Tài liệu chi tiết vi mạch Intel 80286

Find AI Tools
No difficulty
No complicated process
Find ai tools

Tài liệu chi tiết vi mạch Intel 80286

Mô Tả

Sơ đồ này là một tài liệu chi tiết về các thành phần của vi mạch Intel 80286, bao gồm các bộ điều khiển bus, vi mạch xử lý 8080, bộ nhớ RAM, và các chip giao tiếp như 8255 và 8251. Tài liệu cũng cung cấp thông tin về cách các thành phần này hoạt động cùng nhau trong một hệ thống. Một số tính năng nổi bật bao gồm việc sử dụng các chip như 82 18, 82 24, 82 38, và 82 51 để điều khiển giao tiếp và thời gian. Cũng có thông tin về cách lập trình và sử dụng các tính năng của vi mạch, cũng như một số tài liệu tham khảo bổ sung.

Nội Dung

1. Tổng Quan về Vi Mạch Intel 80286 2. Bộ Điều Khiển Bus

 • 2.1 Bộ Điều Khiển Bus 82 18
 • 2.2 Bộ Điều Khiển Bus 82 26
 • 2.3 Bộ Điều Khiển Clock 3. Vi Mạch Xử Lý 8080
 • 3.1 Bộ Điều Khiển Bus cho 8080
 • 3.2 Vi Mạch Latch Cho Bus Dữ Liệu 4. Bộ Nhớ RAM
 • 4.1 Chip RAM 2113
 • 4.2 Chip ROM 5. Giao Tiếp I/O
 • 5.1 Chip 8255
 • 5.2 Chip Giao Tiếp Serial 8251 6. Chip Timer và Điều Khiển Ngắt
 • 6.1 Chip Timer 8253
 • 6.2 Chip Điều Khiển Ngắt 8259 7. Tài Liệu Tham Khảo và Hướng Dẫn Sử Dụng

1. Tổng Quan về Vi Mạch Intel 80286

Vi mạch Intel 80286 là một vi mạch xử lý 16-bit phổ biến được sử dụng trong các hệ thống máy tính cổ điển. Nó bao gồm các thành phần chính như bộ điều khiển bus, vi mạch xử lý 8080, bộ nhớ RAM và ROM, và các chip giao tiếp I/O.

2. Bộ Điều Khiển Bus

Bộ điều khiển bus chịu trách nhiệm điều khiển luồng dữ liệu trên bus của hệ thống. Các thành phần bao gồm:

2.1 Bộ Điều Khiển Bus 82 18

Chip này là một bộ điều khiển bus Hai chiều, giúp quản lý các yêu cầu I/O và bộ nhớ.

2.2 Bộ Điều Khiển Bus 82 26

Các chip này là bộ đệm cho bus dữ liệu và bus địa chỉ.

2.3 Bộ Điều Khiển Clock

Bộ điều khiển này tạo ra xung clock cho hệ thống từ một tín hiệu crystal.

3. Vi Mạch Xử Lý 8080

Vi mạch 8080 là một vi mạch xử lý 8-bit mạnh mẽ, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng nhúng và máy tính cá nhân.

Vi Mạch Latch Cho Bus Dữ Liệu

Vi mạch này là một bộ lớp dữ liệu cho bus dữ liệu, giúp điều khiển việc truy cập dữ liệu giữa các thiết bị khác nhau.

4. Bộ Nhớ RAM

Bộ nhớ RAM cung cấp không gian lưu trữ tạm thời cho dữ liệu và các chương trình đang chạy trong hệ thống.

Chip ROM

Chip ROM chứa các chương trình hoặc dữ liệu không thay đổi, được sử dụng trong quá trình khởi động và vận hành của hệ thống.

5. Giao Tiếp I/O

Các chip giao tiếp I/O cung cấp các cổng giao tiếp cho việc kết nối với các thiết bị ngoại vi như bàn phím, màn hình và máy in.

Chip Giao Tiếp Serial 8251

Chip này cung cấp chức năng giao tiếp chuẩn RS-232 cho việc truyền và nhận dữ liệu từ các thiết bị ngoại vi.

6. Chip Timer và Điều Khiển Ngắt

Các chip timer và điều khiển ngắt giúp định thời và quản lý các sự kiện ngắt trong hệ thống.

Chip Điều Khiển Ngắt 8259

Chip này quản lý các ngắt từ các thiết bị ngoại vi và bộ xử lý, giúp đảm bảo sự linh hoạt trong việc xử lý các sự kiện ngoại vi.

7. Tài Liệu Tham Khảo và Hướng Dẫn Sử Dụng

Có sẵn các tài liệu tham khảo và hướng dẫn sử dụng chi tiết cho vi mạch Intel 80286, giúp người dùng hiểu rõ hơn về cách sử dụng và lập trình cho hệ thống này.

Điểm Mạnh và Yếu

Ưu điểm:

 • Tài liệu chi tiết về cấ

Most people like

Are you spending too much time looking for ai tools?
App rating
4.9
AI Tools
100k+
Trusted Users
5000+
WHY YOU SHOULD CHOOSE TOOLIFY

TOOLIFY is the best ai tool source.