601 công cụ Công cụ Phát triển AI tốt nhất trong 2024

Replit, Tra cứu Truy vấn, Replicate AI, Trọng lượng & Toàn diện, Lightning AI, Codeium, Cursor, Relume, CodeRabbit, Ready Player Me là công cụ Công cụ Phát triển AI trả phí/miễn phí tốt nhất.

9.2M
24.68%
11
Replit là một môi trường lập trình dùng chung với hơn 50 ngôn ngữ lập trình, cung cấp một bộ biên dịch và trình thông dịch mạnh mẽ.
7.8M
16.38%
9
Tìm kiếm giải pháp phát triển bằng ngôn ngữ tự nhiên.
4.8M
8.05%
1
Thực thi các mô hình AI qua API.
2.5M
22.51%
3
Một nền tảng dành cho nhà phát triển học máy theo dõi, trực quan hóa và tối ưu hóa các thí nghiệm.
1.4M
31.51%
3
Lightning AI cho phép huấn luyện và triển khai mô hình AI nhanh chóng bằng cách sử dụng PyTorch.
1.2M
21.42%
10
Codeium là một công cụ miễn phí về hoàn thành mã và tìm kiếm sử dụng trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ hơn 70 ngôn ngữ lập trình.
982.1K
28.53%
3
Trình soạn thảo mã nguồn ưu tiên trí tuệ nhân tạo để phát triển phần mềm nhanh chóng.
745.5K
20.44%
3
Giúp các nhà thiết kế web chiến thắng với không code và AI tạo ra.
463.2K
24.94%
1
CodeRabbit là một công cụ trí tuệ nhân tạo giúp tăng tốc quá trình kiểm tra mã nguồn bằng những thông tin từ trí tuệ nhân tạo.
444.1K
25.08%
27
Ready Player Me là một công cụ đáng tin cậy cho avatar cá nhân hóa trong trò chơi và ứng dụng.
360.8K
30.60%
1
TypingMind cải thiện giao diện người dùng của ChatGPT với các tính năng bổ sung như tìm kiếm lịch sử trò chuyện và thư viện gợi ý.
312.0K
20.81%
2
Tái định nghĩa và tự động hóa tính toàn vẹn mã thông qua việc tạo ra các bộ kiểm thử.
228.5K
45.23%
1
Nền tảng dữ liệu hiện đại cho phân tích hợp tác.
218.6K
37.12%
3
Thực thi mã và tự động hóa nhiệm vụ bằng cách sử dụng các mô hình ngôn ngữ.
212.3K
33.56%
4
Công cụ quản lý mã nguồn được hỗ trợ bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và dùng để quản lý các tài liệu quan trọng.
171.2K
27.41%
1
Tạo nội dung học tập và đánh giá bằng cách sử dụng GPT-4.
161.3K
36.63%
4
CodePal là một nền tảng cung cấp các công cụ và hỗ trợ viết mã để các nhà phát triển nâng cao quy trình phát triển của họ.
143.8K
35.20%
5
Mang tạo văn bản trí tuệ nhân tạo vào IDE của bạn với Tiếp tục, một phần mềm mã nguồn mở tự động hóa cho phát triển phần mềm.
138.3K
21.55%
4
AskCodi là một trợ thủ mã nguồn mở AI, nâng cao năng suất của nhà phát triển bằng cách đơn giản hóa phát triển ứng dụng.
130.8K
34.47%
1
Sân Chơi Mở là một nền tảng thân thiện với người dùng để thử nghiệm và phân tích Mô hình Ngôn ngữ.
124.8K
55.87%
5
Những nhà phát triển được trang bị AI để phát triển ứng dụng nhanh chóng.
94.5K
35.94%
3
