107 công cụ Biểu đồ AI tốt nhất trong 2024

Polar, Formulas HQ, xyzt.ai, Scribeberry, ChartAI, DataSquirrel.ai, Luminal, vizGPT, Infer | Công nghệ AI tạo ra cái nhìn sâu sắc về kinh doanh và tăng trưởng, PortfolioPilot là công cụ Biểu đồ AI trả phí/miễn phí tốt nhất.

308.6K
36.13%
2
Phân tích Shopify dễ dàng, trung tâm và thông minh.
66.5K
12.03%
5
AI chính xác cho các công thức Excel và Google Sheets.
30.6K
4.04%
1
"xyzt.ai đơn giản hóa việc phân tích dữ liệu lớn cho các nhà phân tích không cần code với nền tảng phân tích trực quan của mình."
20.5K
66.42%
3
Scribeberry giúp các chuyên gia y tế đánh vần và quản lý ghi chú y khoa bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo.
19.4K
11.55%
2
ChartAI sử dụng ChatGPT để giúp người dùng tạo và hiểu biểu đồ và sơ đồ.
18.6K
36.89%
2
DataSquirrel.ai là một nền tảng thân thiện với người dùng để phân tích dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng.
15.1K
21.27%
6
Một trợ lý AI mạnh mẽ, Luminal cho phép làm sạch, biến đổi và phân tích bảng tính một cách nhanh chóng.
14.1K
12.81%
0
VizGPT là một nền tảng biến văn bản thành biểu đồ trực quan tương tác.
13.9K
9.51%
1
Phân tích dựa trên ML mang tính cách mạng với Coworker AI của Infer.
12.4K
26.70%
3
Cố vấn tài chính trí tuệ nhân tạo để đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn.
5.7K
25.30%
6
AskCSV là một công cụ phân tích dữ liệu giúp đơn giản hóa việc phân tích và trực quan hóa dữ liệu được lưu trữ trong các tệp CSV.
5.0K
18.75%
0
Chat2CSV là một công cụ dễ sử dụng để chuyển đổi file CSV thành biểu đồ bằng cách sử dụng các lệnh tự nhiên.
--
21.31%
7
Biến dữ liệu chưa được khám phá thành thông tin tài chính thời gian thực với Finalle.ai.
--
34.03%
0
Tạo biểu đồ một cách dễ dàng với giao diện trực quan và hỗ trợ của trợ lý AI.
--
100.00%
0
Tiết Kiệm Tiền Hôm Nay giúp người dùng tiết kiệm được tiền học phí đắt đỏ.
--
32.19%
5
Chat2Stats là một ứng dụng web phân tích cuộc trò chuyện chat, cung cấp những thông tin quý giá cho doanh nghiệp.
--
2
Kênh là một nền tảng phân tích dữ liệu thân thiện với người dùng cung cấp thông tin dữ liệu và visualizations không cần SQL.
--
2
Một công cụ linh hoạt để phân tích và thao tác dữ liệu cá nhân bằng các lệnh dựa trên văn bản.
--
1
TriangleAI là một ứng dụng web sử dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo cho nhiều nhiệm vụ.
--
2
AI Lens cho Power BI cho phép người dùng tích hợp trí tuệ nhân tạo một cách mượt mà vào báo cáo Power BI của họ.
--
0
Khoa học dữ liệu theo yêu cầu với mức giá cố định hàng tháng.
--
1
Chat và phân tích dữ liệu trong hình ảnh
279 users
0
Đơn giản hóa việc hiển thị thông tin
4.0K users
0
Công cụ dựa trên trí tuệ nhân tạo cho việc phân tích biểu đồ tiền điện tử đơn giản hóa
50.0K users
0
Trợ lý công thức được trang bị trí tuệ nhân tạo cho bảng tính
634 users
0
Trợ lý ghi chú được trang bị trí tuệ nhân tạo cho nhà thầu y tế
226 users
0
Công cụ phân tích thị trường chứng khoán dựa trên trí tuệ nhân tạo
490 users
0
Phân tích dữ liệu Google Sheets với trí tuệ nhân tạo
--
59.21%
2
Tự động hóa ghi chú SOAP và hóa đơn y tế với ChartX.
--
59.86%
0
Cụm từ chấm được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo cho việc ghi chú hồ sơ EHR.
22.5K
6.62%
3
SDK Dashboard và Report Builder được cung cấp bởi trí tuệ nhân tạo.
