TheActuals - Tiện ích mở rộng của Chrome

0
TheActuals Thông tin về tiện ích mở rộng AI của Chrome

Tiện ích mở rộng của Chrome TheActuals ai là gì?

Chuyển đổi âm thành văn bản cho ChatGPT

Làm cách nào để sử dụng tiện ích mở rộng TheActuals ai chrome?

Chỉ cần tải lên tệp âm thanh của bạn và để CácThựcTế chuyển đổi nó thành văn bản.

Các tính năng cốt lõi của tiện ích mở rộng ai chrome TheActuals

Nhận dạng giọng nói chính xác

Quá trình chuyển văn bản hiệu quả

Các trường hợp sử dụng của tiện ích mở rộng của TheActuals ai chrome

#1

Chuyển văn bản từ phỏng vấn

#2

Tạo phụ đề cho video

Câu hỏi thường gặp từ TheActuals

Có phù hợp với bản ghi âm dài không?

Phân tích tiện ích mở rộng AI của TheActuals AI

TheActuals Active Users

Tổng số người dùng đã cài đặt

6

Thẻ của tiện ích mở rộng ai chrome TheActuals