5
0 bài đánh giá
bộ sưu tập 5
Giới thiệu công cụ:
Albus là một ứng dụng trí tuệ nhân tạo khám phá bất kỳ chủ đề nào bạn thích từ nhiều quan điểm khác nhau. Nó được cung cấp bởi ChatGPT và hoạt động như sự kết hợp giữa Google và Pinterest.
Thời gian thu thập:
Jun 01 2023
Lưu lượng truy cập hàng tháng:
117.8K
Phương tiện truyền thông xã hội và email:
Albus Thông tin sản phẩm

Albus là gì?

Albus là một ứng dụng trí tuệ nhân tạo khám phá bất kỳ chủ đề nào bạn thích từ nhiều quan điểm khác nhau. Nó được cung cấp bởi ChatGPT và hoạt động như sự kết hợp giữa Google và Pinterest.

Làm cách nào để sử dụng Albus?

Để sử dụng Albus, chỉ cần nhập tiêu đề hoặc chủ đề mà bạn muốn. Albus sẽ nhanh chóng tạo ra một bảng ý tưởng cho bạn, cho phép bạn khám phá, kết hợp, chỉnh sửa và trình bày nội dung. Bạn có thể thêm ghi chú, tìm hình ảnh liên quan và kiểm soát nội dung khi trình bày. Nó cung cấp một giao diện thân thiện với người dùng để dễ dàng khám phá và tổ chức thông tin.

Các tính năng cốt lõi của Albus

Các tính năng chính của Albus bao gồm: 1. Khám phá Chủ đề: Albus giúp bạn đắm mình vào bất kỳ chủ đề nào bằng cách cung cấp những quan điểm khác nhau. 2. Bảng Ý tưởng: Nó cho phép bạn tổ chức và trình bày nội dung bằng cách thêm ghi chú và hình ảnh liên quan. 3. Chia sẻ Nội dung: Albus cho phép bạn dễ dàng chia sẻ và trình bày bảng của bạn trong khi vẫn kiểm soát nội dung.

Trường hợp sử dụng của Albus

#1

Albus có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau, như: 1. Nghiên cứu: Khám phá các khía cạnh khác nhau của một chủ đề để thu thập thông tin hữu ích. 2. Trình bày: Tổ chức và trình bày nội dung một cách hấp dẫn mắt. 3. Sinh ý tưởng: Khơi dậy ý tưởng mới bằng cách khám phá các quan điểm đa dạng về một chủ đề.

Albus Bài đánh giá (0)

5 điểm trên 5 điểm
Bạn có đề xuất Albus không? Để lại nhận xét
0/10000

Phân tích của Albus

Albus Phân tích lưu lượng truy cập trang web

lưu lượng truy cập trang web mới nhất

Monthly Visits
117.8K
thời gian truy cập trung bình
00:06:31
trang mỗi lượt truy cập
3.94
Tỷ lệ thoát
33.47%
Feb 2023 - May 2024 Tất cả lưu lượng truy cập trang web

dòng chảy địa lý

Top 5 Regions

China
32.69%
United States
22.73%
Korea
5.39%
Singapore
4.95%
Taiwan
4.27%
Feb 2023 - May 2024 chỉ máy tính để bàn

Nguồn lưu lượng truy cập trang web

trực tiếp
59.22%
Tìm kiếm hữu cơ
23.80%
thư
8.43%
tiếp xúc xã hội
5.52%
Liên kết bên ngoài
3.04%
hiển thị quảng cáo
0.00%
Feb 2023 - May 2024 Chỉ dành cho máy tính để bàn toàn cầu

Từ khóa hàng đầu

Keyword
Traffic
Cost Per Click
albus
22.3K
$ 2.13
albus ai
--
$ 3.37
youtube note maker watch history view mindmap
--
al bus
--
aibus
5.7K
$ 0.88

Albus Khởi chạy nhúng

Sử dụng huy hiệu trang web để thu hút sự ủng hộ từ cộng đồng cho buổi ra mắt Toolify của bạn. Chúng dễ dàng nhúng vào trang chủ hoặc chân trang của bạn.

Light
Neutral
Dark
Albus : Giới thiệu, Đánh giá, Giá, Tính năng cốt lõi, Trường hợp sử dụng, Giải pháp thay thế
Sao chép mã nhúng
Cài đặt thế nào?