434 công cụ Trợ lý mã AI tốt nhất trong 2024

Tra cứu Truy vấn, Codeium, Tabnine, Cursor, CodeRabbit, Coddy - Code Makes Perfect, CodiumAI, Pieces for Developers, CodePal, Tiếp tục là công cụ Trợ lý mã AI trả phí/miễn phí tốt nhất.

5.9M
14.33%
9
Tìm kiếm giải pháp phát triển bằng ngôn ngữ tự nhiên.
1.1M
25.41%
11
Codeium là một công cụ miễn phí về hoàn thành mã và tìm kiếm sử dụng trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ hơn 70 ngôn ngữ lập trình.
948.8K
15.14%
3
Tabnine là một trợ lý Trí tuệ Nhân tạo (AI) cải thiện quá trình gửi mã và đảm bảo an toàn để tăng năng suất phát triển.
924.2K
29.00%
3
Trình soạn thảo mã nguồn ưu tiên trí tuệ nhân tạo để phát triển phần mềm nhanh chóng.
589.3K
28.46%
1
CodeRabbit là một công cụ trí tuệ nhân tạo giúp tăng tốc quá trình kiểm tra mã nguồn bằng những thông tin từ trí tuệ nhân tạo.
533.5K
25.89%
3
Học sâu, thực hành, tích hợp vào cuộc sống hàng ngày.
342.8K
21.41%
2
Tái định nghĩa và tự động hóa tính toàn vẹn mã thông qua việc tạo ra các bộ kiểm thử.
234.8K
28.44%
4
Công cụ quản lý mã nguồn được hỗ trợ bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và dùng để quản lý các tài liệu quan trọng.
145.3K
28.85%
5
CodePal là một nền tảng cung cấp các công cụ và hỗ trợ viết mã để các nhà phát triển nâng cao quy trình phát triển của họ.
136.6K
30.72%
5
Mang tạo văn bản trí tuệ nhân tạo vào IDE của bạn với Tiếp tục, một phần mềm mã nguồn mở tự động hóa cho phát triển phần mềm.
129.4K
34.28%
1
Sân Chơi Mở là một nền tảng thân thiện với người dùng để thử nghiệm và phân tích Mô hình Ngôn ngữ.
125.2K
16.80%
5
AskCodi là một trợ thủ mã nguồn mở AI, nâng cao năng suất của nhà phát triển bằng cách đơn giản hóa phát triển ứng dụng.
108.7K
52.47%
4
Nền tảng không cần mã hóa Pickaxe cho phép kỹ sư xây dựng và quản lý ứng dụng trí tuệ nhân tạo dễ dàng.
64.3K
11.68%
5
Kodezi là một công cụ trí tuệ nhân tạo giúp tự động sửa lỗi mã code và cải thiện chất lượng của nó.
64.0K
48.87%
5
Những nhà phát triển được trang bị AI để phát triển ứng dụng nhanh chóng.
58.1K
6.80%
6
Công cụ tạo mã thông tin được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) cho các chiến lược và chỉ báo trên TradingView.
57.5K
9.64%
8
CodeWP là một trình tạo mã nguồn AI cho WordPress, giúp việc xây dựng trang web nhanh hơn và dễ dàng hơn.
48.2K
11.05%
4
Nền tảng cung cấp các công cụ phát triển trí tuệ nhân tạo, giúp việc tạo mã nhanh hơn và chất lượng cao hơn bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo.
42.8K
13.50%
2
Chuyển đổi mã code sang ngôn ngữ khác bằng trí tuệ nhân tạo
41.6K
10.75%
6
Nền tảng Quest tạo ra các thành phần React và mã sạch từ thiết kế Figma.
41.6K
10.75%
7
