59 công cụ Bảng tính AI tốt nhất trong 2024

Công cụ AI Excel & Google Sheets - Máy tạo công thức AI Excel - Bot, Quadratic, GRID, Formulas HQ, Sheeter, PromptLoop, Sheet Copilot, Luminal, Tên Trang web, Sheet+ là công cụ Bảng tính AI trả phí/miễn phí tốt nhất.

117.5K
16.27%
12
Công cụ AI Excel: Dữ liệu tối ưu hóa và AI tiên tiến để tối ưu hoá quy trình làm việc trên Excel và Google Sheets.
82.3K
73.79%
1
Bảng tính thời gian thực dành cho nhà phát triển
75.5K
40.09%
4
GRID là một bảng tính thông minh kết nối và trực quan hóa dữ liệu từ các nguồn khác nhau.
66.5K
12.03%
5
AI chính xác cho các công thức Excel và Google Sheets.
28.4K
5.17%
4
Sheeter đơn giản hóa năng suất bằng cách tạo ra các công thức phức tạp cho Excel và Google Sheets.
24.8K
23.73%
3
Tóm tắt: PromptLoop là một công cụ AI linh hoạt cho xử lý dữ liệu và nghiên cứu web trong Google Sheets và Excel.
19.0K
14.97%
1
Tự động hóa nhiệm vụ trong Google Sheets
15.1K
21.27%
5
Một trợ lý AI mạnh mẽ, Luminal cho phép làm sạch, biến đổi và phân tích bảng tính một cách nhanh chóng.
14.8K
81.66%
2
Tóm tắt Định nghĩa
13.0K
34.30%
8
Sheet+ được trang bị trí tuệ nhân tạo giúp người dùng tạo, giải thích và gỡ lỗi các công thức để tiết kiệm thời gian và cải thiện kỹ năng bảng tính.
9.0K
29.00%
9
Formularizer là nền tảng AI tạo ra và giải thích công thức cho các ứng dụng khác nhau, giúp tiết kiệm thời gian và tăng năng suất.
--
31.05%
1
Tạo công thức bảng tính bằng trí tuệ nhân tạo.
--
44.10%
0
Tiết kiệm thời gian với bảng tính được trang bị sức mạnh của trí tuệ nhân tạo
--
48.53%
6
Con bot Array Assistant được tích hợp AI giúp tối ưu hóa bảng tính Excel với công nghệ AI tiên tiến.
--
2
Công thức Excel đã được đơn giản hoá một cách dễ dàng.
50.0K users
0
Trợ lý công thức được trang bị trí tuệ nhân tạo cho bảng tính
4.0K users
0
Tự động hóa việc tạo công thức trong Excel và Google Sheets.
10.0K users
0
Xử lý dữ liệu bằng trí tuệ nhân tạo trong Sheets
18 users
1
Cạo dữ liệu từ bất kỳ trang nào vào một bảng tính
365 users
0
Biến đổi các nhiệm vụ bảng tính bằng công thức ngôn ngữ tự nhiên được trang bị trí tuệ nhân tạo.
1000 users
0
Công cụ cách mạng cho các nhiệm vụ bảng tính.
8.0K users
0
Cách mạng hóa nhiệm vụ trong Excel và Google Sheets.
281 users
0
Công cụ trí tuệ nhân tạo cho công thức Google Sheets
16 users
0
Tăng cường phân tích Google Sheets với Gemini
--
100.00%
4
Chatbot được trang bị trí tuệ nhân tạo cho việc chỉnh sửa bảng tính mượt mà.
--
4
Formularizer là một nền tảng trí tuệ nhân tạo tạo và giải thích biểu thức cho các ứng dụng khác nhau.
3.0K users
0
Biến đổi Google Sheets với AI.
449.3K
28.88%
4
Numerous.ai là một plugin AI mang ChatGPT đến bảng tính, cho phép người dùng trích xuất dữ liệu và sử dụng ChatGPT.
393.0K