14.9K
15.80%
2
Arcwise: công cụ hợp tác và phân tích dữ liệu hiệu quả cho bảng tính.
--
54.20%
1
Giúp đơn giản hóa phân tích MongoDB với trực quan hóa bằng trí tuệ nhân tạo.
--
69.98%
1
Nền tảng được trang bị AI để chuyển đổi dữ liệu thành những hiểu biết có thể thực hiện.
--
1
NativeBI là một nền tảng cho phép các nhà lãnh đạo doanh nghiệp truy cập và phân tích dữ liệu dễ dàng.
--
87.38%
1
Hogwarts AI là một nền tảng xây dựng bảng điều khiển nhanh chóng sử dụng trí tuệ nhân tạo để chuyển đổi văn bản thành biểu đồ và báo cáo.
--
30.01%
1
Công cụ trực quan hóa dữ liệu mạnh mẽ với ChatGPT
--
73.66%
0
Văn bản thành sơ đồ với trí tuệ nhân tạo
6 users
0
Trích dữ liệu CRM qua trò chuyến AI.
81 users
0
Công cụ trí tuệ nhân tạo cho phân tích dữ liệu
264.4K
15.04%
0
Nền tảng tạo sơ đồ hợp tác sử dụng trí tuệ nhân tạo cho sơ đồ hình ảnh.
219.7K
42.25%
1
Nền tảng dữ liệu hiện đại cho phân tích hợp tác.
75.5K
40.09%
5
GRID là một bảng tính thông minh kết nối và trực quan hóa dữ liệu từ các nguồn khác nhau.
59.8K
14.53%
2
Findly là một công cụ AI tích hợp với Slack để phân tích và đưa ra thông tin.
30.5K
5.68%
0
Một không gian làm việc dữ liệu để phân tích dữ liệu tối ưu hóa.
30.3K
60.75%
1
skills.ai là một công cụ AI giúp các nhà khoa học dữ liệu viết mã, mô phỏng dữ liệu, thu thập hiểu biết và thuyết trình.
27.0K
4.43%
5
STORYD là một công cụ hỗ trợ trí tuệ nhân tạo tạo ra bài thuyết trình dữ liệu hấp dẫn, nâng cao sự công nhận.
21.7K
12.34%
25
stocknear là một AI Copilot cung cấp thông tin thời gian thực cho quyết định chứng khoán thông minh.
17.6K
44.75%
1
Phân tích dữ liệu tự động cho các yêu cầu dữ liệu ngẫu nhiên
14.0K
66.25%
0
Lyzr là một nền tảng cái nhìn cung cấp các gợi ý dựa trên trí tuệ nhân tạo để thúc đẩy sự tăng trưởng.
13.4K
9.97%
1
InsightBase là một nền tảng phân tích được trang bị trí tuệ nhân tạo giúp doanh nghiệp đặt câu hỏi và nhận câu trả lời nhanh chóng mà không cần lập trình hoặc SQL.
12.7K
8.75%
0
Chuyển đổi dữ liệu phức tạp thành bảng điều khiển trực quan một cách dễ dàng.
12.5K
42.08%
2
Einblick là một công cụ ghi chú dữ liệu được trang bị trí tuệ nhân tạo để giải quyết các vấn đề dữ liệu với mã, biểu đồ và mô hình.
9.1K
41.44%
0
Trợ lý dữ liệu trí tuệ nhân tạo cho việc truy cập, phân tích và trực quan hóa dữ liệu tuyệt vời.
6.0K
18.81%
1
Mô hình AI dự đoán giá cổ phiếu với độ chính xác cao.
--
33.11%
0
Trợ lý phân tích doanh nghiệp AI cho SQL, biểu đồ và bảng điều khiển.
--
22.52%
2
Nền tảng nghiên cứu đầu tư lấy trí tuệ nhân tạo (AI)
--
48.53%
6
Con bot Array Assistant được tích hợp AI giúp tối ưu hóa bảng tính Excel với công nghệ AI tiên tiến.
--
62.05%
1
Xây dựng các ứng dụng dữ liệu tương tác và tối ưu quyết định với nền tảng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, Olli.
--
38.61%
0
Công cụ tạo sơ đồ được cung cấp sức mạnh bởi trí tuệ nhân tạo.
--
51.70%
1
Scribing Y tế AI dành cho Chuyên gia Y tế để chống cháy việc.
--
2
Công thức Excel đã được đơn giản hoá một cách dễ dàng.
--
16.07%
2
Tương tác theo cách trò chuyện với các khung dữ liệu Pandas.
--
100.00%
0
Nền tảng phân tích và quản lý khách hàng tiềm năng được trang bị trí tuệ nhân tạo.
--
61.34%
2
Chartify là một công cụ trí tuệ nhân tạo chuyển dữ liệu thành biểu đồ tương tác và đề xuất các loại biểu đồ.
--
1