Nền tảng không cần mã hóa Pickaxe cho phép kỹ sư xây dựng và quản lý ứng dụng trí tuệ nhân tạo dễ dàng.
85.0K
40.21%
0
Công cụ mạnh mẽ dành cho người bán trên Etsy
77.2K
7.54%
1
Nguồn thông tin đáng tin cậy cho các công cụ AI
64.7K
12.44%
5
PseudoEditor là một trình chỉnh sửa trực tuyến miễn phí với các tính năng thân thiện cho việc viết và chỉnh sửa mã giả.
64.5K
59.04%
6
ProMindGPT là một công cụ AI tạo nội dung chất lượng và hỗ trợ sửa lỗi mã.
46.8K
25.06%
0
Ứng dụng chuyên nghiệp cho giao diện người dùng đồ họa DynamoDB
45.6K
25.02%
5
Kodezi là một công cụ trí tuệ nhân tạo giúp tự động sửa lỗi mã code và cải thiện chất lượng của nó.
40.4K
40.48%
5
DevKit là bộ công cụ cần thiết cho các nhà phát triển, cung cấp trợ giúp trí tuệ nhân tạo và các công cụ phát triển khác nhau.
40.4K
10.14%
4
Nền tảng cung cấp các công cụ phát triển trí tuệ nhân tạo, giúp việc tạo mã nhanh hơn và chất lượng cao hơn bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo.
40.0K
3.45%
6
Nền tảng Quest tạo ra các thành phần React và mã sạch từ thiết kế Figma.
40.0K
3.45%
7
Tạo ra các thành phần React sạch, có thể mở rộng từ thiết kế Figma mà không cần mã hóa thủ công với Quest.
39.0K
17.20%
0
Plugin tìm kiếm AI và ứng dụng web được cung cấp bởi GPT-4.
38.9K
9.38%
5
Sourcebae kết nối các công ty được tài trợ với các nhà phát triển từ xa để làm việc theo hợp đồng.
35.9K
5.73%
3
WPTurbo là một bộ công cụ tăng cường phát triển WordPress và tạo trang web.
35.4K
19.13%
3
Một nền tảng trí tuệ nhân tạo thân thiện với người dùng chuyển đổi hướng dẫn tiếng Anh thành các truy vấn SQL.
34.2K
6.94%
6
Tự động hóa việc tài liệu hóa, kiểm thử và tối ưu code với công cụ được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) của DocuWriter.ai.
33.6K
6.64%
16
Tóm tắt PDF tự động bằng cách sử dụng GPT, với các tóm tắt phần và mục lục.
27.7K
16.02%
8
GPTBots cung cấp các giải pháp chatbot AI cho doanh nghiệp.
26.3K
6.88%
4
Sheeter đơn giản hóa năng suất bằng cách tạo ra các công thức phức tạp cho Excel và Google Sheets.
25.9K
22.65%
3
Xây dựng ứng dụng web bằng tiếng Anh một cách nhanh chóng và dễ dàng
23.7K
5.76%
3
Refraction là một công cụ sinh mã nguồn được trang bị trí tuệ nhân tạo cho các nhà phát triển.
22.1K
5.84%
1
Duy trì nội dung kỹ thuật với trí tuệ nhân tạo.
20.1K
52.27%
21
Cursor là một trình soạn thảo mã được trang bị AI cho việc lập trình cặp hiệu quả.
19.5K
5.99%
0
Thư mục được tổ chức của hơn 80 bản mẫu và bộ khởi động.
17.8K
7.26%
1
Tự động hóa việc xem xét mã và chẩn đoán lỗi lập trình với trí tuệ nhân tạo.
15.9K
7.65%
3
CodeSquire là một trợ lý AI cho các nhà khoa học dữ liệu, tạo ra các hàm sử dụng trí tuệ nhân tạo.
15.0K
