2
5
0 bài đánh giá
bộ sưu tập 2
Giới thiệu công cụ:
Morgen là một nền tảng linh hoạt để quản lý lịch trình, nhiệm vụ và lập lịch trên nhiều thiết bị khác nhau.
Thời gian thu thập:
Apr 26 2023
Lưu lượng truy cập hàng tháng:
208.0K
Phương tiện truyền thông xã hội và email:
1.9K users
Morgen Thông tin sản phẩm

Morgen là gì?

Morgen là một lịch trình, trình lập lịch và quản lý công việc thống nhất cho phép người dùng quản lý lịch trình, danh sách việc cần làm và lập lịch tại một nơi duy nhất. Nó tích hợp với các lịch và ứng dụng việc cần làm khác nhau và có sẵn trên nhiều nền tảng, bao gồm Windows, Mac, Linux, Android và iOS.

Làm cách nào để sử dụng Morgen?

1. Đăng ký Morgen trên trang web của họ. 2. Tải xuống và cài đặt ứng dụng Morgen cho nền tảng ưa thích của bạn. 3. Kết nối Morgen với lịch và ứng dụng việc cần làm của bạn. 4. Tổng hợp, đồng bộ và quản lý lịch trình của bạn tại một nơi duy nhất. 5. Lập lịch họp, chặn thời gian cho công việc quan trọng và quản lý nhiệm vụ của bạn trực tiếp trên Morgen. 6. Tùy chỉnh ưu tiên lập lịch của bạn và dễ dàng chia sẻ sự có sẵn của bạn với người khác. 7. Tích hợp các công cụ và ứng dụng năng suất yêu thích để nâng cao trải nghiệm quản lý thời gian của bạn. 8. Truy cập Morgen trên bất kỳ thiết bị nào để duy trì sự tổ chức và năng suất của bạn.

Các tính năng cốt lõi của Morgen

Lịch trình thống nhất: Tổng hợp và quản lý nhiều lịch trong một nơi.

Lập lịch: Lập lịch họp, chặn thời gian cho công việc và quản lý sự có sẵn của bạn.

Quản lý công việc: Tích hợp hoặc tạo danh sách việc cần làm và lập lịch công việc trong lịch của bạn.

API cho Nhà phát triển (alpha): Tùy chỉnh và mở rộng chức năng của Morgen với các API cho Nhà phát triển.

Nền tảng: Có sẵn trên Windows, Mac, Linux, Android và iOS.

CalDav: Tích hợp với các lịch CalDav.

Hỗ trợ đa nền tảng: Sử dụng Morgen trên nhiều thiết bị và hệ điều hành.

Trường hợp sử dụng của Morgen

#1

Cá nhân muốn tổng hợp và quản lý lịch trình và danh sách việc cần làm của họ tại một nơi.

#2

Các chuyên gia cần lập lịch họp và chặn thời gian cho nhiệm vụ quan trọng.

#3

Các nhóm và doanh nghiệp cần một giải pháp quản lý thời gian để nâng cao năng suất.

#4

Những người có lịch trình bận rộn muốn dễ dàng quản lý sự có sẵn của họ và tránh xung đột lịch trình.

#5

Người dùng muốn tích hợp nhiều ứng dụng và công cụ năng suất để nâng cao quản lý thời gian.

#6

Cá nhân muốn truy cập lịch trình và danh sách việc cần làm trên nhiều thiết bị.

Câu hỏi thường gặp từ Morgen

Morgen có sẵn trên những nền tảng nào?

Tôi có thể tích hợp lịch và ứng dụng việc cần làm hiện có của mình với Morgen không?

Morgen có ứng dụng di động không?

Morgen Bài đánh giá (0)

5 điểm trên 5 điểm
Bạn có đề xuất Morgen không? Để lại nhận xét
0/10000

Phân tích của Morgen

Morgen Phân tích lưu lượng truy cập trang web

lưu lượng truy cập trang web mới nhất

Monthly Visits
208.0K
thời gian truy cập trung bình
00:09:01
trang mỗi lượt truy cập
3.11
Tỷ lệ thoát
38.12%
Jan 2023 - Jun 2024 Tất cả lưu lượng truy cập trang web

dòng chảy địa lý

Top 5 Regions

United States
28.79%
Switzerland
7.39%
Germany
6.64%
United Kingdom
5.08%
Canada
4.30%
Jan 2023 - Jun 2024 chỉ máy tính để bàn

Nguồn lưu lượng truy cập trang web

trực tiếp
48.61%
Tìm kiếm hữu cơ
38.00%
tiếp xúc xã hội
8.06%
Liên kết bên ngoài
3.15%
thư
1.82%
hiển thị quảng cáo
0.35%
Jan 2023 - Jun 2024 Chỉ dành cho máy tính để bàn toàn cầu

Từ khóa hàng đầu

Keyword
Traffic
Cost Per Click
morgen
38.0K
$ 0.62
morgen calendar
6.7K
$ 1.30
morgen app
--
morgan calendar
--
$ 1.57
daily planner app
6.8K
$ 2.09

Morgen Phân tích người dùng Discord

Latest user counts

1.9K
(41)

Morgen Khởi chạy nhúng

Sử dụng huy hiệu trang web để thu hút sự ủng hộ từ cộng đồng cho buổi ra mắt Toolify của bạn. Chúng dễ dàng nhúng vào trang chủ hoặc chân trang của bạn.

Light
Neutral
Dark
Morgen: Morgen là một nền tảng linh hoạt để quản lý lịch trình, nhiệm vụ và lập lịch trên nhiều thiết bị khác nhau.
Sao chép mã nhúng
Cài đặt thế nào?

Nội dung khác về Morgen

7 Mẹo Lịch Sử Dụng Trí Tuệ Nhân Tạo để Tăng Hiệu Suất Của Bạn

Được đăng vào Tháng tư 29 2024 bởi Asher

Mở khóa Hiệu suất Tối đa: 7 Mẹo Lịch AI!