TranscribeX - Tiện ích mở rộng của Chrome

0
5
2 bài đánh giá
bộ sưu tập 0
Giới thiệu công cụ:
Công cụ chuyển văn bản từ giọng nói và dịch ngôn ngữ cho các chuyên gia y tế.
Updated Time
Feb 08 2024
Người dùng đang hoạt động
9
TranscribeX Thông tin về tiện ích mở rộng AI của Chrome

Tiện ích mở rộng của Chrome TranscribeX ai là gì?

Một tiện ích mở rộng Chrome được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo để chuyển giọng thành văn bản và dịch ngôn ngữ sang tiếng Anh, lý tưởng cho các chuyên gia y tế.

Làm cách nào để sử dụng tiện ích mở rộng TranscribeX ai chrome?

Chỉ cần cài đặt tiện ích mở rộng Chrome, đọc nội dung, và để nó chuyển văn bản và dịch sang tiếng Anh.

Các tính năng cốt lõi của tiện ích mở rộng ai chrome TranscribeX

Chuyển văn bản từ giọng nói

Dịch ngôn ngữ sang tiếng Anh

Nhận diện các thuật ngữ y tế

Các trường hợp sử dụng của tiện ích mở rộng của TranscribeX ai chrome

#1

Bác sĩ ghi lại thông tin bệnh nhân

#2

Nhân viên cấp cứu báo cáo các trường hợp khẩn cấp

#3

Nhân viên bệnh viện tạo báo cáo y tế

Câu hỏi thường gặp từ TranscribeX

Việc chuyển văn bản có độ chính xác như thế nào?

Phân tích tiện ích mở rộng AI của TranscribeX AI

TranscribeX Active Users

Tổng số người dùng đã cài đặt

9