15 công cụ Dalle tốt nhất trong 2024

Salvador - DALL•E 3 UI, DALLE 2 Tải Ảnh, Repromptify, DalleCli, DND Backstory Generator + Công cụ RPG ChatGPT, YesChat.ai, StartupSparkAI, Dalle Dapper, GenAI Community, RenderNet là công cụ Dalle trả phí/miễn phí tốt nhất.

--
0
Giao diện người dùng mạnh mẽ cho sự sáng tạo DALL•E 3
524 users
22.04%
0
Tải xuống những hình ảnh đã tạo bởi DALLE 2 mà không có watermark.
--
42.40%
0
Repromptify tối ưu hóa các yêu cầu cho LLMs, các mô hình dựa trên hình ảnh và phản hồi từ ChatGPT.
--
2
Tạo, chỉnh sửa và lọc ảnh bằng DALL-E 2 API với DalleCli.
16.7K
7.58%
3
Nền tảng cung cấp nội dung RPG được trang bị trí tuệ nhân tạo cho các trò chơi nhập vai trên bàn như D&D, với các trình tạo Cốt truyện, Dungeon, Quái vật, Spell và Cửa hàng phép thuật.
--
2
Biến ý tưởng thành thành công tầm nhìn
--
3
Biến những thiết kế AI thành áo thun tùy chỉnh để thể hiện sáng tạo.
7.8K
11.75%
1
Trung tâm GenAI tiên tiến
589.2K
23.14%
4
Công cụ AI để tạo ra nhân vật nhất quán
85.4K
48.94%
9
Trí tuệ nhân tạo tiên tiến tạo hình ảnh chi tiết từ văn bản.
36.8K
8.49%
4
AI Art Gallery với những hình ảnh AI được tạo ra độc đáo.
45 users
0
Nền tảng khám phá và sáng tạo nghệ thuật AI
--
100.00%
3
Art Box A.I. phổ bién hóa việc tạo nghệ thuật bằng cách sử dụng các giải pháp AI dễ tiếp cận.
456 users
0
AI nhanh chóng cho các nhiệm vụ hàng ngày
End

Dalle là gì?

DALL-E là một mô hình trí tuệ nhân tạo được phát triển bởi OpenAI có khả năng tạo ra hình ảnh mới từ mô tả ngôn ngữ tự nhiên. Nó được công bố lần đầu vào tháng 1 năm 2021 và kể từ đó đã được cập nhật với các phiên bản tiên tiến hơn. DALL-E đại diện cho một bước tiến quan trọng trong khả năng hiểu và hình dung các khái niệm được mô tả bằng ngôn ngữ con người.

Công cụ 10 AI Dalle hàng đầu là gì?

Các chức năng cốt lõi
giá
cách sử dụng

YesChat.ai

Chất lượng ảnh cải thiện
Tích hợp ChatGPT
Dễ sử dụng
Bảo vệ nội dung
Dung lượng đầu vào mở rộng đáng kể
Hiểu biết tiên tiến về tài liệu dài
Kỹ năng tóm tắt mạnh mẽ
Tăng cường an toàn thông qua Trí tuệ Hiến pháp

ChatGPT4V Để sử dụng GPT-4V, bạn cần một tài khoản trả phí của ChatGPT-Plus, giá 20 đô la mỗi tháng. Với gói dịch vụ này, bạn có thể tải lên hình ảnh qua trang web và ứng dụng điện thoại thông minh. Ứng dụng cũng cho phép tải lên nhiều hình ảnh cùng một lúc và đánh dấu các vùng cụ thể trong hình ảnh để phân tích. Dalle 3 Để sử dụng Dalle 3, bạn có thể đăng ký một tài khoản miễn phí trên YesChat.ai. YesChat.ai cung cấp quyền truy cập toàn cầu vào Dalle 3 cho người dùng ở tất cả các quốc gia. Bạn có thể tạo ra hình ảnh từ các câu lệnh văn bản thông qua giao diện thân thiện với người dùng. Claude 2 AI Cách tốt nhất để truy cập Claude 2 là thông qua YesChat.ai. Bạn có thể đăng ký một tài khoản miễn phí trên YesChat.ai để bắt đầu sử dụng Claude 2 ngay bây giờ. YesChat.ai cung cấp quyền truy cập toàn cầu vào Claude 2 cho người dùng ở tất cả các quốc gia.

