tl;dv - Tiện ích mở rộng của Chrome

0
4.8
381 bài đánh giá
bộ sưu tập 0
Giới thiệu công cụ:
Ghi âm và trích dẫn AI cho các cuộc họp từ xa
Updated Time
Mar 06 2024
Người dùng đang hoạt động
200.0K
tl;dv Thông tin về tiện ích mở rộng AI của Chrome

Tiện ích mở rộng của Chrome tl;dv ai là gì?

Một công cụ ghi âm họp phổ biến và trích dẫn ghi chú AI cho Google Meet, Zoom và Microsoft Teams

Làm cách nào để sử dụng tiện ích mở rộng tl;dv ai chrome?

Đơn giản tham gia cuộc họp trên Google Meet, Zoom hoặc Microsoft Teams để bắt đầu ghi âm và trích dẫn AI

Các tính năng cốt lõi của tiện ích mở rộng ai chrome tl;dv

Tự động ghi âm cuộc họp

Nhận bản trích dẫn chính xác với Nhãn người nói

Trích dẫn trong 20+ ngôn ngữ

Tóm tắt AI

Chia sẻ ngay lập tức với Slack, E-Mail và Zapier

Thư viện cuộc gọi có thể tìm kiếm

Tích hợp với CRMs

Chỉnh sửa bản ghi và tạo clip

Xem xét và chỉnh sửa điểm hành động của cuộc họp

Gắn thẻ các bên liên quan trong cuộc gọi

Đơn giản hoá bản minh chứng cuộc họp

Ghi chú trong cuộc gọi

Tải video xuống ngoại tuyến

Các trường hợp sử dụng của tiện ích mở rộng của tl;dv ai chrome

#1

Nâng cao năng suất cuộc họp từ xa

#2

Giao tiếp không đồng bộ hiệu quả

Câu hỏi thường gặp từ tl;dv

tl;dv có phí sử dụng không?

Phân tích tiện ích mở rộng AI của tl;dv AI

tl;dv Active Users

Tổng số người dùng đã cài đặt

200.0K

Recommend To Learn