Transcribble - Tiện ích mở rộng của Chrome

0
0
0 bài đánh giá
bộ sưu tập 0
Giới thiệu công cụ:
Chuyển đổi âm thanh thành văn bản và tổ chức ghi chú với trí tuệ nhân tạo
Updated Time
Sep 13 2023
Người dùng đang hoạt động
66
Transcribble Thông tin về tiện ích mở rộng AI của Chrome

Tiện ích mở rộng của Chrome Transcribble ai là gì?

Ứng dụng ghi chú âm thanh sử dụng trí tuệ nhân tạo để chuyển đổi âm thanh thành văn bản, cho phép người dùng tổ chức và chỉnh sửa ghi chú bằng cách thêm thẻ và tìm kiếm toàn văn với khả năng tìm kiếm toàn văn

Làm cách nào để sử dụng tiện ích mở rộng Transcribble ai chrome?

Ghi âm hoặc upload file âm thanh, để trí tuệ nhân tạo chuyển đổi chúng, sau đó tổ chức và chỉnh sửa ghi chú bằng cách thêm thẻ và tìm kiếm toàn văn

Các tính năng cốt lõi của tiện ích mở rộng ai chrome Transcribble

Chuyển đổi bằng trí tuệ nhân tạo

Tổ chức ghi chú bằng thẻ

Khả năng tìm kiếm toàn văn

Các trường hợp sử dụng của tiện ích mở rộng của Transcribble ai chrome

#1

Sinh viên chuyển văn bản bài giảng

#2

Chuyên gia ghi chú cuộc họp

Câu hỏi thường gặp từ Transcribble

Tôi có thể xuất văn bản đã chuyển đổi không?

Phân tích tiện ích mở rộng AI của Transcribble AI

Transcribble Active Users

Tổng số người dùng đã cài đặt

66
(-10)