RenderNet

Tạo ra nhân vật nhất quán
Kiểm soát chi tiết về tư thế, cấu trúc và phong cách

Để sử dụng RenderNet, đơn giản chỉ cần tải lên hoặc nhập thông tin chi tiết về nhân vật mong muốn và tùy chỉnh tư thế, cấu trúc và phong cách của chúng. Thuật toán AI sẽ tạo ra các hình ảnh nhất quán và cung cấp cho bạn các tùy chọn để điều chỉnh thêm.

DALL-E 3

Tạo ra hình ảnh chi tiết và chính xác
Nâng cao sáng tạo để biến văn bản trừu tượng thành hình ảnh
Tạo ra văn bản dễ đọc, ngay cả với các yêu cầu có kích thước nhỏ
Tích hợp với ChatGPT để tạo câu nhắc mượt mà và duy trì ngữ cảnh hình ảnh
Biện pháp an toàn để ngăn chặn việc tạo nội dung gây hại
Kiểm soát của các nghệ sĩ đối với việc sử dụng tác phẩm của họ

Để sử dụng DALL-E 3, chỉ cần cung cấp một mô tả văn bản chi tiết và nó sẽ tạo ra một hình ảnh tương ứng.

LaPrompt

Các tính năng chính của LaPrompt bao gồm một bộ sưu tập rộng lớn các prompts hình ảnh AI miễn phí từ các công cụ sinh học AI phổ biến, tùy chọn dễ dàng tùy chỉnh và khả năng tạo ra nghệ thuật AI độc đáo.

Để sử dụng LaPrompt, chỉ cần truy cập vào trang web và khám phá AI Art Gallery. Người dùng có thể vuốt để xem thêm hình ảnh, xem văn bản prompts, sao chép nó, tùy chỉnh, và bắt đầu tạo nghệ thuật AI của riêng mình. Hoàn toàn miễn phí!

DND Backstory Generator + Công cụ RPG ChatGPT

Trình tạo Cốt truyện DND
Trình tạo Dungeon ngẫu nhiên
Trình tạo Quái vật
Trình tạo Spell
Trình tạo Cửa hàng phép thuật
Công cụ RPG được trang bị AI sử dụng mô hình GPT-3.5 và DALLE-2
Thư viện nội dung RPG ngày càng phát triển
Có thể tạo và chia sẻ nội dung RPG
Truy cập vào trình tạo hình ảnh hóa tưởng tượng
Công cụ LitRPG Adventures AI RPG

Để sử dụng DND Backstory Generator + Công cụ RPG ChatGPT, bạn cần trở thành một thành viên của cộng đồng. Sau khi bạn trở thành thành viên, bạn có quyền truy cập vào các trình tạo RPG khác nhau và một thư viện nội dung RPG ngày càng phát triển. Bạn có thể duyệt và sử dụng nội dung được tạo ra trong trò chơi nhập vai trên bàn của bạn. Nền tảng cho phép bạn tạo nội dung RPG riêng của mình và chia sẻ nó với người khác. Bạn cũng có thể đăng ký nhận bản tin hoặc tham gia các kênh truyền thông xã hội của họ để cập nhật tin tức và phát hành mới nhất.

GenAI Community

Khóa học GenAI
Bài kiểm tra GenAI
Cập nhật tin tức
Truy cập Bản tin Premium
Tương tác với Cộng đồng

Truy cập Khóa học GenAI $49.99 Truy cập đầy đủ vào Khóa học Trí tuệ Tạo sinh, Cập nhật Tương lai, Bản tin Trí tuệ nhân tạo, Truy cập Cộng đồng Trí tuệ nhân tạo, và Các buổi họp hàng tuần trong tương lai

Dùng một cách liên tục và cập nhật để sẵn sàng với trí tuệ nhân tạo bằng cách truy cập các Khóa học GenAI, Bài kiểm tra, Tin tức, Mẫu nhắc nhở và tương tác với Cộng đồng.