Tạo ra các thành phần React sạch, có thể mở rộng từ thiết kế Figma mà không cần mã hóa thủ công với Quest.
40.3K
35.52%
0
Một trang web cung cấp nội dung.
39.3K
21.06%
3
Một nền tảng trí tuệ nhân tạo thân thiện với người dùng chuyển đổi hướng dẫn tiếng Anh thành các truy vấn SQL.
39.2K
28.20%
3
Sweep là một trợ lý mã lệnh trí tuệ nhân tạo giúp tự động hóa yêu cầu kéo từ GitHub.
37.9K
13.35%
3
Xây dựng ứng dụng web bằng tiếng Anh một cách nhanh chóng và dễ dàng
33.7K
6.79%
6
Tự động hóa việc tài liệu hóa, kiểm thử và tối ưu code với công cụ được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) của DocuWriter.ai.
31.4K
7.64%
16
Tóm tắt PDF tự động bằng cách sử dụng GPT, với các tóm tắt phần và mục lục.
29.4K
34.33%
2
Chuyển đổi mã nguồn thành lược đồ tương tác với trí tuệ nhân tạo.
28.4K
11.76%
10
Tóm tắt: Refact.ai là một trợ lý lập trình AI cung cấp mã phân tích, hoàn thiện và hiệu suất cho mã.
22.8K
5.30%
2
AI Code Mentor sử dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa, tái cấu trúc và giải thích mã cho nhà phát triển.
22.2K
8.44%
1
Duy trì nội dung kỹ thuật với trí tuệ nhân tạo.
21.7K
10.96%
4
Safurai là một Trợ lý Lập trình AI miễn phí cho Visual Studio Code giúp tăng năng suất của nhà phát triển.
18.8K
5.87%
2
Trò chuyện với các mô hình LLAma, Alpaca và GPT4All yêu thích trên LlamaChat.
18.6K
6.68%
3
Refraction là một công cụ sinh mã nguồn được trang bị trí tuệ nhân tạo cho các nhà phát triển.
17.3K
16.74%
1
Ngôi nhà thứ hai có sức mạnh từ trí tuệ nhân tạo để tự động hóa quá trình di chuyển mã nguồn cho nhà phát triển.
16.0K
7.41%
1
Tự động hóa việc xem xét mã và chẩn đoán lỗi lập trình với trí tuệ nhân tạo.
14.9K
14.39%
4
Nền tảng JIT.codes được truyền động bằng trí tuệ nhân tạo và tạo ra các đoạn mã dựa trên văn bản nhập.
14.0K
9.42%
1
Hiểu mã nguồn bằng trí tuệ nhân tạo trong hơn 50 ngôn ngữ.
13.8K
8.08%
3
CodeSquire là một trợ lý AI cho các nhà khoa học dữ liệu, tạo ra các hàm sử dụng trí tuệ nhân tạo.
13.4K
51.63%
0
Các khoản trợ cấp cho các dự án trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở
12.3K
14.65%
5
Giải thích Mã là một công cụ trí tuệ nhân tạo cung cấp giải thích cho bất kỳ mã nào.
12.0K
15.30%
5
Viết mã không lỗi nhanh hơn.
11.6K
13.99%
6
Buildt là một công cụ trí tuệ nhân tạo dành cho nhà phát triển để tìm kiếm và hiểu các cơ sở mã lớn bằng cách sử dụng tìm kiếm ngữ cảnh tiên tiến và giải thích mã.
11.1K
32.25%
0
Nền tảng AI sinh sản cho phát triển phần mềm, giảm chi phí và duy trì sự kiểm soát dự án.
10.5K
12.83%
5
CodeAI là một công cụ được trang bị trí tuệ nhân tạo giúp nhà phát triển viết mã tốt hơn và nhanh hơn.
10.2K
11.68%
6