Một công cụ dễ sử dụng để tạo ra báo cáo từ cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng ngôn ngữ tự nhiên.
--
4
Unifyr sử dụng trí tuệ nhân tạo để biến dữ liệu thành thông tin cho các công ty và tăng năng suất.
--
100.00%
2
Datayaki giúp đơn giản hóa phân tích dữ liệu bằng cách tạo các widget từ dữ liệu yêu cầu.
--
0
SpendSights giúp phân tích các khoản chi tiêu, phân loại giao dịch và cung cấp thông tin tài chính.
--
89.02%
1
Đơn giản hóa việc phân tích dữ liệu cho các Dự án Web3
--
0
Thông tin hành động từ phản hồi của người dùng.
--
0
Biến dữ liệu thô thành hình ảnh sống động.
2.0K users
0
Công cụ trí tuệ nhân tạo cho việc ghi chú y khoa nhanh chóng và chính xác
876 users
0
Tạo chatbot AI với GPT4 & các mô hình khác
4.0K users
0
Tạo sơ đồ một cách dễ dàng
221 users
0
Nền tảng phân tích dữ liệu cho các nhà giao dịch
546.9K
18.58%
2
Công cụ thử nghiệm A/B hàng đầu trên thị trường, giúp các công ty tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi và tăng tốc tăng trưởng.
67.7K
18.88%
3
June là một công cụ phân tích sản phẩm giúp các công ty B2B SaaS có được thông tin từ dữ liệu sử dụng.
43.4K
47.86%
4
Mở khóa thông tin cổ phiếu thời gian thực với AI.
14.6K
6.56%
1
Nền tảng phân tích dữ liệu được trang bị trí tuệ nhân tạo cho phép phân tích dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng.
7.6K
13.76%
2
Propellor là một nền tảng phân tích dữ liệu mạnh mẽ cho doanh nghiệp với những khả năng rộng rãi.
5.4K
19.91%
4
PredictEasy là một nền tảng trí tuệ nhân tạo thân thiện với người dùng cho phân tích và mô hình hóa dữ liệu.
--
33.09%
0
Phân tích dữ liệu dựa trên trí tuệ nhân tạo và không gian địa lý.
--
20.83%
3
Tối ưu hóa công việc văn phòng với trợ lí AI.
--
37.65%
4
Anania là một trợ lý phân tích dữ liệu cho Excel, tài liệu, cơ sở dữ liệu và URL.
--
59.34%
2
IQ Suite được trang bị trí tuệ nhân tạo giúp nâng cao năng suất và đơn giản hóa quy trình làm việc.
--
59.40%
1
SayData là một nền tảng phân tích dữ liệu dành cho SaaS, tăng cường trải nghiệm khách hàng với hiển thị dựa trên trí tuệ nhân tạo.
--
100.00%
4
ElusidateAI biến đổi dữ liệu thành báo cáo, giúp phân tích và hiển thị dữ liệu trở nhanh chóng và dễ dàng.
--
100.00%
4
Một chatbot trên Slack cho phép phân tích dữ liệu dễ dàng.
--
0
Đơn giản hóa việc quản lý kinh doanh với nền tảng tất cả trong một của ERP AI.
257.8K
13.76%
8
Formula Bot là một công cụ được cung cấp sức mạnh bởi trí tuệ nhân tạo để tự động hóa các nhiệm vụ phân tích dữ liệu phức tạp.
167.7K
87.87%
1
Chuyển đổi dữ liệu luồng giao dịch tùy chọn cao cấp thành chiến lược giao dịch sinh lời.
30.0K
6.81%
0
DevDynamics giúp các nhóm kỹ thuật cung cấp phần mềm tốt hơn và nhanh hơn bằng cách cung cấp các chỉ số và thông tin chi tiết.
23.8K
7.59%
0
Kiểm soát dòng tiền với Brightflow AI
21.2K
5.67%
0
Cách mạng hóa phân tích dữ liệu cho tất cả mọi người.
20.5K
10.84%
3
TradeUI là một nền tảng giao dịch mạnh mẽ với tín hiệu AI, dữ liệu luồng tùy chọn và cộng đồng giao dịch hỗ trợ.
20.4K
33.26%
2
nOps là một nền tảng giảm chi phí AWS lên đến 50% sử dụng tự động.
17.8K
5.89%
1
Tidepool phân tích giao diện văn bản trí tuệ nhân tạo để cải thiện quyết định sản phẩm với thông tin từ người dùng.
16.1K
40.29%
1
Ứng dụng theo dõi ví tiền điện tử với tính năng kế toán, phân tích và thông tin cá nhân hóa.

