Tạo 40 bài viết Instagram trong 1 giờ với công cụ trí tuệ nhân tạo | ChatGPT

Find AI Tools
No difficulty
No complicated process
Find ai tools

Tạo 40 bài viết Instagram trong 1 giờ với công cụ trí tuệ nhân tạo | ChatGPT

Mục lục:

 1. Giới thiệu về công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) và sáng tạo nội dung
 2. Công cụ AI thứ nhất: Chat GPT
 3. Sử dụng Chat GPT để tạo các ý tưởng bài viết
 4. Công cụ AI thứ Hai: Answer the Public
 5. Sử dụng Answer the Public để tìm kiếm ý tưởng bài viết
 6. Công cụ AI thứ ba: Munch
 7. Tạo nội dung ngắn từ nội dung dài với Munch
 8. Công cụ AI cuối cùng: InVideo
 9. Tự động tạo video bằng cách sử dụng InVideo
 10. Khám phá thêm các công cụ AI hữu ích
 11. Tổng kết và lời kết

Bài viết: Cách sử dụng Trí tuệ Nhân tạo để tạo nội dung nhanh chóng cho Instagram

🔹 Giới thiệu về công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) và sáng tạo nội dung

Chào mừng đến với tập phát sóng hôm nay của chương trình Build Your Tribe, trong đó chúng ta sẽ nói về cách bạn có thể tạo ra 40 bài viết cho Instagram trong một giờ hoặc ít hơn. Trong tập phát sóng hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với bạn những công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) yêu thích của tôi, một số trong số đó có thể bạn chưa từng nghe đến, một số trong số đó bạn đã nghe đến như Chat GPT. Tôi sẽ chia sẻ với bạn những mẹo và chiến lược cụ thể của mình để tận dụng tối đa những công cụ này. Hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào việc tạo ra nhiều bài viết nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Mục tiêu của tôi cho bạn là tạo ra 40 bài viết trong 60 phút, nhưng có một số bạn có thể làm được 50, 60 hoặc nhiều hơn trong thời gian dưới một giờ.

🔹 Công cụ AI thứ nhất: Chat GPT

Chat GPT là một công cụ AI rất phổ biến để tạo ra nội dung. Đây là công cụ đã đặt hàng trí tuệ nhân tạo lên bản đồ trong cuộc trò chuyện toàn cầu và nó rất hiệu quả. Tôi đã nói chuyện với rất nhiều nhà sáng tạo nội dung và chủ doanh nghiệp làm việc đặc biệt trong lĩnh vực AI và tất cả đều đồng ý rằng họ vẫn sử dụng Chat GPT hàng ngày. Điều quan trọng là sử dụng Prompt tốt, vì prompt tốt sẽ cho ra kết quả tốt. Vì vậy, tôi đã chuẩn bị một danh sách 16 chat GPT prompts miễn phí để bạn tải xuống từ liên kết ở dưới mô tả video. Những prompt này có thể áp dụng cho bất kỳ lĩnh vực nào và bạn chỉ cần điền thông tin của riêng bạn vào.

🔹 Sử dụng Chat GPT để tạo các ý tưởng bài viết

Như đã đề cập trước đó, prompt là yếu tố quan trọng nhất để tạo ra những ý tưởng bài viết tốt. Điều quan trọng là chỉ định prompt chính xác để Chat GPT có thể tạo ra nội dung phù hợp với mong đợi của bạn. Bạn có thể sử dụng những prompt miễn phí mà tôi đã cung cấp, hoặc tự tạo ra những prompt dựa trên lĩnh vực của mình. Hãy chắc chắn rằng bạn yêu cầu Chat GPT viết một tiêu đề cụ thể và hấp dẫn, sử dụng ngôn ngữ đồng hồ hỗ trợ và hình ảnh sinh động để thu hút người xem. Hãy thể hiện cái nhìn và cái cảm nhận riêng của bạn vào những yêu cầu cho Chat GPT. Dù cho các kết quả ban đầu có thể còn đơn giản và chung chung, nhưng bạn có thể tiếp tục cải thiện chúng thông qua việc sử dụng các dòng lệnh khác nhau và thay đổi prompt theo ý muốn.


Tổng cộng: 2507 từ

Are you spending too much time looking for ai tools?
App rating
4.9
AI Tools
100k+
Trusted Users
5000+
WHY YOU SHOULD CHOOSE TOOLIFY

TOOLIFY is the best ai tool source.