8.49%
0
Bổ trợ việc phát triển phần mềm bằng trí tuệ nhân tạo.
14.9K
11.19%
7
Takomo.ai là một công cụ xây dựng trí tuệ nhân tạo không cần code giúp đơn giản hóa việc tạo ra các ứng dụng trí tuệ nhân tạo độc đáo và tích hợp chúng vào các dự án.
14.5K
6.87%
2
Khám phá, khám phá và thảo luận về các công cụ Trí tuệ Nhân tạo mới nhất.
14.1K
20.41%
4
Trợ lý mã lập trình trí tuệ nhân tạo giúp cung cấp mã tốt hơn và nhanh hơn.
13.6K
19.64%
1
Ngôi nhà thứ hai có sức mạnh từ trí tuệ nhân tạo để tự động hóa quá trình di chuyển mã nguồn cho nhà phát triển.
12.9K
9.03%
4
Tăng tốc phát triển Bubble và truy cập các tài sản tuyệt vời với Atomic Fusion.
12.9K
36.12%
1
Giao dịch cộng tác bảo mật trên trình duyệt.
12.7K
14.02%
0
Midjourney API không chính thức cho việc tạo hình ảnh AI.
10.4K
12.15%
5
Buildt là một công cụ trí tuệ nhân tạo dành cho nhà phát triển để tìm kiếm và hiểu các cơ sở mã lớn bằng cách sử dụng tìm kiếm ngữ cảnh tiên tiến và giải thích mã.
10.3K
10.02%
2
Trò chuyện với các mô hình LLAma, Alpaca và GPT4All yêu thích trên LlamaChat.
9.9K
31.74%
7
Bito AI là một trợ lý ảo AI nhằm cải thiện trải nghiệm lập trình cho nhà phát triển.
9.5K
12.23%
3
Chú thích tắt là một phương pháp nhanh chóng và hiệu quả để chuyển ngôn ngữ nói thành văn bản.
9.4K
12.97%
5
Tethered AI kết hợp tìm kiếm trên web và việc lưu lại ghi chú để mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn. Tóm tắt: Tethered AI kết hợp tìm kiếm trên web và việc lưu lại ghi chú để mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn. (11 từ)
9.1K
13.37%
3
IXEAU phát hành các ứng dụng cho macOS và iOS, được phát triển bởi Martin Lexow, nâng cao trải nghiệm trên thiết bị Apple.
7.4K
25.39%
5
Viết mã không lỗi nhanh hơn.
6.4K
36.46%
3
Nền tảng mã nguồn mở để tạo video từ văn bản bằng cách sử dụng mô hình Sora.
6.3K
16.92%
0
Sinh ra, chạy và cập nhật các thành phần React một cách dễ dàng với nền tảng do AI định dạng của Chat2Code.
6.3K
16.39%
2
CodeComplete là một trợ lý lập trình AI an toàn và được tùy chỉnh cho nhà phát triển doanh nghiệp.
6.0K
20.25%
0
Ninja trình duyệt AI cho các nhiệm vụ trên Chrome
5.9K
27.01%
0
GitGab là một nền tảng hợp tác mã nguồn mở cho việc phát triển phần mềm.
5.6K
16.43%
0
Trợ lý lập mã AI với kế hoạch và tạo mã
5.2K
17.25%
5
CodeAI là một công cụ được trang bị trí tuệ nhân tạo giúp nhà phát triển viết mã tốt hơn và nhanh hơn.
--
31.36%
1
GPT-4 kỹ sư nhúng trong kho lưu trữ.
--
14.09%
5
Mã Siêu Năng tăng cường kỹ năng lập trình bằng cách cung cấp các giải pháp nhanh chóng, loại bỏ sự lặp đi lặp lại và cung cấp trợ lý lập trình dựa trên trò chuyện.
--
27.33%
0
Tự động tạo ra các kiểm thử đơn vị React trong vài giây.