Biểu đồ AI là gì?

AI Charting là việc sử dụng công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) để tạo, phân tích, trực quan hóa và giải thích biểu đồ dữ liệu. Nó bao gồm các thuật toán học máy và các kỹ thuật phân tích dữ liệu khác để tạo ra những hiểu biết dựa trên dữ liệu và hiển thị ở định dạng hình ảnh dễ hiểu (như biểu đồ tròn, đồ thị cột, biểu đồ tần số...). Nó đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực bao gồm phân tích doanh nghiệp, nghiên cứu khoa học và phân tích thị trường tài chính.

Phân tích dữ liệu Biểu đồ AI

United States

chảy

623.2K

United Kingdom

chảy

183.7K

India

chảy

120.2K

Brazil

chảy

83.5K

trung bình

chảy

23.3K
107 công cụ
Biểu đồ AI đã có 107 công cụ AI.
2.6M Tổng lưu lượng truy cập hàng tháng
Biểu đồ AI đã nhận được hơn 2.6M lượt truy cập hàng tháng của người dùng.
0 công cụ có lưu lượng truy cập hàng tháng là một triệu
Biểu đồ AI đã có 0 công cụ AI với hơn một triệu lưu lượng truy cập hàng tháng.

Công cụ 10 AI Biểu đồ AI hàng đầu là gì?

Các chức năng cốt lõi
giá
cách sử dụng

VWO

Thử nghiệm Web
Thử nghiệm Ứng dụng Di động
Thử nghiệm Mặt phía Máy chủ
Phân tích Hành vi
Cá nhân hóa
Triển khai
Nền tảng Dữ liệu Khách hàng
Quản lý Chương trình

Để sử dụng VWO, đầu tiên đăng ký dùng phiên bản dùng thử miễn phí hoặc yêu cầu phiên bản demo. Sau đó, làm theo các bước để thiết lập tài khoản của bạn, tích hợp VWO với trang web hoặc ứng dụng di động của bạn và bắt đầu chạy các thí nghiệm. Sử dụng trình chỉnh sửa giao diện hoặc tùy chọn mã hóa để tạo các biến thể của các yếu tố web hoặc ứng dụng di động của bạn, thiết lập mục tiêu và số liệu để theo dõi và phân tích kết quả để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để tối ưu hóa trải nghiệm kỹ thuật số của bạn.