16.77%
18
Khởi tạo hoặc giải thích công thức Excel và Sheets bằng trí tuệ nhân tạo.
65.6K
9.74%
5
Mito là công cụ chỉnh sửa dữ liệu bảng tính và tạo mã Python tự động.
25.9K
11.51%
3
Botsheets sử dụng trí tuệ nhân tạo để chuyển đổi cuộc trò chuyện thành Google Sheets và tự động hóa các phản hồi.
18.7K
7.96%
0
Nâng cấp Google Sheets với Trí tuệ Nhân tạo và Web Scraping
14.9K
15.80%
2
Arcwise: công cụ hợp tác và phân tích dữ liệu hiệu quả cho bảng tính.
9.2K
13.48%
5
Tạo công thức Excel hoặc mã VBA từ văn bản thông thường.
7.6K
12.84%
1
Cung cấp bộ công cụ được trang bị trí tuệ nhân tạo để tạo ra các công thức, truy vấn và mã trong Excel.
5.7K
25.30%
6
AskCSV là một công cụ phân tích dữ liệu giúp đơn giản hóa việc phân tích và trực quan hóa dữ liệu được lưu trữ trong các tệp CSV.
--
20.83%
2
Tối ưu hóa công việc văn phòng với trợ lí AI.
--
26.92%
1
Công cụ ETL miễn phí, tập trung vào riêng tư và dễ sử dụng.
--
45.88%
2
Nâng cao hiệu suất kinh doanh với hơn 150 công cụ trí tuệ nhân tạo.
--
52.35%
3
Chuyển đổi bất kỳ tệp tin hoặc trang web nào thành tập dữ liệu, bảng tính, CRM, ERP, vv. chỉ trong vài giây.
477 users
0
Phân tích dữ liệu Google Sheets với trí tuệ nhân tạo
--
100.00%
1
facturasaexcel là một công cụ được tích hợp trí tuệ nhân tạo để trích xuất thông tin từ hóa đơn và tạo tệp Excel tổ chức.
84 users
0
Trợ lý AI Truy cập để có dự đoán ngay lập tức
--
1
SwiftSheets.ai là một công cụ hỗ trợ nâng cao năng suất được trang bị AI cho Google Sheets.
663 users
0
Tạo công thức bằng trí tuệ nhân tạo cho phân tích dữ liệu
92.6K
16.41%
12
Tạo công thức Excel và Google Sheets một cách dễ dàng với Phép Tính Trình Tạo Trí Tuệ Nhân Tạo.
46.0K
35.80%
0
Phát triển ứng dụng không mã trí tuệ nhân tạo
43.8K
10.74%
5
SheetAI là một tiện ích Google Sheets sử dụng trí tuệ nhân tạo nhằm giúp các công việc trên bảng tính dễ dàng hơn.
20.0K
47.52%
0
Người phân tích dữ liệu cá nhân của bạn cho tệp CSV.
--
100.00%
1
Goodlookup là một chức năng thông minh kết hợp sự trực giác của GPT-3 với khả năng kết hợp mờ để cho phép gom cụm chủ đề trong Google Sheets.
--
95.63%
1
Tối đa hóa hiệu suất bảng tính với công thức AI.
--
100.00%
2
Tạo và giải thích công thức bằng Trí tuệ nhân tạo trên các nền tảng phổ biến và Ứng dụng Sáng tạo.
--
0
Tạo ra công thức bảng tính bằng trí tuệ nhân tạo
--
100.00%
1
Phần mềm trí tuệ nhân tạo tự động viết công thức.
93 users
0
Tiện ích mở rộng trình duyệt để tạo ra tài liệu, bảng tính có thể chỉnh sửa và bài thuyết trình.
89 users
0
Công cụ được cung cấp sức mạnh từ AI để tạo và giải mã các công thức bảng tính.
44 users
0
AI ABSOLUT: Tiện ích Chrome để tận dụng trí tuệ nhân tạo
6.5K
13.64%
0
Dịch vụ tự động hóa theo yêu cầu để phát triển doanh nghiệp và tiết kiệm chi phí.
End

