Hướng Dẫn Cài Steam trên Ubuntu 14.04 (AMD)

Find AI Tools
No difficulty
No complicated process
Find ai tools

Hướng Dẫn Cài Steam trên Ubuntu 14.04 (AMD)

Chủ Đề: Hướng Dẫn Cài Đặt Steam trên Ubuntu 14.04 64-bit với Driver AMD

📋 Mục Lục:

 1. 🚀 Giới Thiệu
 2. 🛠️ Chuẩn Bị
 3. 📥 Gỡ Bỏ Driver AMD
  • 🔄 Gỡ Bỏ Driver
  • 🔄 Cài Đặt Lại Steam
 4. 🛠️ Cài Đặt Steam
  • 📥 Tải Steam
  • 🖥️ Cài Đặt Steam
 5. 🛠️ Cài Đặt Driver AMD
  • 📥 Tải Driver
  • 🛠️ Cài Đặt Driver
 6. 🛠️ Cấu Hình Steam
  • 🕹️ Cập Nhật Steam
  • 🛠️ Cấu Hình Độ Phân Giải
  • 🔧 Sửa Lỗi Steam Trong Dash
  • 🔧 Tùy Chỉnh Hiển Thị Trong Dash
 7. 🌟 Lời Kết

🚀 Giới Thiệu

Bạn là người dùng Ubuntu 14.04 64-bit sử dụng driver AMD và muốn cài đặt Steam? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từng bước cài đặt Steam trên hệ điều hành Ubuntu 14.04 64-bit với driver AMD.

🛠️ Chuẩn Bị

Trước khi bắt đầu, đảm bảo bạn đã có kết nối internet ổn định và đủ dung lượng trống để cài đặt Steam và driver AMD.

📥 Gỡ Bỏ Driver AMD

🔄 Gỡ Bỏ Driver

Đầu tiên, bạn cần gỡ bỏ driver AMD hiện tại. Mở terminal và nhập các lệnh sau:

sudo apt-get purge fglrx*
sudo reboot

🔄 Cài Đặt Lại Steam

Sau khi khởi động lại, gỡ cài đặt Steam hiện tại và cài đặt lại từ Steam powered.

🛠️ Cài Đặt Steam

📥 Tải Steam

Truy cập trang web của Steam và tải gói cài đặt Steam cho Ubuntu.

🖥️ Cài Đặt Steam

Mở terminal, di chuyển đến thư mục chứa tệp tải về và chạy lệnh sau:

sudo dpkg -i steam.deb
sudo apt-get install -f

🛠️ Cài Đặt Driver AMD

📥 Tải Driver

Truy cập trang web của AMD và tải driver phù hợp với card đồ họa của bạn.

🛠️ Cài Đặt Driver

Cài đặt driver bằng cách thực thi tệp tải về theo hướng dẫn của AMD hoặc thông qua cài đặt thêm driver trong cài đặt hệ thống của Ubuntu.

🛠️ Cấu Hình Steam

🕹️ Cập Nhật Steam

Mở Steam, cho phép cập nhật và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

🛠️ Cấu Hình Độ Phân Giải

Kiểm tra và điều chỉnh độ phân giải màn hình nếu cần thiết.

🔧 Sửa Lỗi Steam Trong Dash

Nếu Steam vẫn xuất hiện trong Dash sau khi đóng, sử dụng terminal để chỉnh sửa tệp desktop của Steam.

🔧 Tùy Chỉnh Hiển Thị Trong Dash

Để Steam không còn xuất hiện trong Dash sau khi đóng, chỉnh sửa tệp desktop của Steam để có hành vi mong muốn.

🌟 Lời Kết

Với các bước trên, bạn đã cài đặt thành công Steam trên Ubuntu 14.04 64-bit với driver AMD. Bây giờ, bạn có thể thưởng thức trải nghiệm chơi Game trên nền tảng Ubuntu một cách thoải mái và dễ dàng hơn bao giờ hết!

Are you spending too much time looking for ai tools?
App rating
4.9
AI Tools
100k+
Trusted Users
5000+
WHY YOU SHOULD CHOOSE TOOLIFY

TOOLIFY is the best ai tool source.