Hackerman.AI, do Michael Sjöberg sáng tạo, là một nền tảng đổi mới để luyện tập kỹ năng lập trình với các chương trình được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI).
9.7K
22.11%
2
"GPT-Minus1 sử dụng đồng nghĩa để nâng cao mô hình tạo văn bản bằng cách giới thiệu các biến thể tinh subtil."
8.9K
9.36%
0
Komandi đơn giản hóa việc quản lý và tạo ra lệnh cho các nhà phát triển và quản trị hệ thống.
8.8K
15.14%
3
Chú thích tắt là một phương pháp nhanh chóng và hiệu quả để chuyển ngôn ngữ nói thành văn bản.
8.2K
10.97%
0
Công cụ để xây dựng mô hình AI mà không cần kiến thức về lập trình hoặc code.
8.2K
87.94%
21
Cursor là một trình soạn thảo mã được trang bị AI cho việc lập trình cặp hiệu quả.
8.2K
12.93%
2
CodeComplete là một trợ lý lập trình AI an toàn và được tùy chỉnh cho nhà phát triển doanh nghiệp.
7.2K
27.65%
1
Ninja trình duyệt AI cho các nhiệm vụ trên Chrome
7.0K
14.16%
0
Sinh ra, chạy và cập nhật các thành phần React một cách dễ dàng với nền tảng do AI định dạng của Chat2Code.
6.9K
21.55%
4
Trợ lý mã lập trình trí tuệ nhân tạo giúp cung cấp mã tốt hơn và nhanh hơn.
6.8K
22.96%
2
Chuyển đổi văn bản thường sang câu truy vấn SQL bằng AI, giúp truy vấn dữ liệu dễ dàng hơn.
6.6K
17.84%
5
Tethered AI kết hợp tìm kiếm trên web và việc lưu lại ghi chú để mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn. Tóm tắt: Tethered AI kết hợp tìm kiếm trên web và việc lưu lại ghi chú để mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn. (11 từ)
6.5K
15.35%
3
"Taiga kết hợp ChatGPT với Coyotiv School để cung cấp hướng dẫn dựa trên trí tuệ nhân tạo cho người học kỹ thuật phần mềm."
6.4K
16.26%
5
Mã Siêu Năng tăng cường kỹ năng lập trình bằng cách cung cấp các giải pháp nhanh chóng, loại bỏ sự lặp đi lặp lại và cung cấp trợ lý lập trình dựa trên trò chuyện.
6.3K
17.82%
1
Hiển thị mã để gỡ lỗi và xem xét nhanh hơn.
6.2K
17.84%
7
Bito AI là một trợ lý ảo AI nhằm cải thiện trải nghiệm lập trình cho nhà phát triển.
6.0K
27.76%
1
TileMaker là một ứng dụng web cho việc tạo ra các ứng dụng được trang bị trí tuệ nhân tạo.
5.8K
20.05%
0
Tự động tạo ra các kiểm thử đơn vị React trong vài giây.
5.5K
100.00%
4
Công cụ AI mạnh mẽ để gỡ lỗi mã dễ dàng.
5.4K
17.73%
0
Trình soạn thảo Markdown được trang bị trí tuệ nhân tạo để định dạng chuẩn cho tài liệu.
5.1K
14.02%
1
Latext AI là một tiện ích mở rộng chrome thêm ChatGPT vào trình chỉnh sửa Overleaf.
--
31.73%
1
Tạo Mã Python Với Trí Tuệ Nhân Tạo, Gỡ Lỗi Và Hướng Dẫn Viên.
--
23.36%
1
Tiết kiệm thời gian và tăng năng suất với chức năng chuyển đổi SQL thành LINQ và sinh truy vấn LINQ của LINQ Me Up.
--
24.63%
0
Trợ lý lập mã AI với kế hoạch và tạo mã
--
42.63%
1
Unfold AI là một trợ lý mã hóa AI cho IDE, cung cấp các giải pháp bug trong thời gian thực và nâng cao năng suất.