--
20.44%
0
Komandi đơn giản hóa việc quản lý và tạo ra lệnh cho các nhà phát triển và quản trị hệ thống.
--
23.20%
1
TileMaker là một ứng dụng web cho việc tạo ra các ứng dụng được trang bị trí tuệ nhân tạo.
--
21.14%
0
Nền tảng trí tuệ nhân tạo dành cho nhà phát triển
--
37.17%
1
Mang các mô hình đã được đào tạo trên các thiết bị Apple và tùy chỉnh quy trình làm việc.
--
28.21%
1
Latext AI là một tiện ích mở rộng chrome thêm ChatGPT vào trình chỉnh sửa Overleaf.
--
14.89%
1
Unfold AI là một trợ lý mã hóa AI cho IDE, cung cấp các giải pháp bug trong thời gian thực và nâng cao năng suất.
--
32.93%
12
Một công cụ trực tuyến sử dụng AI để chuyển đổi mã qua nhiều ngôn ngữ lập trình.
--
33.31%
4
Nền tảng được trang bị trí tuệ nhân tạo giúp đơn giản hóa việc tạo danh sách tài sản.
--
76.74%
2
SeniorDev là một công cụ trí tuệ nhân tạo cho việc xem xét mã giúp tăng năng suất và hiệu quả.
--
22.96%
4
Kết nối nhiều mô hình AI dễ dàng và tạo ra mạng lưới tương tác.
--
47.29%
0
Nền tảng AI sinh sản cho phát triển phần mềm, giảm chi phí và duy trì sự kiểm soát dự án.
--
22.49%
2
codefy.ai là một nền tảng mạnh mẽ dành cho các nhà phát triển, cung cấp các công cụ trí tuệ nhân tạo để tăng tốc việc viết mã.
--
48.22%
2
Xây dựng các API AI phức tạp với giao diện đơn giản.
--
26.03%
0
AIaC bằng Firefly đơn giản hóa và tự động hóa việc tạo kịch bản IaC để cung cấp cơ sở hạ tầng nhanh chóng.
--
100.00%
3
Công cụ AI mạnh mẽ để gỡ lỗi mã dễ dàng.
--
27.61%
1
Một công cụ hữu ích giúp các nhà nghiên cứu theo dõi và ghi nhớ các chi tiết quan trọng từ bài báo.
--
49.79%
2
Trình thông dịch mã nguồn mở được cung cấp bởi GPT3.5/4 và Codellama.
--
31.85%
1
Tiết kiệm thời gian và tăng năng suất với chức năng chuyển đổi SQL thành LINQ và sinh truy vấn LINQ của LINQ Me Up.
--
27.12%
5
Bộ công cụ và mẫu SaaS AI.
--
27.92%
0
Kết nối, xây dựng và tối ưu hóa các công việc trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ mà không cần mã hóa.
--
27.92%
0
Công cụ để xây dựng mô hình AI mà không cần kiến thức về lập trình hoặc code.
--
55.75%
6
Con bot Array Assistant được tích hợp AI giúp tối ưu hóa bảng tính Excel với công nghệ AI tiên tiến.
--
56.17%
4
DigestDiff là một công cụ AI tóm tắt tiến độ, sự hợp tác và sự phát triển của một codebase.
--
39.15%
0
Trợ lý AI lặp lại và kiểm tra mã của nó
--
64.49%
2
Tóm tắt Định nghĩa
--
44.81%
0
Trí tuệ nhân tạo viết các kiểm thử đơn vị đã được xác minh.
--
1
Tạo các công cụ ChatGPT CLI tùy chỉnh nhanh chóng và dễ dàng với GPT CLI.
--
70.16%
0
Cải thiện trải nghiệm làm việc của bạn và tạo ra công việc cấp cao với tốc độ nhanh chóng với Floutwork.