Bảng tính AI là gì?

AI Spreadsheet là một công cụ bảng tính số được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Nó tích hợp các thuật toán học máy để phân tích dữ liệu tiên tiến và dự đoán. Nó được thiết kế để tự động hóa các tác vụ thông thường, cung cấp phân tích dữ liệu sâu sắc, dự báo kinh doanh và hỗ trợ trong việc ra quyết định.

Phân tích dữ liệu Bảng tính AI

United States

chảy

352.1K

India

chảy

141.0K

United Kingdom

chảy

38.1K

Turkey

chảy

30.8K

trung bình

chảy

17.1K
59 công cụ
Bảng tính AI đã có 59 công cụ AI.
1.4M Tổng lưu lượng truy cập hàng tháng
Bảng tính AI đã nhận được hơn 1.4M lượt truy cập hàng tháng của người dùng.
0 công cụ có lưu lượng truy cập hàng tháng là một triệu
Bảng tính AI đã có 0 công cụ AI với hơn một triệu lưu lượng truy cập hàng tháng.

Công cụ 10 AI Bảng tính AI hàng đầu là gì?

Các chức năng cốt lõi
giá
cách sử dụng

Numerous.ai

Các tính năng chính của Numerous.ai bao gồm: 1. Tích hợp ChatGPT: Sử dụng hàm =AI() để gợi ý ChatGPT và thực hiện các tác vụ khác nhau trong bảng tính của bạn. 2. Dạy AI thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại: Sử dụng hàm =INFER() để huấn luyện Numerous.ai thực hiện bất kỳ tác vụ lặp đi lặp lại nào bằng cách cung cấp một số ví dụ. 3. Tạo văn bản: Sử dụng hàm =WRITE() để cho ChatGPT viết văn bản cho bạn, như bản sao tiếp thị, mô tả SEO và phản hồi từ khách hàng. 4. Tạo công thức: Mô tả công thức mà bạn cần bằng tiếng Anh đơn giản, và Numerous.ai sẽ tạo ra công thức đó cho bạn, ngay cả với các chức năng phức tạp như VLOOKUP, QUERY và REGEX. 5. Giải thích công thức: Nếu bạn nhận được một bảng có các công thức phức tạp, Numerous.ai có thể giải thích từng công thức đó bằng tiếng Anh đơn giản.

tháng
năm

Để sử dụng Numerous.ai, bạn cần cài đặt tiện ích Google Sheets hoặc tiện ích Microsoft Excel. Sau khi cài đặt, bạn có thể mở một bảng tính và truy cập Numerous.ai bằng cách nhấp chuột vào Extensions -> Numerous.ai -> Mở thanh bên. Từ đó, bạn có thể sử dụng hàm =AI() để gợi ý ChatGPT, dạy AI thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại bằng cách sử dụng =INFER(), viết văn bản với ChatGPT bằng cách sử dụng =WRITE(), tạo công thức bằng tiếng Anh đơn giản và được giải thích cho các công thức phức tạp.

GPT Excel

Tạo ra Công thức Bảng tính cho Excel, Sheets và Airtable, cho phép người dùng thực hiện tính toán và phân tích phức tạp.
Giải thích công thức Bảng tính được sử dụng trong Microsoft Excel, Google Sheets và Airtable, mang đến cho người dùng hiểu biết tốt hơn về cách thực hiện tính toán và phân tích dữ liệu trên các nền tảng này.
Tạo, gỡ lỗi và sửa đổi Truy vấn SQL nâng cao cho nhiều hệ thống Cơ sở dữ liệu với trí tuệ nhân tạo.
Tạo VBA Script, Apps Script và Airtable Scripts để tự động hóa và tối ưu những tác vụ lặp đi lặp lại và tăng năng suất trên các nền tảng này.

Gói Pro $6.99 Người dùng/tháng Trình tạo công thức cho Excel, Sheets và Airtable. Trình giải thích công thức cho Excel, Sheets và Airtable. Trình tạo VBA script, Apps Script và Airtable Script. Tối đa 100 yêu cầu mỗi ngày. Quyền ưu tiên truy cập hỗ trợ khách hàng. Trình tạo Truy vấn SQL. Trình tạo Regex

Mở khóa sức mạnh của trí tuệ nhân tạo để dễ dàng khởi tạo và giải thích công thức Microsoft Excel, Google Sheets và Airtable. Tăng cường năng suất với VBA Script tự động, Apps Script, Airtable Script, Truy vấn SQL và regex.

Công cụ AI Excel & Google Sheets - Máy tạo công thức AI Excel - Bot

Máy tạo Công thức Excel
Giải thích Công thức Excel
Máy tạo Google Apps Script
Giải thích VBA Script Excel
Máy tạo Công thức Google Sheets
Giải thích Google Apps Script
Trình dịch tệp tin Excel
Thư viện Công thức và Script
Trình tạo Mẫu Excel
Tiện ích bổ sung Excel
Trợ lý ảo AI

Dịch vụ kinh doanh
Công cụ Excel
Hỗ trợ cao cấp

Để sử dụng Công cụ AI Excel, người dùng có thể đăng ký tài khoản miễn phí và truy cập vào công cụ thông qua trang web hoặc tiện ích bổ sung Excel. Máy Tạo Công thức Excel cho phép người dùng dịch văn bản thành công thức bằng cách nhập văn bản mong muốn và tạo ra công thức tương ứng. Giải thích Công thức Excel giúp người dùng hiểu các công thức Excel bằng cách phân tích và giải thích cú pháp. Trình tạo Google Apps Script tạo script dựa trên yêu cầu của người dùng, trong khi Giải thích VBA Script Excel cung cấp các giải thích cho mã VBA của Excel. Máy tạo Công thức Google Sheets dịch văn bản thành công thức cho Google Sheets, trong khi Trình giải thích Google Apps Script giải thích script bằng trí tuệ nhân tạo. Trình dịch tệp tin Excel dịch tệp tin Excel nhanh hơn, và Thư viện Công thức và Script cho phép người dùng lưu và cộng tác về công thức và script. Trình tạo Mẫu Excel tạo tệp tin Excel có thể tải xuống dựa trên từ khóa, và Tiện ích bổ sung Excel tích hợp các công cụ AI trực tiếp vào bảng tính Excel. Trợ lý ảo AI cung cấp trợ giúp nâng cao với các bảng tính.

