Confirmed - Tiện ích mở rộng của Chrome

0
5
6 bài đánh giá
bộ sưu tập 0
Giới thiệu công cụ:
Nâng cao lịch trình, quản lý thời gian và mối quan hệ.
Updated Time
Sep 11 2023
Người dùng đang hoạt động
75
Confirmed Thông tin về tiện ích mở rộng AI của Chrome

Tiện ích mở rộng của Chrome Confirmed ai là gì?

Một cách tốt hơn để lên lịch họp, tập trung thời gian, giảm di chuyển và cải thiện mối quan hệ.

Làm cách nào để sử dụng tiện ích mở rộng Confirmed ai chrome?

Cài đặt Phần mở rộng Trình duyệt hoặc truy cập ConfirmedApp.com để mua. Đăng ký thử nghiệm 30 ngày hoặc sử dụng mã khuyến mãi 'Ext23trial' để dùng thử hoặc 'Ext2350off' để giảm giá 50% cho gói hàng năm.

Các tính năng cốt lõi của tiện ích mở rộng ai chrome Confirmed

Lịch trình dễ dàng chỉ trong vài cú nhấp chuột

Tiết kiệm thời gian di chuyển cho các chuyên gia

Gợi ý xem lịch để dễ dàng chấp nhận cuộc họp

Tích hợp với nhiều nền tảng liên hệ khác nhau

Đăng nhập tự động vào các CRM chính

Ưu tiên ngày tốt hơn và họp hiệu quả hơn

Các trường hợp sử dụng của tiện ích mở rộng của Confirmed ai chrome

#1

Lập kế hoạch họp chiến lược

#2

Giảm số lần gửi email đi lại

#3

Tối ưu hóa di chuyển cải thiện

Câu hỏi thường gặp từ Confirmed

Có mã khuyến mãi nào hiện có không?

Phân tích tiện ích mở rộng AI của Confirmed AI

Confirmed Active Users

Tổng số người dùng đã cài đặt

75
(1)