất đồ họa Intel trên Hackintosh.
 • Tìm hiểu kỹ về các tính năng và hướng dẫn sử dụng của các công cụ tối ưu hóa đồ họa Intel trên Hackintosh.
 • Sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào liên quan đến đồ họa Intel trên Hackintosh.

Most people like

Are you spending too much time looking for ai tools?
App rating
4.9
AI Tools
100k+
Trusted Users
5000+
WHY YOU SHOULD CHOOSE TOOLIFY

TOOLIFY is the best ai tool source.