Khám phá các công cụ AI tốt nhất cho công cụ học tập

Trang này hiển thị cho bạn công cụ công cụ học tập tốt nhất trong các trang web và công cụ AI cũng như công cụ công cụ học tập miễn phí trong AI.

Công cụ ai tốt nhất cho công cụ học tập là: Genepod, Grade Calculator AI, Roten.X DevTool, Mindopus, SnapSolve AI, Youtube Summary With ChatGPT, ZapCardz, DUANG AI TAB-sidebar(Chat GPT、Gemini、copilot) Use AI Anywhere, AMISSU, AISUMM VIDEO SUMMARIES.

Số lượng Al:57
Thời gian cập nhật:Tháng bảy 24 2024
--
0
Trình tạo podcast được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI)
#công cụ học tập
4 users
0
Công cụ học tập được trang bị trí tuệ nhân tạo
#công cụ học tập
1 users
0
Học tập với việc tạo bài kiểm tra và chấm điểm tự động.
#công cụ học tập
246 users
0
Trợ giáo viên trí tuệ nhân tạo giải ngay bài tập
#công cụ học tập
4.0K users
0
Tóm tắt một cách hiệu quả các video trên YouTube
#công cụ học tập
--
0
Thay đổi cách học với thẻ ghi nhớ trí tuệ nhân tạo
#công cụ học tập
192 users
0
Công cụ AI cho việc học & viết
#công cụ học tập
550 users
0
Lịch trình học tập dễ dàng cho sinh viên UPLB
#công cụ học tập
6 users
0
Nâng cao khả năng học tập trên YouTube với bản tóm tắt AI
#công cụ học tập
4 users
0
Tăng cường duyệt web với kiến thức ngay lập tức, đa nhiệm và hơn thế nữa
#công cụ học tập
105 users
0
Nâng cao viết với ChatGPT.
#công cụ học tập
228 users
0
Công cụ học tập hiệu quả cho sinh viên
#công cụ học tập
3 users
1
Công cụ học tập được trang bị Trí tuệ Nhân tạo
#công cụ học tập
--
44.07%
1
Tạo thẻ ghi nhớ một cách dễ dàng
#công cụ học tập
--
1
Biến việc học tập truyền thống thành cuộc trò chuyện tương tác.
#công cụ học tập
--
1
Hiệu quả nâng cao sự học của bạn với ứng dụng trí tuệ nhân tạo của chúng tôi.
#công cụ học tập
13.8K
7.60%
2
Hoàn thành công việc bài tập một cách hiệu quả với trợ lý bài tập trên trí tuệ nhân tạo của chúng tôi
#công cụ học tập
--
58.80%
2
Chuyển đổi bài giảng trên YouTube thành ghi chú một cách dễ dàng.
#công cụ học tập
--
1
Công cụ học tập với Bài kiểm tra và Flashcards được tạo bởi trí tuệ nhân tạo.
#công cụ học tập
7.6K
19.58%
2
Tạo kế hoạch học tập cá nhân một cách dễ dàng.
#công cụ học tập
7.8K
17.86%
0
AI Does Your Homework là một công cụ được cung cấp bởi trí tuệ nhân tạo giúp đỡ học sinh với bài tập làm về nhà của họ.
#công cụ học tập
35.4K
8.24%
1
Tạo thẻ nhớ ngay lập tức từ bất kỳ loại file nào.
#công cụ học tập
2.3M
18.46%
9
Cách mạng hóa việc học tập của bạn với trí tuệ nhân tạo.
#công cụ học tập
106.3K
43.31%
0
Nền tảng học tập được trang bị AI để học với các trợ lý trò chuyện và phản hồi bài luận.
#công cụ học tập
52.5K
34.82%
2
Công cụ học tập tối ưu dành cho sinh viên, cung cấp thông tin nhanh chóng và sự hiểu biết sâu sắc. Nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề và tăng trưởng học thuật.
#công cụ học tập
--
100.00%
2
Người bạn học tập được trang bị công nghệ AI làm điên đảo giáo dục số.
#công cụ học tập
--
24.95%
2
Ứng dụng học AI dự đoán câu hỏi thi
#công cụ học tập
11.9K
15.15%
4
Trang web hỗ trợ làm bài tập sử dụng trí tuệ nhân tạo.
#công cụ học tập
--
5
Chuyển âm thanh thành văn bản dễ dàng.