--
73.85%
1
GPT-4 kỹ sư nhúng trong kho lưu trữ.
--
21.08%
0
GitGab là một nền tảng hợp tác mã nguồn mở cho việc phát triển phần mềm.
--
29.30%
12
Một công cụ trực tuyến sử dụng AI để chuyển đổi mã qua nhiều ngôn ngữ lập trình.
--
20.34%
0
AIaC bằng Firefly đơn giản hóa và tự động hóa việc tạo kịch bản IaC để cung cấp cơ sở hạ tầng nhanh chóng.
--
37.25%
1
Phát triển ứng dụng LLM sẵn sàng cho việc triển khai
--
29.14%
3
Giải pháp mã hóa AI tức thì trong vài giây.
--
65.37%
2
Trợ lý ảo đột phá được cung cấp bởi AI tiên tiến.
--
53.36%
2
Một công cụ hữu ích giúp các nhà nghiên cứu theo dõi và ghi nhớ các chi tiết quan trọng từ bài báo.
--
61.87%
2
Luyện tập viết đề bài trên Prompt Hacker để cải thiện kỹ năng và hoàn thành nhiệm vụ.
--
32.25%
4
DigestDiff là một công cụ AI tóm tắt tiến độ, sự hợp tác và sự phát triển của một codebase.
--
50.09%
6
Nền tảng với các công cụ động lực bởi trí tuệ nhân tạo ChatGPT của OpenAI.
--
53.76%
4
AI Codepilot Eval giúp các nhà phát triển viết mã nhanh hơn và cải thiện hiệu suất thông qua việc ghép cặp lập trình AI-driven.
--
34.57%
1
Nắm vững phát triển iOS với GPTs
--
59.05%
1
Tạo ra Trình xây dựng Backend Laravel và giảm thiểu chi phí và thời gian.
--
2
ObfusCat bảo vệ thông tin riêng tư mã nguồn cho người dùng ChatGPT.
--
68.63%
3
Một nền tảng để thử nghiệm và quản lý các ứng dụng NLP sử dụng mô hình ngôn ngữ GPT-4.
--
1
Tóm tắt: QueryCraft tạo ra câu truy vấn khoa học dữ liệu bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo.
--
56.28%
3
Trò chuyện với mã nguồn GitHub.
--
39.01%
3
Sự trợ giúp và phản hồi ngay lập tức cho các vấn đề lập trình.
--
100.00%
4
Pgrammer là một nền tảng AI cho việc chuẩn bị phỏng vấn lập trình với học tập cá nhân.
--
3
Làm cho lập trình dễ dàng với GPT-4 Turbo trong VS Code.
--
100.00%
2
Trình thông dịch mã nguồn mở được cung cấp bởi GPT3.5/4 và Codellama.
--
100.00%
0
Trợ lí lập trình bằng giọng nói cho các IDE dựa trên IntelliJ
--
100.00%
3
CodeCompanion.AI là một người bạn viết mã AI hỗ trợ lập trình viên với tính năng và chức năng.
--
2
CodeBuddy cung cấp câu trả lời nhanh chóng và dễ dàng cho các câu hỏi liên quan đến mã nguồn với một hệ thống dựa trên Trí tuệ Nhân tạo.
--
100.00%
4
YC Trò chuyện Phỏng vấn là một trang web cung cấp một trò chuyện phỏng vấn đặc thù cho Y Combinator để chuẩn bị.
72 users
22.04%
0
Giải pháp một lần nhấp chuột cho việc viết, sửa lỗi và nhiều hơn nữa.
162 users
22.04%
3
Tập trung bằng cách chặn các trang web gây phân tâm với Concentration.
--
100.00%
0
Tuỳ chỉnh các lời nhắn ChatGPT của bạn với các mẫu của LLMFORMAT.COM.
--
24.06%
1
Tăng hiệu suất quản trị hệ thống với Linux Helper.