Công cụ Phát triển AI là gì?

Công cụ Phát triển Trí tuệ Nhân tạo (AI Developer Tools) là các ứng dụng hoặc nền tảng phần mềm được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ công việc phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). Chúng giúp các lập trình viên tạo, kiểm tra và triển khai các mô hình trí tuệ nhân tạo một cách hiệu quả hơn. Các công cụ này thường bao gồm một loạt tính năng, bao gồm nhưng không giới hạn là tiền xử lý dữ liệu, xây dựng mô hình, huấn luyện, xác thực và triển khai.

Phân tích dữ liệu Công cụ Phát triển AI

United States

chảy

55.9M

India

chảy

15.2M

Japan

chảy

5.0M

United Kingdom

chảy

4.5M

trung bình

chảy

976.0K
601 công cụ
Công cụ Phát triển AI đã có 601 công cụ AI.
159.6M Tổng lưu lượng truy cập hàng tháng
Công cụ Phát triển AI đã nhận được hơn 159.6M lượt truy cập hàng tháng của người dùng.
12 công cụ có lưu lượng truy cập hàng tháng là một triệu
Công cụ Phát triển AI đã có 12 công cụ AI với hơn một triệu lưu lượng truy cập hàng tháng.

Công cụ 10 AI Công cụ Phát triển AI hàng đầu là gì?

Các chức năng cốt lõi
giá
cách sử dụng

Salesforce Einstein 1 Platform for Application Development

Tích hợp
Thông minh
Tự động
Low Code & No Code
Mở

1

HubSpot

Phần mềm tự động hoá tiếp thị. Kế hoạch miễn phí và cao cấp.
Phần mềm CRM bán hàng. Kế hoạch miễn phí và cao cấp.
Phần mềm dịch vụ khách hàng. Kế hoạch miễn phí và cao cấp.
Phần mềm quản lý nội dung. Kế hoạch miễn phí và cao cấp.
Phần mềm hoạt động. Kế hoạch miễn phí và cao cấp.
Phần mềm thương mại B2B. Kế hoạch miễn phí và cao cấp.

Nền tảng CRM của HubSpot chứa phần mềm tiếp thị, bán hàng, dịch vụ, hoạt động và xây dựng trang web bạn cần để phát triển doanh nghiệp. Với HubSpot, bạn có thể kết nối dữ liệu, nhóm và khách hàng của mình một cách mượt mà trên một nền tảng khách hàng duy nhất tăng trưởng cùng doanh nghiệp của bạn.

Replit

Chỉnh sửa mã và thực thi mã thời gian thực
Cộng tác viết mã và chỉnh sửa đa người chơi
Trình biên dịch và trình thông dịch mạnh mẽ cho hơn 50 ngôn ngữ lập trình
Cộng cụ lập trình đôi dựa trên trí tuệ nhân tạo, Ghostwriter
Triển khai không cần cài đặt với tên miền tùy chỉnh
Hướng dẫn từng bước để học lập trình khi xây dựng
Kiếm Cycles và có việc làm thông qua chương trình Bounties

cơ bản $0/tháng - Truy cập miễn phí vào tất cả các tính năng cốt lõi, tài nguyên giới hạn và power-ups.
pro $7/tháng - Tài nguyên không giới hạn, trợ giúp trí tuệ nhân tạo nâng cao, hỗ trợ ưu tiên.
các nhóm $20/tháng - Tính năng cộng tác cho các nhóm, bảo mật và quản lý nâng cao

Để sử dụng Replit, chỉ cần mở trang web trong trình duyệt. Bạn có thể tạo dự án mới hoặc nhập mã hiện có từ các nền tảng như Glitch hoặc Heroku. Viết mã của bạn trong trình soạn thảo và chạy nó trong thời gian thực bằng cách sử dụng bộ biên dịch hoặc trình thông dịch tích hợp. Cộng tác với người khác bằng tính năng đa người chơi. Triển khai dự án của bạn chỉ với vài cú nhấp chuột và chia sẻ chúng với thế giới.

Tra cứu Truy vấn

Tra cứu truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên
Tùy chỉnh tìm kiếm dựa trên thời gian
Chuyển đổi hiển thị liên kết

Để sử dụng Tra cứu Truy vấn, đơn giản chỉ cần nhập câu hỏi liên quan đến phát triển bằng ngôn ngữ tự nhiên vào thanh tìm kiếm. Hệ thống sẽ cung cấp cho bạn kết quả liên quan. Bạn có thể tùy chỉnh tìm kiếm của mình dựa trên thời gian bằng cách chỉ định một khoảng thời gian trong câu truy vấn tìm kiếm, ví dụ như 'kết quả từ tuần trước' hoặc 'kết quả từ tháng trước'. Ngoài ra, bạn cũng có thể chuyển đổi hiển thị liên kết để hiển thị hoặc ẩn URL của các kết quả tìm kiếm.

