SeaMeet - Tiện ích mở rộng của Chrome

0
5
7 bài đánh giá
bộ sưu tập 0
Giới thiệu công cụ:
Trợ lý họp dựa trên trí tuệ nhân tạo
Updated Time
Mar 13 2024
Người dùng đang hoạt động
3.0K
SeaMeet Thông tin về tiện ích mở rộng AI của Chrome

Tiện ích mở rộng của Chrome SeaMeet ai là gì?

Trợ lý họp dựa trên trí tuệ nhân tạo cung cấp bản trích dẫn trong thời gian thực, bản tóm tắt AI và mục tiêu hành động

Làm cách nào để sử dụng tiện ích mở rộng SeaMeet ai chrome?

Đơn giản hóa việc tích hợp SeaMeet vào cuộc họp của bạn và tận hưởi bản trí dẫn trong thời gian thực, bản tóm tắt thông minh và theo dõi mục tiêu hành động

Các tính năng cốt lõi của tiện ích mở rộng ai chrome SeaMeet

Trích dẫn trong Thời Gian Thực

Bản Tóm Tắt do Trí Tuệ Nhân Tạo Tạo Ra

Theo Dõi Mục Tiêu Hành Động

Kho Lưu Trữ Ghi Chú Cuộc Họp

Chia Sẻ và Xuất Bản

Sổ Tay Tương Tác

Ghi Âm Nâng Cao

Hỗ Trợ Đa Ngôn Ngữ

Các trường hợp sử dụng của tiện ích mở rộng của SeaMeet ai chrome

#1

Muộn hẹn cuộc họp

#2

Họp liên tiếp

#3

Họp đồng thời

#4

Chế Độ Khán Giả Cuộc Họp Sáng Tạo

#5

Nhóm ở Các Múi Giờ Khác Nhau

Phân tích tiện ích mở rộng AI của SeaMeet AI

SeaMeet Active Users

Tổng số người dùng đã cài đặt

3.0K