Trợ lý mã AI là gì?

AI Code Assistant là một công cụ được trang bị trí tuệ nhân tạo giúp viết và gỡ lỗi mã nguồn. Nó cung cấp sự hỗ trợ thời gian thực cho các lập trình viên bằng cách đề xuất cải tiến, xác định lỗi và thậm chí đề xuất giải pháp cho mã nguồn. Nó được thiết kế để tăng tốc quá trình viết mã, nâng cao chất lượng mã nguồn và cải thiện năng suất của nhà phát triển.

Phân tích dữ liệu Trợ lý mã AI

United States

chảy

26.8M

India

chảy

7.7M

United Kingdom

chảy

5.7M

Australia

chảy

2.7M

trung bình

chảy

509.9K
434 công cụ
Trợ lý mã AI đã có 434 công cụ AI.
58.8M Tổng lưu lượng truy cập hàng tháng
Trợ lý mã AI đã nhận được hơn 58.8M lượt truy cập hàng tháng của người dùng.
4 công cụ có lưu lượng truy cập hàng tháng là một triệu
Trợ lý mã AI đã có 4 công cụ AI với hơn một triệu lưu lượng truy cập hàng tháng.

Công cụ 10 AI Trợ lý mã AI hàng đầu là gì?

Các chức năng cốt lõi
giá
cách sử dụng

Anthropic

Các tính năng chính của Claude bao gồm xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phân tích dữ liệu, học máy và gợi ý cá nhân.

Để sử dụng Claude, đơn giản là tương tác với trợ lý trí tuệ nhân tạo thông qua trang web hoặc nền tảng được chỉ định.

Replit

Chỉnh sửa mã và thực thi mã thời gian thực
Cộng tác viết mã và chỉnh sửa đa người chơi
Trình biên dịch và trình thông dịch mạnh mẽ cho hơn 50 ngôn ngữ lập trình
Cộng cụ lập trình đôi dựa trên trí tuệ nhân tạo, Ghostwriter
Triển khai không cần cài đặt với tên miền tùy chỉnh
Hướng dẫn từng bước để học lập trình khi xây dựng
Kiếm Cycles và có việc làm thông qua chương trình Bounties

cơ bản $0/tháng - Truy cập miễn phí vào tất cả các tính năng cốt lõi, tài nguyên giới hạn và power-ups.
pro $7/tháng - Tài nguyên không giới hạn, trợ giúp trí tuệ nhân tạo nâng cao, hỗ trợ ưu tiên.
các nhóm $20/tháng - Tính năng cộng tác cho các nhóm, bảo mật và quản lý nâng cao

Để sử dụng Replit, chỉ cần mở trang web trong trình duyệt. Bạn có thể tạo dự án mới hoặc nhập mã hiện có từ các nền tảng như Glitch hoặc Heroku. Viết mã của bạn trong trình soạn thảo và chạy nó trong thời gian thực bằng cách sử dụng bộ biên dịch hoặc trình thông dịch tích hợp. Cộng tác với người khác bằng tính năng đa người chơi. Triển khai dự án của bạn chỉ với vài cú nhấp chuột và chia sẻ chúng với thế giới.

Tra cứu Truy vấn

Tra cứu truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên
Tùy chỉnh tìm kiếm dựa trên thời gian
Chuyển đổi hiển thị liên kết

Để sử dụng Tra cứu Truy vấn, đơn giản chỉ cần nhập câu hỏi liên quan đến phát triển bằng ngôn ngữ tự nhiên vào thanh tìm kiếm. Hệ thống sẽ cung cấp cho bạn kết quả liên quan. Bạn có thể tùy chỉnh tìm kiếm của mình dựa trên thời gian bằng cách chỉ định một khoảng thời gian trong câu truy vấn tìm kiếm, ví dụ như 'kết quả từ tuần trước' hoặc 'kết quả từ tháng trước'. Ngoài ra, bạn cũng có thể chuyển đổi hiển thị liên kết để hiển thị hoặc ẩn URL của các kết quả tìm kiếm.

Codeium

Hoàn thành mã được trang bị trí tuệ nhân tạo
Tìm kiếm thông minh tệp tin và mã
Trò chuyện Codeium để tạo mã gốc, tái cấu trúc mã, sửa lỗi và nhiều hơn nữa

cá nhân Codeium dành cho cá nhân miễn phí với việc sử dụng không giới hạn hoàn toàn tự động và tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên. Nó cũng cung cấp các mô hình tạo sinh chưa được huấn luyện trên dữ liệu của bạn, hỗ trợ qua Discord và mã hóa dữ liệu từ đầu đến cuối.
doanh nghiệp Codeium Doanh nghiệp cung cấp các tính năng bổ sung như triển khai hoàn toàn trong VPC của khách hàng, cá nhân hóa cục bộ trên cơ sở mã nguồn của bạn, thống kê sử dụng cấp doanh nghiệp và hỗ trợ ưu tiên. Vui lòng liên hệ Codeium để biết thông tin về giá cả.