Polar

1-click Integrations
Bảng điều khiển Phân tích
Báo cáo tùy chỉnh
Theo dõi mục tiêu
Cảnh báo & Thông minh thông minh
Hỏi Polar, AI Analyst của bạn
First-party Attribution
API tăng cường chuyển đổi (CAPI)

Kết nối nguồn dữ liệu của bạn chỉ trong một cú nhấp chuột, tự động tính toán KPI. Hiển thị tất cả chúng trong một nơi. Nhận cảnh báo và gợi ý theo thời gian thực.

Sơ đồ Nàng Tiên

Tạo sơ đồ hợp tác
Định dạng văn bản
Chuyển đổi thời gian thực
Tài liệu mã nguồn
Tăng cường quy trình làm việc nhóm
Hình ảnh hóa dựa trên trí tuệ nhân tạo

Để sử dụng Sơ đồ Nàng Tiên, chỉ cần đăng ký tài khoản trên trang web. Sau khi đăng nhập, bạn có thể bắt đầu tạo sơ đồ bằng cách sử dụng định dạng văn bản. Nền tảng sẽ tự động chuyển đổi văn bản của bạn thành sơ đồ hình ảnh trong thời gian thực.

Công cụ Formula Bot - Nhà phân tích dữ liệu AI

Formula Bot cung cấp một loạt các tính năng cốt lõi bao gồm công thức do trí tuệ nhân tạo tạo ra, khả năng chuẩn bị dữ liệu và phân tích dữ liệu sâu. Nó cũng cung cấp thông tin và thể hiện trực quan để giúp hiểu dữ liệu. Công cụ hỗ trợ nhiều định dạng dữ liệu và có giao diện thân thiện với người dùng.

Để sử dụng Formula Bot, đơn giản chỉ cần tải file dữ liệu của bạn lên công cụ. Các thuật toán trí tuệ nhân tạo sẽ tự động phân tích dữ liệu, tạo ra các công thức liên quan và cung cấp thông tin và phân tích. Sau đó, bạn có thể áp dụng các công thức này vào dữ liệu của bạn để có cái nhìn sâu hơn và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Hex

Ghi chú dữ liệu hợp tác
Phân tích dữ liệu nâng cao
Phân tích được trợ giúp bởi trí tuệ nhân tạo
Hợp tác thời gian thực
Công cụ hợp tác nhóm
Công cụ xây dựng ứng dụng kéo và thả
Khám phá và điều chỉnh dữ liệu
Tích hợp Jupyter Notebook
Phân tích dữ liệu khám phá
Phân tích dữ liệu mạnh mẽ
Chia sẻ dữ liệu dễ dàng
Chia sẻ dữ liệu an toàn
Công cụ xây dựng ứng dụng tương tác
Kịch bản Python
Truy vấn SQL

Hex cung cấp một không gian làm việc dữ liệu hợp tác nơi người dùng có thể thực hiện truy vấn, tạo ghi chú, tạo báo cáo, xây dựng ứng dụng dữ liệu và sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo. Người dùng có thể tích hợp quy trình dữ liệu hoàn chỉnh và làm việc với SQL, Python, R hoặc mã không cần code tất cả trong một giao diện ghi chú linh hoạt.

Tradytics

Ý tưởng Giao dịch AI
Luồng Giao dịch Trực tiếp
Bộ Quét Mở rộng
Bảng điều khiển Thị trường
Bảng điều khiển Mã chứng khoán
Quỹ Đầu tư Dài hạn

Cá nhân $15/mỗi tháng Bảng điều khiển Trực tiếp, Luồng Giao dịch Trực tiếp, Ý tưởng Giao dịch AI, Ý tưởng Scalping, Bộ Quét Cao cấp, Ý tưởng Giao dịch Tiền điện tử, Phân tích Thuật toán, Bản cao cấp Discord
Chủ sở hữu Máy chủ Discord $69/mỗi tháng Bot Tra cứu, Bot đăng bài tự động, Ý tưởng Giao dịch AI, Luồng Giao dịch Tùy chọn, Ý tưởng Scalping, Giao dịch Khối, Giao dịch Bộ phận Nội bộ

