Tab Grouping AI - Tiện ích mở rộng của Chrome

1
2.3
3 bài đánh giá
bộ sưu tập 1
Giới thiệu công cụ:
Một Chrome extension được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) để nhóm tab một cách thông minh.
Updated Time
Apr 02 2023
Người dùng đang hoạt động
54
Tab Grouping AI Thông tin về tiện ích mở rộng AI của Chrome

Tiện ích mở rộng của Chrome Tab Grouping AI ai là gì?

Một Chrome extension được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) giúp nhóm các tab một cách thông minh dựa trên lời nhắc.

Làm cách nào để sử dụng tiện ích mở rộng Tab Grouping AI ai chrome?

Để sử dụng Tab Grouping AI, chỉ cần cài đặt extension Chrome và cung cấp lời nhắc để nhóm các tab. Thuật toán trí tuệ nhân tạo sẽ phân tích lời nhắc và tự động nhóm các tab tương ứng.

Các tính năng cốt lõi của tiện ích mở rộng ai chrome Tab Grouping AI

Nhóm tab bằng trí tuệ nhân tạo

Tích hợp mượt mà với Chrome

Phân tích thông minh các lời nhắc

Tự động sắp xếp các tab

Các trường hợp sử dụng của tiện ích mở rộng của Tab Grouping AI ai chrome

#1

Tổ chức các tab nghiên cứu hiệu quả

#2

Nhóm tab cho các nhiệm vụ hoặc dự án cụ thể

#3

Nâng cao năng suất bằng cách giảm sự rối

Câu hỏi thường gặp từ Tab Grouping AI

Tôi có cần cài đặt GPT-3 không?

Tôi có thể tùy chỉnh quy tắc nhóm tab không?

Có giới hạn về số lượng tab có thể nhóm không?

Tab Grouping AI có hoạt động trên các trình duyệt khác không?

Phân tích tiện ích mở rộng AI của Tab Grouping AI AI

Tab Grouping AI Active Users

Tổng số người dùng đã cài đặt

54
(-1)

Thẻ của tiện ích mở rộng ai chrome Tab Grouping AI

Nội dung khác về Tab Grouping AI

9 lý do tại sao một bảng điều khiển AI là một yếu tố thay đổi trò chơi.

Được đăng vào Tháng tư 14 2024 bởi Eira

Khám phá cách một công cụ tạo tab AI có thể cách mạng hóa nhiệm vụ hàng ngày của bạn theo 9 cách khác biệt!