Để sử dụng Codeium, bạn có thể cài đặt tiện ích Codeium trên IDE yêu thích của bạn hoặc thử nghiệm trực tuyến miễn phí. Sau khi cài đặt, Codeium cung cấp chức năng hoàn thành mã, tìm kiếm thông minh và tính năng trò chuyện hữu ích có thể tạo mã gốc, tái cấu trúc mã, đề xuất sửa lỗi và nhiều hơn nữa. Chỉ cần bắt đầu nhập mã của bạn, và Codeium sẽ đề xuất để giúp bạn tiết kiệm thời gian và cung cấp sản phẩm nhanh hơn.

Tabnine

Một số tính năng cốt lõi của Tabnine bao gồm: - Hoàn thành mã hàng đầu - Tự động hoàn thành các dòng mã - Đề xuất hoàn thiện hàm đầy đủ - Tạo khối mã dựa trên ý kiến tự nhiên trong bình luận ngôn ngữ - Phân tích tệp và thực hiện các tác vụ liên quan đến mã - Có thể tùy chỉnh để phù hợp với kiểu lập trình và quy tắc tốt nhất - Cung cấp giá trị tối đa cho đội phát triển của bạn - Chạy ở chế độ cô lập hoàn toàn để đảm bảo an ninh và riêng tư - Cho phép bạn kiểm soát Quyền Sở hữu Trí tuệ của mình - Có thể được cấu hình và áp dụng theo trung tâm trong toàn bộ tổ chức

Để sử dụng Tabnine, chỉ cần cài đặt và tích hợp nó với IDE yêu thích của bạn. Sau khi tích hợp, Tabnine sẽ đề xuất các gợi ý hoàn thành mã, tạo ra các khối mã dựa trên ý kiến tự nhiên trong bình luận ngôn ngữ, phân tích các tệp và thực hiện các tác vụ liên quan đến mã khác. Đây là một trợ lý AI nhận thức ngữ cảnh có thể được sử dụng để tạo mã, cải thiện mã hiện có và thậm chí dịch mã giữa các ngôn ngữ lập trình.

Cursor

Trò chuyện với dự án của bạn
Hỏi về cơ sở mã nguồn của bạn
Tham khảo tệp và tài liệu
Thực hiện thay đổi code
Chỉnh sửa bằng ngôn ngữ tự nhiên
Tạo mới từ đầu
Phát hiện và sửa lỗi
Gỡ lỗi

Xây dựng phần mềm nhanh hơn trong một trình soạn thảo được thiết kế để lập trình theo cặp với trí tuệ nhân tạo

ChainGPT

Phát triển hợp đồng thông minh
Giao dịch trí tuệ nhân tạo tiên tiến
Phân tích blockchain
Công cụ tạo NFT trí tuệ nhân tạo
Kiểm định hợp đồng thông minh
Quản lý rủi ro
Nguồn tin tức crypto

1. Truy cập trang web ChainGPT tại chaingpt.org 2. Khám phá các công cụ và giải pháp trí tuệ nhân tạo có sẵn, như công cụ tạo hợp đồng thông minh, công cụ tạo NFT trí tuệ nhân tạo, phân tích blockchain, và nhiều hơn nữa. 3. Chọn công cụ hoặc giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn. 4. Làm theo hướng dẫn để sử dụng công cụ hoặc giải pháp một cách hiệu quả. 5. Tận hưởng sức mạnh của blockchain trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động liên quan đến crypto và blockchain của bạn.

Angular.dev

Hỗ trợ hydration, quốc tế hóa, bảo mật và khả năng tiếp cận tích hợp sẵn.