Replicate AI

Chạy các mô hình học máy mã nguồn mở
Tinh chỉnh mô hình với dữ liệu tùy chỉnh
Triển khai các mô hình tùy chỉnh với công cụ Cog

Bắt đầu với bất kỳ mô hình mã nguồn mở nào chỉ bằng một dòng lệnh. Tinh chỉnh mô hình với dữ liệu tùy chỉnh cho các nhiệm vụ cụ thể. Triển khai các mô hình tùy chỉnh với công cụ Cog để tăng tính mở rộng và hiệu quả chi phí.

Trọng lượng & Toàn diện

Để sử dụng Trọng lượng & Toàn diện, nhà phát triển cần đăng ký một tài khoản trên trang web. Sau khi đăng ký, họ có thể tích hợp Trọng lượng & Toàn diện với mã nguồn học máy của mình bằng cách sử dụng thư viện Python được cung cấp. Nhà phát triển sau đó có thể ghi log, theo dõi và trực quan hóa các thí nghiệm học máy của mình, theo dõi các chỉ số quan trọng, siêu tham số và hiệu suất mô hình.

AskYourPDF

Giao diện trò chuyện dựa trên trí tuệ nhân tạo
Tải lên tài liệu PDF
Trích xuất thông tin thông minh
Phản hồi tức thì
Làm quyết định thông thái

1. Đăng ký tài khoản trên trang web của AskYourPDF. 2. Tải lên tệp PDF của bạn lên nền tảng. 3. Bắt đầu trò chuyện với trí tuệ nhân tạo bằng cách chọn tệp PDF mong muốn. 4. Đặt câu hỏi hoặc cung cấp truy vấn liên quan đến nội dung PDF. 5. Nhận phản hồi tức thì và thông tin quan trọng từ trí tuệ nhân tạo.

Lightning AI

Lightning AI cung cấp một số tính năng chính bao gồm tích hợp liền mạch với PyTorch, huấn luyện hiệu quả với tính toán phân tán, lưu trạng thái mô hình tự động và logging, theo dõi thí nghiệm và triển khai dễ dàng các mô hình đã được huấn luyện.

Để sử dụng Lightning AI, bạn có thể bắt đầu bằng cách tạo một tài khoản trên trang web. Sau khi đăng nhập, bạn có thể tải lên các tập dữ liệu của mình, xác định kiến trúc mô hình của bạn bằng PyTorch và dễ dàng huấn luyện mô hình AI của bạn. Nền tảng cung cấp giao diện thân thiện với người dùng để quản lý quá trình đào tạo và giám sát hiệu suất mô hình.

Roboflow

Vũ trụ Nền tảng
Anotate
Huấn luyện
Triển khai
Dự đoán
Tích hợp
Hệ sinh thái
Sổ tay
Tự động lọc
Giám sát

Chỉ cần vài chục hình ảnh ví dụ, bạn có thể huấn luyện một mô hình thị giác máy tính hoạt động, hiện đại nhưng tiên tiến trong vòng ít hơn 24 giờ.

Luma AI

Chụp thế giới trong 3D bằng camera iPhone
Chân thực, phản chiếu và chi tiết vượt trội
Ứng dụng Fields Editor trên iOS để chỉnh sửa mô hình 3D đã chụp
Luma API để tạo ra tài sản và môi trường 3D chất lượng cao với hiệu suất lớn
Tích hợp ARKit để trải nghiệm thực tế tăng cường
Hỗ trợ các định dạng tệp 3D phổ biến như USDZ và GLTF
Có khả năng nhập và làm việc với lưới từ Blender
Sử dụng các công nghệ tiên tiến bao gồm Neural Radiance Fields và Neural Rendering

Để sử dụng Luma AI, chỉ cần tải xuống ứng dụng iOS từ App Store hoặc truy cập API web. Với ứng dụng này, người dùng có thể chụp thế giới thực trong 3D bằng cách quét các đối tượng hoặc cảnh quan sử dụng camera iPhone của họ. Ứng dụng sử dụng công nghệ ARKit để tạo ra trải nghiệm thực tế tăng cường (AR). Các mô hình 3D được chụp có thể được chỉnh sửa bằng ứng dụng Fields Editor trên iOS. Đối với người dùng nâng cao, Luma API cung cấp khả năng tạo ra tài sản và môi trường 3D chất lượng cao với hiệu suất lớn, giúp giảm thời gian tạo tài sản cho nghệ sĩ game và các chuyên gia CGI.