Art Box A.I.

Tạo nghệ thuật dựa trên trí tuệ nhân tạo
Khả năng tiếp cận qua WhatsApp
Giao diện thân thiện với người dùng
Tải xuống hình ảnh
Sáng tạo và tưởng tượng không giới hạn
Cách mạng hóa thế giới nghệ thuật

free_generations

Để sử dụng Art Box A.I., chỉ cần khởi chạy WhatsApp và bắt đầu tạo ra tranh nghệ thuật bằng cách mô tả sự tưởng tượng của bạn. Ví dụ, bạn có thể gõ 'hãy tưởng tượng những ngọn núi đẹp lớn với một mặt trời mọc' và Art Box A.I. sẽ tạo ra một hình ảnh dựa trên mô tả của bạn. Bạn có thể tải xuống các hình ảnh riêng lẻ bằng cách sử dụng lệnh 'tải xuống' kèm theo ID hình ảnh. Tranh nghệ thuật được tạo ra có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau, nhưng Art Box A.I. giữ bản quyền trên bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào được tạo ra.

Repromptify

Yêu cầu trí tuệ nhân tạo tối ưu hóa từ đầu tới cuối
Tối ưu hóa cho LLMs và các mô hình dựa trên hình ảnh
Kiểm tra trong ứng dụng ChatGPT
Tạo hình ảnh từ DALLE•2 và Midjourney
Không mơ hồ trong yêu cầu
Dùng thử miễn phí

Để sử dụng Repromptify, đơn giản chỉ cần đăng ký dùng thử miễn phí. Sau khi đăng ký, bạn có thể bắt đầu bằng cách cung cấp các yêu cầu cho LLMs hoặc các mô hình dựa trên hình ảnh. Repromptify sẽ tự động tối ưu hóa yêu cầu để đạt được kết quả tốt hơn. Bạn có thể kiểm tra các yêu cầu được tối ưu hóa bằng cách sử dụng ChatGPT trong ứng dụng và xem ảnh đầu ra từ DALLE•2 và Midjourney. Hãy tận hưởng tiện ích của việc tạo yêu cầu trí tuệ nhân tạo mà không cần lo lắng về chi tiết.

DalleCli

Tạo ảnh bằng cách sử dụng API Dalle của OpenAI
Chỉnh sửa ảnh (độ sáng, độ tương phản, độ nét)
Áp dụng bộ lọc và hiệu ứng vào ảnh
Tệp cấu hình được quản lý cho các mã thông báo OpenAI
Miễn phí cho cả các dự án mã nguồn mở và dự án thương mại

Để sử dụng DalleCli, bạn có thể làm theo các bước sau: 1. Cài đặt DalleCli bằng cách chạy 'pip3 install dallecli' 2. Tạo ảnh: Sử dụng lệnh 'generate' để tạo một bức ảnh từ API Dalle của OpenAI 3. Chỉnh sửa ảnh: Sử dụng lệnh 'edit' để thay đổi độ sáng, độ tương phản và độ nét của một bức ảnh 4. Áp dụng bộ lọc: Sử dụng lệnh 'filter' để áp dụng bộ lọc và hiệu ứng vào một bức ảnh 5. Cấu hình: DalleCli hỗ trợ lưu trữ các mã thông báo OpenAI trong một tệp cấu hình được quản lý 6. Miễn phí & Mã nguồn mở: DalleCli có thể được sử dụng cho cả các dự án mã nguồn mở và dự án thương mại 7. Để biết thêm thông tin, xem tài liệu hoặc liên hệ nhà phát triển tại [email protected]

Dalle Dapper

Biến các thiết kế được tạo bởi AI thành áo thun
Tùy chỉnh thiết kế theo sở thích của bạn
Đặt hàng áo thun tùy chỉnh

Để sử dụng Dalle Dapper, chỉ cần chọn thiết kế ưa thích từ các mô hình AI có sẵn, tùy chỉnh dựa trên sở thích của bạn và đặt hàng để có một chiếc áo thun tùy chỉnh.