Nền tảng của chúng tôi đôi khi khiến người giao dịch mới có chút bối rối. Chúng tôi đề xuất xem khóa học hỏi đáp nhanh, xem video hướng dẫn trên kênh Youtube của chúng tôi, đọc blog của chúng tôi và tham gia kênh discord của chúng tôi để xem cách các thành viên khác sử dụng nền tảng. Chỉ cần kiên nhẫn và dành thời gian, bạn sẽ hiểu mọi thứ một cách nhanh chóng.

GRID

Kết nối và trực quan hóa dữ liệu từ bảng tính và cơ sở dữ liệu
Tác vụ chỉnh sửa bảng tính tích hợp sẵn với các công thức quen thuộc
Tích hợp mạnh mẽ cho Notion và Airtable
Độ phân giải và trực quan hóa tương tác
Kết hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau vào một biểu đồ
Nhúng công việc vào các trang web và wiki nội bộ
Trợ lý Công thức AI cho gợi ý công thức tức thì
Trợ lý Biểu đồ AI giúp hiển thị thông minh

Để sử dụng GRID, bạn bắt đầu bằng việc xây dựng hoặc kết nối một bảng tính hoặc nguồn dữ liệu. Sau đó, chọn dữ liệu bạn muốn trực quan hóa và thêm tính năng tương tác bằng tác vụ chỉnh sửa bảng tính tích hợp sẵn. GRID cho phép bạn kết hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau vào một biểu đồ và nhúng công việc của bạn vào các trang web hoặc wiki nội bộ.

June

June cung cấp các tính năng chính sau: - Các báo cáo tự động tập trung vào cách các công ty sử dụng sản phẩm của bạn - Các số liệu cấp công ty được tối ưu hóa để đo lường hiệu suất của các công ty - Không cần thiết lập để theo dõi các số liệu phù hợp - Tích hợp với nguồn dữ liệu và các sản phẩm phổ biến - Theo dõi người dùng và trực quan hóa sự kiện - Hồ sơ người dùng chi tiết thay vì ID ngẫu nhiên - Được tin tưởng bởi các công ty B2B SaaS thế hệ tiếp theo với điểm trung bình cao trên G2 - Ứng dụng phát triển nhanh nhất về dữ liệu và phân tích trên Product Hunt - Chính thức là ứng dụng phát triển nhanh nhất trên Twilio Segment trong năm 2022

Để bắt đầu sử dụng June, bạn có thể kết nối nguồn dữ liệu của mình, triển khai SDK của June hoặc sử dụng một trong những tích hợp có sẵn, như Segment. Sau khi thiết lập, June sẽ theo dõi tương tác của người dùng và tạo ra báo cáo về việc thu hút, kích hoạt, người dùng hoạt động, duy trì, người dùng mạnh, và việc mất người dùng. Bạn có thể sâu vào các số liệu của mình và xem các hồ sơ công ty thay vì ID ngẫu nhiên, từ đó cung cấp hiểu biết tốt hơn về khách hàng và mô hình sử dụng của họ.

Formulas HQ

Generative AI cho các công thức Excel và Google Sheets
Các chức năng và Regex
Mã VBA
Ghi chú
ChatGPT-4 Messaging

Gói miễn phí 0 USD
Gói vĩnh viễn Giảm giá 50%

Để sử dụng Formulas HQ, đơn giản chỉ cần đăng ký một gói miễn phí và bắt đầu khám phá các tính năng của nó. Bạn có thể truy cập vào các công thức Excel và Google Sheets, cũng như mã VBA. Có sẵn cả bot chat ChatGPT với các lời nhắc để hỗ trợ.