Phép Tính Trình Tạo Trí Tuệ Nhân Tạo

Tạo công thức bằng trí tuệ nhân tạo
Hiệu quả và tiết kiệm thời gian
Hướng dẫn công thức dựa trên văn bản
Tiện ích Chrome Extension để tích hợp mượt mà với Google Sheets và Excel

Để sử dụng Phép Tính Trình Tạo Trí Tuệ Nhân Tạo, chỉ cần cung cấp các hướng dẫn văn bản mô tả công thức mong muốn. AI sẽ tạo ra công thức tương ứng cho bạn.

Quadratic

Cộng tác thời gian thực
Hỗ trợ Python, Công thức và Trí tuệ nhân tạo
Bảng tính vô hạn

Để sử dụng Quadratic, chỉ cần mở nó trong trình duyệt web của bạn. Nó hỗ trợ tự nhiên Python, Công thức và Trí tuệ nhân tạo. Bạn có thể cộng tác thời gian thực với người khác và thực hiện phân tích hiệu suất cao.

GRID

Kết nối và trực quan hóa dữ liệu từ bảng tính và cơ sở dữ liệu
Tác vụ chỉnh sửa bảng tính tích hợp sẵn với các công thức quen thuộc
Tích hợp mạnh mẽ cho Notion và Airtable
Độ phân giải và trực quan hóa tương tác
Kết hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau vào một biểu đồ
Nhúng công việc vào các trang web và wiki nội bộ
Trợ lý Công thức AI cho gợi ý công thức tức thì
Trợ lý Biểu đồ AI giúp hiển thị thông minh

Để sử dụng GRID, bạn bắt đầu bằng việc xây dựng hoặc kết nối một bảng tính hoặc nguồn dữ liệu. Sau đó, chọn dữ liệu bạn muốn trực quan hóa và thêm tính năng tương tác bằng tác vụ chỉnh sửa bảng tính tích hợp sẵn. GRID cho phép bạn kết hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau vào một biểu đồ và nhúng công việc của bạn vào các trang web hoặc wiki nội bộ.

Formulas HQ

Generative AI cho các công thức Excel và Google Sheets
Các chức năng và Regex
Mã VBA
Ghi chú
ChatGPT-4 Messaging

Gói miễn phí 0 USD
Gói vĩnh viễn Giảm giá 50%

Để sử dụng Formulas HQ, đơn giản chỉ cần đăng ký một gói miễn phí và bắt đầu khám phá các tính năng của nó. Bạn có thể truy cập vào các công thức Excel và Google Sheets, cũng như mã VBA. Có sẵn cả bot chat ChatGPT với các lời nhắc để hỗ trợ.

Mito

Tự động tạo mã Python dựa trên chỉnh sửa bảng tính
Trợ lý AI (Mito AI) viết mã dựa trên các mô tả tiếng Anh đơn giản của chỉnh sửa
Tích hợp với Jupyter và Streamlit để cài đặt và sử dụng dễ dàng
Khả năng nâng cấp kịch bản Python thành các bảng điều khiển tương tác Streamlit
Nhập dữ liệu và khám phá từ các nguồn khác nhau, như Snowflake
Kiểm tra chất lượng dữ liệu trước khi xuất dữ liệu
Bản demo bảng tính cơ bản để khám phá và làm sạch dữ liệu
Hỗ trợ tự động hóa AI và nâng cao hiệu suất AI
Phù hợp với các nhà phân tích trong các ngành dịch vụ tài chính và khoa học sinh

Để sử dụng Mito, chỉ cần cài đặt tiện ích hoặc thành phần bảng tính Mito, hoạt động với Jupyter và Streamlit. Sau khi cài đặt, bạn có thể chỉnh sửa dữ liệu của bạn trong bảng tính Mito và công cụ sẽ tự động tạo mã Python tương ứng cho mỗi chỉnh sửa bạn thực hiện. Điều này cho phép bạn tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và kiểm soát tự động hóa bằng cách sử dụng giao diện bảng tính quen thuộc.