Bắt đầu với những gì nhỏ nhất và phát triển với sự hỗ trợ của Angular.

https://warp.dev

Trình biên tập văn bản dạng IDE
Điều hướng dễ dàng qua kết quả
Lưu trữ và sử dụng lại câu lệnh
Trí tuệ nhân tạo của Warp để được trợ giúp và gỡ lỗi
Tùy chỉnh phím nóng và cấu hình khởi chạy
Giao diện mặc định và khả năng tạo giao diện tùy chỉnh

Để sử dụng Warp, bạn có thể tải về từ trang web và cài đặt trên MacOS. Sau khi cài đặt, bạn có thể mở công cụ terminal và bắt đầu sử dụng các tính năng như trình biên tập dạng IDE để viết mã, điều hướng dễ dàng qua kết quả, lưu trữ câu lệnh để sử dụng lại và sử dụng trí tuệ nhân tạo của Warp để được trợ giúp.

CodeRabbit

Những tính năng chính của CodeRabbit bao gồm phân tích mã nguồn dựa trên trí tuệ nhân tạo, thông tin từ trí tuệ, gợi ý để cải thiện, đánh giá chất lượng mã, đề xuất quy tắc tốt nhất và kiểm tra tuân thủ tiêu chuẩn ngành.

Để sử dụng CodeRabbit, chỉ cần đăng ký trên trang web, tải lên mã nguồn để kiểm tra và để trí tuệ nhân tạo phân tích. Công cụ sẽ cung cấp thông tin chi tiết và gợi ý để cải thiện dựa trên chất lượng mã, các quy tắc tốt nhất và tiêu chuẩn ngành.

Trang web AI Trợ lý mã AI mới nhất

Công cụ trợ lý lập trình AI mạnh mẽ
Hỗ trợ diễn đàn AI và xem trước Latex
Trợ lý code review AI

Các tính năng cốt lõi của Trợ lý mã AI

Gợi ý mã nguồn thời gian thực

Cung cấp các gợi ý tự động khi người dùng gõ mã để viết mã nhanh hơn.

Hỗ trợ gỡ lỗi

Nhận biết và gắn cờ các lỗi tiềm năng trong mã nguồn.

Tối ưu mã nguồn

Đề xuất các cải tiến để tối ưu hóa mã nguồn và cải thiện tính bảo trì của nó.

Khả năng học tập

Học từ phong cách viết mã của người dùng để cung cấp sự hỗ trợ cá nhân hóa.

Ai phù hợp hơn để sử dụng Trợ lý mã AI?

AI Code Assistant phù hợp với các lập trình viên và nhà phát triển trong nhiều ngành công nghiệp như phát triển phần mềm, khoa học dữ liệu, học máy, phát triển web, v.v. Nó đặc biệt hữu ích đối với những nhà phát triển mới học và các chuyên gia đang tìm cách tối ưu công việc lập trình của mình.

Trợ lý mã AI hoạt động như thế nào?

AI Code Assistant hoạt động bằng cách sử dụng các thuật toán học máy để hiểu ngữ cảnh và ngữ nghĩa của mã nguồn đang được viết. Nó phân tích mã nguồn theo thời gian thực, nhận ra các mô hình và đưa ra gợi ý hoặc cảnh báo các vấn đề tiềm năng. Mô hình học máy của nó được huấn luyện trên các tập dữ liệu mã nguồn lớn, cho phép nó hiểu các ngôn ngữ và phong cách viết mã khác nhau.

Ưu điểm của Trợ lý mã AI

Tăng tốc viết mã: Bằng cách cung cấp gợi ý mã nguồn và phát hiện lỗi thời gian thực, nó giảm thời gian viết mã. Nâng cao chất lượng mã nguồn: Đề xuất tối ưu hóa để cải thiện tính bảo trì và hiệu suất của mã nguồn. Khả năng học tập: Bạn càng viết mã, nó càng hiểu về phong cách của bạn và đưa ra gợi ý phù hợp hơn. Công cụ cộng tác: Giúp trong việc xem xét mã nguồn bằng cách xác định các vấn đề tiềm năng mà con người có thể bỏ qua.

Câu hỏi thường gặp về Trợ lý mã AI

AI Code Assistant có thể viết mã nguồn cho tôi không?
AI Code Assistant có hoạt động với tất cả các ngôn ngữ lập trình không?
AI Code Assistant làm thế nào để học từ phong cách viết mã của tôi?