Trang web AI Dalle mới nhất

Biến ý tưởng thành thành công tầm nhìn
AI nhanh chóng cho các nhiệm vụ hàng ngày
Nền tảng khám phá và sáng tạo nghệ thuật AI

Các tính năng cốt lõi của Dalle

Tạo ra hình ảnh thực tế từ mô tả văn bản

Kết hợp các khái niệm và thuộc tính theo cách mới lạ

Hiểu biết về mối quan hệ không gian và sự nhận thức ngữ cảnh

Đạt được tính chân thực và phong cách kỹ thuật render hình ảnh

What is Dalle can do?

Các công ty quảng cáo sử dụng DALL-E để tạo ra hình ảnh cho các chiến dịch quảng cáo và thương hiệu.

Các hãng phim sử dụng DALL-E để lập kịch bản và phát triển khái niệm.

Các nền tảng thương mại điện tử tích hợp DALL-E để tạo ra hình ảnh sản phẩm cho các danh sách.

Các cơ sở giáo dục sử dụng DALL-E để tạo ra các phương tiện trực quan và tài liệu hướng dẫn.

Dalle Review

Người dùng đã ca ngợi DALL-E vì khả năng tạo ra những hình ảnh thực tế và sáng tạo từ các mô tả văn bản. Nhiều người lưu ý đến tiềm năng của DALL-E để tối ưu hóa quy trình sáng tạo và truyền cảm cảm hứng cho ý tưởng mới. Tuy nhiên, một số người dùng cũng tỏ ý lo ngại về những vấn đề đạo đức của nội dung được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo và khả năng sử dụng sai lầm. Nhìn chung, DALL-E đã nhận được sự đánh giá tích cực là một công nghệ đột phá với tiềm năng lớn đối với nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Ai phù hợp hơn để sử dụng Dalle?

Một tác giả sách thiếu nhi sử dụng DALL-E để tạo ra minh họa cho một câu chuyện về một con voi biết nói kỳ diệu.

Một nhà phát triển game sử dụng DALL-E để tạo ra nghệ thuật khái niệm cho một thế giới huyền bí mới.

Một nhà tiếp thị tận dụng DALL-E để tạo ra hình ảnh thu hút cho một chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội.

Một kiến trúc sư sử dụng DALL-E để hình dung và tinh chỉnh ý tưởng thiết kế cho một công trình mới.

Dalle hoạt động như thế nào?

Để sử dụng DALL-E, người dùng cung cấp mô tả chi tiết về hình ảnh mong muốn, chẳng hạn như "một bức tranh chân dung thế kỷ 19 của một con mèo humanoid đội mũ trùm." Mô hình AI sau đó phân tích văn bản và tạo ra một hình ảnh phù hợp với mô tả càng gần càng tốt. Mô hình có thể truy cập thông qua giao diện web hoặc API, với các hình ảnh được tạo ra thường mất ít hơn một phút để render.

Ưu điểm của Dalle

Hỗ trợ tạo ra và ý tưởng nhanh chóng cho các dự án sáng tạo

Tự động hóa các nhiệm vụ tốn thời gian trong thiết kế đồ họa và tạo nội dung

Nâng cao tính khả thi bằng cách cho phép những người không phải là nghệ sĩ tạo ra nội dung hình ảnh

Tạo điều kiện cho việc giao tiếp và hợp tác giữa con người và các hệ thống trí tuệ nhân tạo

Câu hỏi thường gặp về Dalle

DALL-E là gì?
Ai đã phát triển DALL-E?
DALL-E hoạt động như thế nào?
Những hạn chế hiện tại của DALL-E là gì?
DALL-E có sẵn cho công chúng sử dụng không?
Ứng dụng tiềm năng của DALL-E là gì?