Frontly

Phát triển ứng dụng SaaS có trí tuệ nhân tạo
Giao diện kéo và thả không cần mã
Bố cục đáp ứng hiện đại
Tích hợp với nền tảng tự động

Cơ bản $20/tháng Dành cho các nhóm nhỏ và các doanh nghiệp khởi nghiệp
Phát triển $40/tháng Dành cho các nhóm trung bình trong giai đoạn phát triển
Nhóm $100/tháng Dành cho các nhóm lớn và doanh nghiệp

Tạo ứng dụng với trí tuệ nhân tạo và chỉnh sửa chúng trong giao diện kéo và thả không cần mã. Nhanh chóng triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo của bạn với bố cục hiện đại, kích hoạt các hành động tiên tiến, đồng bộ với nền tảng tự động hóa qua webhooks, và tạo ra thư viện các khối có thể tái sử dụng.

Ứng dụng SheetAI

Các tính năng chính của SheetAI bao gồm: 1. SHEETAI_BRAIN để sao chép nội dung và tạo ra nội dung. 2. SHEETAI_LIST để tạo ra nhiều câu trả lời tự động từ trí tuệ nhân tạo. 3. SHEETAI_FILL để tự động điền dữ liệu.

Để sử dụng SheetAI, hãy làm theo các bước sau: 1. Cài đặt tiện ích SheetAI cho Google Sheets trên máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay của bạn. 2. Tạo mã OpenAI bằng cách làm theo hướng dẫn được cung cấp. 3. Cài đặt mã của bạn trong ứng dụng SheetAI. 4. Mô tả kết quả mong muốn của bạn bằng tiếng Anh đơn giản. 5. SheetAI sẽ sử dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo để tự động hoá các nhiệm vụ và tạo ra thông tin hữu ích trong bảng tính của bạn.

Trang web AI Bảng tính AI mới nhất

AI ABSOLUT: Tiện ích Chrome để tận dụng trí tuệ nhân tạo
Công cụ được cung cấp sức mạnh từ AI để tạo và giải mã các công thức bảng tính.
Tiện ích mở rộng trình duyệt để tạo ra tài liệu, bảng tính có thể chỉnh sửa và bài thuyết trình.

Các tính năng cốt lõi của Bảng tính AI

Phân tích dữ liệu

AI Spreadsheet phân tích các bộ dữ liệu lớn, xác định các mẫu, xu hướng và cung cấp thông tin mà bảng tính truyền thống không thể cung cấp.

Mô hình dự đoán

Nó có thể dự đoán xu hướng và kết quả tương lai dựa trên bộ dữ liệu đã cho.

Tự động hóa

Nó tự động hóa các tác vụ mất thời gian như nhập dữ liệu, định dạng và tính toán cơ bản.

Tích hợp

Nó có thể tích hợp với các công cụ kinh doanh khác để quản lý dữ liệu toàn diện và trình bày.

Ai phù hợp hơn để sử dụng Bảng tính AI?

AI Spreadsheet có thể được sử dụng bởi chuyên viên từ các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm tài chính, tiếp thị, bán hàng, logistics, HR, và hơn thế nữa. Nó giúp trong việc dự báo dữ liệu, theo dõi số liệu, dự đoán xu hướng, và trong việc ra quyết định. Nó cũng hữu ích cho sinh viên trong các lĩnh vực học tập liên quan.

Bảng tính AI hoạt động như thế nào?

AI Spreadsheet sử dụng trí tuệ nhân tạo và thuật toán học máy để phân tích và diễn giải dữ liệu. Nó nghiên cứu các mẫu và xu hướng trong dữ liệu, và dựa trên thông tin này, nó có thể đưa ra dự đoán hoặc đề nghị. Mức độ tự động hóa được cung cấp bởi một bảng tính AI giảm đi nhu cầu nhập dữ liệu và phân tích dữ liệu thủ công, tiết kiệm thời gian và nguồn lực đáng kể.

Ưu điểm của Bảng tính AI

AI Spreadsheet cho phép phân tích dữ liệu và dự đoán hiệu quả, cắt giảm công việc thủ công thông qua tự động hóa, cung cấp khả năng xử lý lượng dữ liệu lớn, đưa ra kết quả chính xác và nhanh chóng, và có thể tích hợp một cách mượt mà với các công cụ khác.

Câu hỏi thường gặp về Bảng tính AI

AI Spreadsheet có an toàn không?
AI Spreadsheet có thể thay thế công cụ bảng tính truyền thống không?
Tôi có cần biết lập trình để sử dụng AI Spreadsheet không?