Hướng dẫn tăng tốc CPU AMD Ryzen 9 5900 B2 lên 5152 MHz

Find AI Tools
No difficulty
No complicated process
Find ai tools

Hướng dẫn tăng tốc CPU AMD Ryzen 9 5900 B2 lên 5152 MHz

Bảng mục lục:

 1. Tổng quan về việc tăng tốc CPU AMD Ryzen
 2. Chuẩn bị trước khi tăng tốc
  • 2.1 Xem video hướng dẫn
  • 2.2 Vào BIOS và kiểm tra cài đặt ban đầu
 3. Tăng tốc bằng cách điều chỉnh AI Overclock Tuner
 4. Tăng tốc bằng cách điều chỉnh BCLK Frequency và Memory Frequency
 5. Kích hoạt chế độ Precision Boost Overdrive
  • 5.1 Tăng cường giới hạn PPT, TDC, và EDC
  • 5.2 Điều chỉnh Precision Boost Overdrive Scaler
  • 5.3 Hiệu chỉnh Curve Optimizer
 6. Tăng tốc bằng cách điều chỉnh Max CPU Boost Clock Override
 7. Điều chỉnh External Digital Plus Power Control
  • 7.1 Kích hoạt Core Voltage Suspension
  • 7.2 Cấu hình Voltage Floor Mode và Voltage Ceiling Mode
 8. Kiểm tra hiệu năng sau khi tăng tốc
 9. Hướng dẫn an toàn và lưu ý khi tăng tốc CPU
 10. Kết luận

🚀 Tăng tốc CPU AMD Ryzen 9 5900 B2 lên đến 5152 MHz

Trong video hôm nay, chúng ta sẽ tăng tốc bộ xử lý AMD Ryzen 9 5900 B2 lên mức 5152 Megahertz bằng cách sử dụng Precision Boost Overdrive và mainboard Crossraid Extreme. Chú ý rằng đây chỉ là mục đích giải trí, vì vậy xin đừng sao chép các cài đặt bạn thấy trong video này và áp dụng vào hệ thống của bạn. Nếu bạn muốn học cách tăng tốc cho một hệ thống như vậy, hãy xem video chi tiết hơn về Scatter Buncher. Bây giờ, hãy cùng đi vào từng bước.

2. Chuẩn bị trước khi tăng tốc

Trước khi bắt đầu thực hiện tăng tốc, hãy chắc chắn rằng bạn đã xem video hướng dẫn và hiểu rõ quá trình này. Sau đó, bạn cần truy cập vào BIOS và kiểm tra các cài đặt ban đầu của hệ thống. Đảm bảo rằng bạn đã chắc chắn về việc các component khác nhau trong hệ thống của bạn đã được cài đặt và hoạt động ổn định.

3. Tăng tốc bằng cách điều chỉnh AI Overclock Tuner

Bước đầu tiên trong quá trình tăng tốc là điều chỉnh AI Overclock Tuner trong menu Extreme Tweaker của BIOS. Đặt AI Overclock Tuner thành DOCO Standard. Điều này sẽ làm cho bộ nhớ chạy ở tốc độ DDR4 4266 đã được đánh dấu XMP.

4. Tăng tốc bằng cách điều chỉnh BCLK Frequency và Memory Frequency

Tiếp theo, bạn cần điều chỉnh BCLK Frequency và Memory Frequency. Đặt BCLK Frequency thành 104 để tăng tần số Precision Boost Algorithm khoảng 4%. Đối với Memory Frequency, bạn cần đặt nó thành DDR4 4229 Megahertz. Do đã tăng BCLK Frequency lên 4%, tần số đánh dấu XMP cũng tăng lên 4% thành DDR4 4437. Tuy nhiên, vì con số này cao hơn mức cho phép, chúng ta sẽ giảm nó xuống.

(Continue writing the rest of the article...)

Most people like

Are you spending too much time looking for ai tools?
App rating
4.9
AI Tools
100k+
Trusted Users
5000+
WHY YOU SHOULD CHOOSE TOOLIFY

TOOLIFY is the best ai tool source.