Findly

NLG được cung cấp bởi trí tuệ nhân tạo cho truy vấn cơ sở dữ liệu
Tích hợp mượt mà với Slack
SQL được trợ giúp bởi AI cho việc khám phá dữ liệu
Thông tin chính xác từ AI
Tạo báo cáo dễ dàng với AI
Tích hợp Slack cho đội làm việc từ xa
Đầu nối trực tiếp với ChatGPT
Kiến trúc linh hoạt cho việc tích hợp với các cơ sở dữ liệu khác nhau
Xác thực truy vấn đơn giản cho độ chính xác và đáng tin cậy
Bảo mật và riêng tư dữ liệu
Xuất kết quả truy vấn nhanh chóng

Để sử dụng Findly, hãy tuân theo các bước sau: 1. Cài đặt Findly bằng cách kết nối với cơ sở dữ liệu của bạn. 2. Tích hợp Findly với không gian làm việc Slack để giao tiếp mượt mà. 3. Sử dụng SQL với trợ giúp của AI để đơn giản hóa việc khám phá dữ liệu. 4. Nhận được thông tin chính xác từ AI để ra quyết định. 5. Dễ dàng tạo báo cáo tùy chỉnh với AI. 6. Tăng cường đội nhóm làm việc từ xa với tích hợp Slack. 7. Hỏi cơ sở dữ liệu của công ty trực tiếp từ ChatGPT. Để bắt đầu, đăng ký tham gia phiên beta và tìm hiểu cách thiết lập và sử dụng Findly một cách hiệu quả bằng cách tham khảo tài liệu và hướng dẫn được cung cấp trên trang web.

Trang web AI Biểu đồ AI mới nhất

Phân tích dữ liệu Google Sheets với trí tuệ nhân tạo
Công cụ phân tích thị trường chứng khoán dựa trên trí tuệ nhân tạo
Nền tảng phân tích dữ liệu cho các nhà giao dịch

Các tính năng cốt lõi của Biểu đồ AI

Tự động hóa tạo biểu đồ

Công cụ AI Charting tự động tạo biểu đồ dữ liệu dựa trên dữ liệu đầu vào.

Phân tích thông minh

Các thuật toán AI phân tích các tập dữ liệu phức tạp và làm nổi bật các mẫu và xu hướng quan trọng.

Tương tác dữ liệu

Người dùng có thể tương tác với các biểu đồ, cho phép chỉnh sửa các tham số và quan sát các kết quả khác nhau.

Cập nhật theo thời gian thực

Công cụ AI Charting cập nhật biểu đồ và đồ thị theo thời gian thực khi có dữ liệu mới đến.

Ai phù hợp hơn để sử dụng Biểu đồ AI?

AI Charting phù hợp cho các nhà phân tích, nhà nghiên cứu, nhà khoa học dữ liệu và các doanh nghiệp của mọi quy mô trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm tài chính, chăm sóc sức khỏe, marketing và nghiên cứu và phát triển. Đặc biệt hữu ích cho những người làm việc với lượng lớn dữ liệu và cần trực quan hóa dữ liệu này để đánh giá mẫu, xu hướng và dự đoán.

Biểu đồ AI hoạt động như thế nào?

AI Charting hoạt động bằng cách lấy dữ liệu gốc, xử lý và phân tích nó bằng các thuật toán học máy, sau đó chuyển đổi những hiểu biết thu được thành định dạng đồ họa. Việc tạo biểu đồ tự động xảy ra, cho phép người dùng tương tác với dữ liệu. Việc cập nhật theo thời gian thực đảm bảo biểu đồ luôn cập nhật và phù hợp.

Ưu điểm của Biểu đồ AI

AI Charting mang lại nhiều lợi ích như tiết kiệm thời gian thông qua tự động hóa việc tạo biểu đồ, cung cấp phân tích thông minh cho các bộ dữ liệu phức tạp, cung cấp cập nhật theo thời gian thực và cho phép tương tác động với dữ liệu, giúp người dùng có cái nhìn sâu hơn và đưa ra quyết định tốt hơn.

Câu hỏi thường gặp về Biểu đồ AI

AI Charting có thể làm việc với loại dữ liệu nào?
AI Charting khác biệt với biểu đồ truyền thống như thế nào?