Tin tức mới nhất: Ứng dụng Direct TV chính thức trên Nvidia Shield!

Find AI Tools
No difficulty
No complicated process
Find ai tools

Tin tức mới nhất: Ứng dụng Direct TV chính thức trên Nvidia Shield!

Chào mừng đến với CVS718, chào mừng trở lại kênh và cảm ơn bạn về tất cả các người đăng ký mới gần đây. Nếu bạn chưa đăng ký, hãy nhấn nút đăng ký cùng với chuông thông báo để chúng ta luôn được cập nhật mỗi khi chúng ta phát hành một video. Trong video này, chúng ta sẽ nói về một điều đã xảy ra, đúng vậy, tôi sẽ tiết lộ cho bạn biết chính xác những gì đang diễn ra. Nvidia Shield cuối cùng đã có một ứng dụng chính thức DirecTV, đúng, họ cuối cùng đã cập nhật cửa hàng Play và họ có một ứng dụng chính thức trong cửa hàng, chúng ta không cần phải cài đặt nó hoặc sử dụng các kỹ thuật và mẹo khác để có được nó trên thiết bị, nó đã có ngay đó, tất cả chúng ta phải làm là vào Cửa hàng Play và tải xuống nó.

Most people like

Are you spending too much time looking for ai tools?
App rating
4.9
AI Tools
100k+
Trusted Users
5000+
WHY YOU SHOULD CHOOSE TOOLIFY

TOOLIFY is the best ai tool source.