#công cụ học tập
37.4K
23.59%
2
Giải bài tập trí tuệ nhân tạo để học thông minh hơn.
#công cụ học tập
10.0K users
21.60%
3
Học ngôn ngữ mới với siêu năng lực trí tuệ nhân tạo.
#công cụ học tập
--
22.90%
6
Trợ giảng AI được cá nhân hóa cho việc học dễ dàng.
#công cụ học tập
--
3
Chiến đấu và học cùng với AI Prompt Wars!
#công cụ học tập
37.2K
8.72%
4
Ghi chú video trong Notion dễ dàng.
#công cụ học tập
--
35.58%
4
Trò chuyện với bất kỳ video YouTube nào bằng bản ghi âm của AskVideo.ai.
#công cụ học tập
5.6K
14.51%
0
Biến nội dung tĩnh thành công cụ học tập tương tác.
#công cụ học tập
23.6K
20.95%
5
Công cụ học tập dựa trên trí tuệ nhân tạo để tự động tóm tắt, ghi chú, tìm kiếm và kiểm tra kiến thức.
#công cụ học tập
5.0K
24.77%
2
SnapAndSolve là một nền tảng tạo ra câu trả lời từ ảnh hoặc hình ảnh đã tải lên của câu hỏi bài tập.
#công cụ học tập
--
6
Joypanner là một trợ lý AI giúp học sâu và hiểu các chủ đề khác nhau.
#công cụ học tập
--
63.12%
6
Fit Learn giúp bạn học nhanh hơn bằng cách xây dựng lâu đài trí nhớ tự động.
#công cụ học tập
72.9K
35.63%
0
Một nền tảng miễn phí giúp học sinh học thông minh hơn với các kỹ thuật dựa trên trí tuệ nhân tạo.
#công cụ học tập
10.7K
16.13%
1
CheatGPT là một công cụ học tập trí tuệ nhân tạo giúp hỗ trợ học sinh với giải pháp tức thì và hỗ trợ thi cử.
#công cụ học tập
--
45.30%
2
Nền tảng học tập được trang bị AI cách mạng.
#công cụ học tập
100.0K users
22.04%
5
Máy tóm tắt dựa trên AI cho trang web và video Youtube.
#công cụ học tập
--
55.95%
2
Teddy AI là một trợ lý học tập tương tác được tạo ra cho trẻ em.
#công cụ học tập
--
2
Sentelo: một tiện ích trình duyệt sử dụng công nghệ của Google và OpenAI để đọc, viết và học nhanh hơn.
#công cụ học tập
--
0
Edward Teach Bot là một chatbot trí tuệ nhân tạo dành cho Telegram có thể nghiên cứu bất kỳ chủ đề nào và cung cấp thông tin chính xác.
#công cụ học tập
--
17.16%
3
Ứng dụng hỗ trợ làm bài tập cuối cùng với các giải pháp từng bước và giải thích.
#công cụ học tập
--
18.04%
2
Tóm tắt: NoowAI là một trợ lý trí tuệ nhân tạo trực tuyến miễn phí cho phép người dùng trò chuyện, đặt câu hỏi và nhận sự trợ giúp mà không cần tạo tài khoản. Nó cũng cung cấp một Cửa hàng Nghệ thuật AI để mua các tác phẩm nghệ thuật.
#công cụ học tập
535 users
22.04%
5
Tiện ích mở rộng dạy học thông minh AI
#công cụ học tập
--
100.00%
1
Bot WhatsApp hỗ trợ AI, CheatWithAI, giúp người dùng trả lời câu hỏi và cung cấp thông tin chính xác nhanh chóng.
#công cụ học tập
--
24.06%
3
Một ứng dụng hỗ trợ bài tập độc đáo được trang bị bởi chatgpt.
#công cụ học tập
--
1
PastaGPT: Trò chuyện AI của Ý được cung cấp bởi GPT-4 để mang đến trải nghiệm độc đáo.
#công cụ học tập
425.6K
25.41%
14
Mindgrasp AI tạo ra các ghi chú và trắc nghiệm chính xác từ các loại nội dung khác nhau để hỗ trợ việc học và nâng cao hiệu suất làm việc.
#công cụ học tập
1.4M
20.08%
62
Humata là một công cụ AI giúp trả lời nhanh chóng câu hỏi về dữ liệu.
#công cụ học tập
383.6K
23.83%
6
Wisdolia là một công cụ được trang bị trí tuệ nhân tạo tạo ra các thẻ flashcard cá nhân hóa để tạo điều kiện cho việc học tích cực.
#công cụ học tập