Khám phá các công cụ AI tốt nhất cho Nâng cao sự hài lòng của khách hàng

Trang này hiển thị cho bạn công cụ Nâng cao sự hài lòng của khách hàng tốt nhất trong các trang web và công cụ AI cũng như công cụ Nâng cao sự hài lòng của khách hàng miễn phí trong AI.

Công cụ ai tốt nhất cho Nâng cao sự hài lòng của khách hàng là: Chatwith, Word WandAI, Windsor.

Số lượng Al:4
Thời gian cập nhật:Tháng bảy 24 2024
60.6K
11.04%
0
Nâng cao dịch vụ khách hàng và cắt giảm khối lượng công việc hỗ trợ với chatbot AI tùy chỉnh của Chatwith.
#Nâng cao sự hài lòng của khách hàng
--
30.75%
0
Word WandAI là một công cụ trí tuệ nhân tạo trong Zendesk giúp tăng cường hỗ trợ khách hàng bằng công nghệ ChatGPT của OpenAI.
#Nâng cao sự hài lòng của khách hàng
17.2K
11.66%
4
Windsor.io là một nền tảng tiếp thị trí tuệ nhân tạo dành cho các thương hiệu thương mại điện tử, sử dụng video cá nhân hóa để tự động hóa và mở rộng việc thu hút khách hàng.
#Nâng cao sự hài lòng của khách hàng