Huấn luyện và triển khai mô hình máy học với Direct ML

Find AI Tools
No difficulty
No complicated process
Find ai tools

Huấn luyện và triển khai mô hình máy học với Direct ML

Mục lục:

 1. Giới thiệu về Direct ML
 2. Đơn vị Windows AI Platform
  1. Direct ML trong Windows AI Platform
  2. Ưu điểm của Direct ML cho việc huấn luyện AI
  3. Cài đặt và sử dụng Direct ML với TensorFlow
  4. Cài đặt và sử dụng Direct ML với PyTorch
  5. Sử dụng Direct ML để thực hiện dự đoán trên Windows
 3. Windows ML và Onyx Runtime
  1. Onyx và Onyx Runtime
  2. Cách chuyển đổi mô hình huấn luyện sang định dạng Onyx
  3. Sử dụng Windows ML để thực hiện dự đoán với mô hình đã chuyển đổi
 4. Tổng kết và Kết nối

Đánh giá Direct ML là gì và cách sử dụng nó để huấn luyện mô hình AI

Xin chào mọi người! Tôi là Adele, một nhà quản lý chương trình trong nhóm Windows AI Platform của Microsoft. Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Direct ML làm nền tảng được tăng tốc phần cứng cho việc huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI) trên Windows. Bằng cách kết hợp với TensorFlow và PyTorch, chúng ta có thể tận dụng hiệu năng và tiện ích của Direct ML để huấn luyện mô hình và tăng tốc quá trình dự đoán trên bất kỳ thiết bị Windows nào. Mời các bạn tiếp tục đọc bài viết này để hiểu rõ về ưu điểm của Direct ML cho việc huấn luyện AI và cách bắt đầu huấn luyện mô hình của riêng bạn. Tôi cũng sẽ chia sẻ các tài liệu hữu ích liên quan đến Direct ML để các bạn có thể tiếp tục nghiên cứu sau khi xem video này.

Most people like

Are you spending too much time looking for ai tools?
App rating
4.9
AI Tools
100k+
Trusted Users
5000+
WHY YOU SHOULD CHOOSE TOOLIFY

TOOLIFY is the best ai tool source.