Checkget AI

5
5
5 bài đánh giá
bộ sưu tập 5
Giới thiệu công cụ:
Checkget AI là một tiện ích mở rộng trình duyệt được cung cấp bởi GPT-4, cho phép bạn thực hiện các nhiệm vụ khác nhau mà không cần sao chép và dán.
Updated Time
Apr 06 2024
Người dùng đang hoạt động
995
Checkget AI Thông tin sản phẩm

Checkget AI là gì?

Checkget AI là một tiện ích mở rộng trình duyệt được cung cấp bởi GPT-4, cho phép bạn thực hiện các nhiệm vụ khác nhau mà không cần sao chép và dán.

Làm cách nào để sử dụng Checkget AI?

Để sử dụng Checkget AI, chỉ cần cài đặt tiện ích mở rộng trình duyệt và giữ phím Cmd/Alt+K để truy cập các tính năng.

Các tính năng cốt lõi của Checkget AI

Các tính năng chính của Checkget AI bao gồm dịch thuật, trả lời email, viết tweet, tạo mã, và nhiều hơn nữa.

Trường hợp sử dụng của Checkget AI

#1

Checkget AI có thể được sử dụng để dịch tài liệu, trả lời email nhanh chóng, viết tweet dễ dàng, tạo đoạn mã tự động, và tối ưu các hoạt động liên quan đến văn bản.

Câu hỏi thường gặp từ Checkget AI

Lợi ích chính của việc sử dụng Checkget AI là gì?

Checkget AI có tương thích với tất cả các trình duyệt không?

Độ chính xác của tính năng dịch thuật trong Checkget AI là bao nhiêu?

Checkget AI có thể tạo mã cho nhiều ngôn ngữ lập trình không?

Có giới hạn về số lượng email có thể được trả lời bằng Checkget AI không?

Phân tích của Checkget AI

Checkget AI Active Users

Latest user counts

995
(-5)