Trang web AI Công cụ Phát triển AI mới nhất

Công cụ trí tuệ nhân tạo cho phân tích dữ liệu
Công cụ trí tuệ nhân tạo cho quản lý
Công cụ dựa trên GPT cho Chrome

Các tính năng cốt lõi của Công cụ Phát triển AI

Tiền xử lý dữ liệu

Công cụ Phát triển Trí tuệ Nhân tạo thường bao gồm các tính năng để làm sạch và biến đổi dữ liệu gốc thành định dạng hữu ích cho mô hình trí tuệ nhân tạo.

Xây dựng mô hình

Các công cụ này thường cung cấp một loạt các thuật toán trí tuệ nhân tạo có sẵn mà các nhà phát triển có thể sử dụng để xây dựng mô hình của họ.

Huấn luyện và xác thực

Thông thường, chúng cung cấp các chức năng để huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo trên tập dữ liệu và xác thực hiệu suất của chúng.

Triển khai

Công cụ Phát triển Trí tuệ Nhân tạo thường đi kèm với khả năng triển khai các mô hình trí tuệ nhân tạo đã được huấn luyện vào các môi trường khác nhau.

Ai phù hợp hơn để sử dụng Công cụ Phát triển AI?

Công cụ Phát triển Trí tuệ Nhân tạo phù hợp sử dụng cho nhiều nhóm người khác nhau. Các nhà phát triển phần mềm, các nhà khoa học dữ liệu và các nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo là những người sử dụng chính. Các ngành công nghiệp hoặc lĩnh vực như Công nghệ thông tin, Sản xuất, Y tế, Tài chính và nhiều lĩnh vực khác cũng sẽ tìm thấy những công cụ này hữu ích.

Công cụ Phát triển AI hoạt động như thế nào?

Công cụ Phát triển Trí tuệ Nhân tạo hoạt động theo cách khác nhau tùy thuộc vào các chi tiết cụ thể của chúng. Tuy nhiên, chúng thường liên quan đến một quy trình thông thường gồm việc nhập dữ liệu, tiền xử lý, thiết kế mô hình, huấn luyện, kiểm tra và cuối cùng là triển khai. Nhà phát triển tương tác với các công cụ này bằng ngôn ngữ lập trình ưa thích của họ, trong khi một số công cụ tiên tiến cũng cung cấp giao diện kéo và thả cho người dùng không có kỹ năng lập trình.

Ưu điểm của Công cụ Phát triển AI

Công cụ Phát triển Trí tuệ Nhân tạo mang lại nhiều lợi ích, bao gồm: Tăng năng suất do giảm đáng kể thời gian và cố gắng trong việc tạo mô hình trí tuệ nhân tạo, Cải thiện độ chính xác trong việc tạo mô hình vì chúng đi kèm với các quy tắc hay nhất, Khả năng mở rộng thông qua hỗ trợ lưu trữ dữ liệu và tài nguyên tính toán dựa trên đám mây, và Sự tiếp cận làm cho công nghệ trí tuệ nhân tạo có thể đạt được cho những người không thuộc lĩnh vực kỹ thuật.

Câu hỏi thường gặp về Công cụ Phát triển AI

Có cần có kỹ năng lập trình để sử dụng Công cụ Phát triển Trí tuệ Nhân tạo không?
Có thể Công cụ Phát triển Trí tuệ Nhân tạo hỗ trợ tất cả các thuật toán trí tuệ nhân tạo không?