ChatGPT Image Generator and Editor

6
5
0 bài đánh giá
bộ sưu tập 6
Giới thiệu công cụ:
Chúng tôi là ChatGPT dành cho việc tạo và chỉnh sửa hình ảnh. Tạo các bức ảnh chân dung với khuôn mặt của bạn, ảnh sản phẩm với sản phẩm của bạn, hoặc tạo các hình ảnh từ văn bản hoặc hình ảnh. Tiến hành chỉnh sửa tại mức độ pixel thông qua cuộc trò chuyện, hoặc sử dụng công cụ chỉnh sửa tinh tế.
Thời gian thu thập:
Nov 15 2023
Lưu lượng truy cập hàng tháng:
87.0K
Phương tiện truyền thông xã hội và email:
334 users
ChatGPT Image Generator and Editor Thông tin sản phẩm

ChatGPT Image Generator and Editor là gì?

Chúng tôi là ChatGPT dành cho việc tạo và chỉnh sửa hình ảnh. Tạo các bức ảnh chân dung với khuôn mặt của bạn, ảnh sản phẩm với sản phẩm của bạn, hoặc tạo các hình ảnh từ văn bản hoặc hình ảnh. Tiến hành chỉnh sửa tại mức độ pixel thông qua cuộc trò chuyện, hoặc sử dụng công cụ chỉnh sửa tinh tế.

Làm cách nào để sử dụng ChatGPT Image Generator and Editor?

Đăng nhập và trò chuyện với tính năng ChatDesigner của chúng tôi để tạo và điều chỉnh hình ảnh AI như đang nói chuyện với một nhà thiết kế. Bạn cũng có thể tạo và chỉnh sửa hình ảnh bằng cách sử dụng các câu hỏi đơn giản và công cụ.

Các tính năng cốt lõi của ChatGPT Image Generator and Editor

Hình ảnh chân dung: Dễ dàng có được các bức ảnh trang phục Halloween, các bức ảnh xu hướng trong sách năm, hoặc ảnh chân dung chuyên nghiệp.

Hình ảnh sản phẩm: Tạo các bức ảnh sản phẩm bán hàng với bất kỳ cảnh nào chỉ định trong một câu hỏi đơn giản.

Ảnh thử: Tiết kiệm về nhiếp ảnh quần áo bằng cách đặt trang phục của bạn lên các mô hình AI.

Ảnh 3D: Chuyển đổi bất kỳ ảnh nào thành phim hoạt hình 3D Pixar bằng một câu hỏi đơn giản.

Chỉnh sửa Văn bản: Thêm, xóa, thay thế hoặc di chuyển các mục hoặc nền mục tiêu trong ảnh bằng cách sử dụng lệnh văn bản.

Chỉnh sửa Tinh tế: Xóa hoặc thay các khu vực đã được vẽ để chỉnh sửa tinh tế.

Mở rộng Thông minh: Mở rộng hình ảnh vô tận bằng cách sử dụng ngữ cảnh từ nguyên gốc.

Các Vòng lặp Đa vòng: Tiếp tục chỉnh sửa hình ảnh trong cùng một dự án.

Hình ảnh Tham khảo: Sử dụng hình ảnh tham khảo hoặc được tạo ra để tạo ra hình ảnh có cùng tư thế, hình dạng và sâu sắc.

Trường hợp sử dụng của ChatGPT Image Generator and Editor

#1

Tạo hình ảnh trang phục Halloween với chân dung khuôn mặt của bạn.

#2

Tạo vài bức ảnh chân dung chuyên nghiệp cho mục đích khác nhau.

#3

Tạo hình ảnh sản phẩm với các cảnh và hiệu ứng cụ thể.

#4

Đặt trang phục lên các mô hình AI để tương tác với quần áo.

#5

Chuyển đổi ảnh thành phim hoạt hình 3D Pixar.

#6

Chỉnh sửa hình ảnh bằng cách thêm, xóa hoặc thay thế các mục hoặc nền bằng lệnh văn bản.

#7

Chỉnh sửa hình ảnh bằng cách xóa hoặc thay thế các khu vực đã được vẽ.

#8

Mở rộng hình ảnh vô tận bằng cách sử dụng ngữ cảnh từ nguyên gốc.

#9

Tiếp tục chỉnh sửa và cải thiện hình ảnh trong cùng một dự án.

#10

Sử dụng hình ảnh tham khảo hoặc được tạo ra để tạo ra kết quả thực tế và nhất quán.

Câu hỏi thường gặp từ ChatGPT Image Generator and Editor

Tôi có thể sử dụng ChatGPT Image Generator and Editor để làm gì?

Tính năng ChatDesigner hoạt động như thế nào?

Tôi có thể đặt trang phục của mình lên các mô hình AI không?

Có giới hạn về số lần chỉnh sửa mà tôi có thể thực hiện trên một hình ảnh không?

Tôi có thể sử dụng hình ảnh tham khảo để tạo ra kết quả nhất quán không?

ChatGPT Image Generator and Editor Bài đánh giá (0)

5 điểm trên 5 điểm
Bạn có đề xuất ChatGPT Image Generator and Editor không? Để lại nhận xét
0/10000

Phân tích của ChatGPT Image Generator and Editor

ChatGPT Image Generator and Editor Phân tích lưu lượng truy cập trang web

lưu lượng truy cập trang web mới nhất

Monthly Visits
87.0K
thời gian truy cập trung bình
00:03:15
trang mỗi lượt truy cập
5.59
Tỷ lệ thoát
21.05%
Aug 2023 - May 2024 Tất cả lưu lượng truy cập trang web

dòng chảy địa lý

Top 5 Regions

United States
49.49%
Austria
5.64%
Netherlands
3.84%
Germany
3.52%
Canada
3.09%
Aug 2023 - May 2024 chỉ máy tính để bàn

Nguồn lưu lượng truy cập trang web

trực tiếp
34.47%
Tìm kiếm hữu cơ
33.17%
tiếp xúc xã hội
30.25%
Liên kết bên ngoài
1.75%
thư
0.36%
hiển thị quảng cáo
0.00%
Aug 2023 - May 2024 Chỉ dành cho máy tính để bàn toàn cầu

Từ khóa hàng đầu

Keyword
Traffic
Cost Per Click
ai generate poses from face photos
--
chat designer
--
ai product photo maker
--
chatdesigner
--
remove image in prompt
--

ChatGPT Image Generator and Editor Phân tích người dùng Discord

Latest user counts

334
(29)

ChatGPT Image Generator and Editor Khởi chạy nhúng

Sử dụng huy hiệu trang web để thu hút sự ủng hộ từ cộng đồng cho buổi ra mắt Toolify của bạn. Chúng dễ dàng nhúng vào trang chủ hoặc chân trang của bạn.

Light
Neutral
Dark
ChatGPT Image Generator and Editor : Giới thiệu, Đánh giá, Giá, Tính năng cốt lõi, Trường hợp sử dụng, Giải pháp thay thế
Sao chép mã nhúng
Cài đặt thế nào?