ChatGPT Chrome Extension

4
0
0 bài đánh giá
bộ sưu tập 4
Giới thiệu công cụ:
ChatGPT Chrome Extension là một công cụ mạnh mẽ giúp tăng cường trải nghiệm duyệt web của bạn bằng cách cung cấp truy cập nhanh đến khả năng trí tuệ nhân tạo của ChatGPT.
Updated Time
--
Người dùng đang hoạt động
0
ChatGPT Chrome Extension Thông tin sản phẩm

ChatGPT Chrome Extension là gì?

ChatGPT Chrome Extension là một công cụ mạnh mẽ giúp tăng cường trải nghiệm duyệt web của bạn bằng cách cung cấp truy cập nhanh đến khả năng trí tuệ nhân tạo của ChatGPT.

Làm cách nào để sử dụng ChatGPT Chrome Extension?

Để sử dụng ChatGPT Chrome Extension, chỉ cần cài đặt từ Chrome Web Store. Sau khi cài đặt, bạn sẽ thấy câu trả lời của ChatGPT bên cạnh kết quả tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm phổ biến như Google, Bing, Yahoo!, và DuckDuckGo. Ngoài ra, tiện ích cũng hiển thị một module ChatGPT trên mọi trang web, cho phép bạn tương tác với trợ lý trí tuệ nhân tạo mà không cần truy cập trang OpenAI.

Các tính năng cốt lõi của ChatGPT Chrome Extension

Truy cập nhanh đến khả năng trí tuệ nhân tạo của ChatGPT

Tích hợp với các công cụ tìm kiếm phổ biến

Module ChatGPT trên mọi trang web

Tương tác AI liền mạch

Trường hợp sử dụng của ChatGPT Chrome Extension

#1

Nhanh chóng tìm thông tin liên quan trong quá trình tìm kiếm trực tuyến

#2

Nhận câu trả lời ngay lập tức cho câu hỏi mà không cần rời khỏi trang kết quả tìm kiếm

#3

Nâng cao năng suất làm việc bằng cách truy cập ChatGPT từ bất kỳ trang web nào

Câu hỏi thường gặp từ ChatGPT Chrome Extension

Làm thế nào để cài đặt ChatGPT Chrome Extension?

Tôi có thể sử dụng tiện ích mở rộng trên các công cụ tìm kiếm khác nhau không?

Tiện ích mở rộng có hoạt động trên tất cả các trang web không?

ChatGPT Chrome Extension có phí không?

Phân tích của ChatGPT Chrome Extension

ChatGPT Chrome Extension Active Users

Latest user counts

0

Sự thay thế của ChatGPT Chrome Extension

Website
Chatbot AI
mở trang web
44.0K
8.55%
Tìm kiếm hữu cơ (65.89%)
trực tiếp (29.54%)
Liên kết bên ngoài (4.57%)