Khám phá các công cụ AI tốt nhất cho Dịch thuật

Trang này hiển thị cho bạn công cụ Dịch thuật tốt nhất trong các trang web và công cụ AI cũng như công cụ Dịch thuật miễn phí trong AI.

Công cụ ai tốt nhất cho Dịch thuật là: PicTranslate - Translate Any Image Text, Copilotly: Your Personal AI Copilot, 哔哩哔哩字幕列表, VidAU, Doozy: AI Made Easy, 灵办AI助手-AI对话,双语对照网页翻译,AI智能写作,实时联网, Kerqu.Ai, AI Voice Over for YouTube, 助理喵: 任何页面上使用个人AI助手, 流畅阅读.

Số lượng Al:121
Thời gian cập nhật:Tháng bảy 13 2024
610 users
0
Dịch văn bản từ hình ảnh với tính năng chỉnh sửa.
#Dịch thuật
7.0K users
0
Tăng cường năng suất trực tuyến với trợ lý trí tuệ nhân tạo
#Dịch thuật
10.0K users
0
Phần mở rộng trình duyệt cho phụ đề video Bilibili.
#Dịch thuật
134 users
0
Tăng cường duyệt web với AI
#Dịch thuật
1000 users
0
Trợ lý trí tuệ toàn diện hỗ trợ đối thoại, viết, dịch, đọc và nhiều hơn nữa.
#Dịch thuật
64 users
1
Trợ lý AI cho người bán vượt quốc gia
#Dịch thuật
113 users
0
Dịch video trên YouTube thông qua công nghệ AI
#Dịch thuật
33 users
0
Tiện ích trình duyệt được AI hỗ trợ cho năng suất và hỗ trợ.
#Dịch thuật
1000 users
0
Plugin dịch trang web hiệu quả
#Dịch thuật
3.0K users
0
Chuyển đổi yêu cầu đơn giản thành chi tiết trong trình duyệt.
#Dịch thuật
3.0K users
1
Trợ lý AI cho diễn giải văn bản, dịch thuật và nhiều tính năng khác
#Dịch thuật
239 users
0
Công cụ hỗ trợ viết AI
#Dịch thuật
280 users
0
Dịch ngay dưới văn bản
#Dịch thuật
114 users
0
Công cụ dịch và ghi nhớ từ hiệu quả.
#Dịch thuật
12 users
0
Giải pháp AI cho việc tạo nội dung cá nhân hóa.
#Dịch thuật
3 users
0
Công cụ dịch trí tuệ nhân tạo cho việc dịch ngôn ngữ hiệu quả.
#Dịch thuật
1.0M users
0
Nền tảng AI cho năng suất làm việc
#Dịch thuật
4 users
0
Một tiện ích mở rộng trình duyệt trí tuệ nhân tạo để đơn giản hóa nội dung web
#Dịch thuật
1000 users
0
Nền tảng được trang bị trí tuệ nhân tạo với ChatGPT để tóm tắt nhanh chóng.
#Dịch thuật
2.0K users
0
Phần mềm trợ lý AI cho câu hỏi, bài luận và dịch thuật.
#Dịch thuật
20.0K users
0
Trợ lý AI để tăng cường duyệt web.
#Dịch thuật
377 users
0
Trợ lý AI cho viết và nâng cao năng suất
#Dịch thuật
975 users
1
Chatbot AI cho các nhiệm vụ của PDF
#Dịch thuật
4.0K users
0
Dịch văn bản một cách thông minh
#Dịch thuật
55 users
0
Nâng cấp ChatGPT với giọng nói, trò chơi và dịch thuật.
#Dịch thuật
356 users
0
Nâng cao việc học với phát âm & dịch thuật
#Dịch thuật
102 users
0
Dễ dàng học từ mới thông qua việc dịch tự động.
#Dịch thuật
13 users
0
Tiện ích mở rộng trình duyệt cho phản hồi giọng nói
#Dịch thuật
347 users
0
AI Translator Hub cung cấp dịch chất lượng cao với GPT AI, Google & Microsoft.
#Dịch thuật
1000 users
0
Trợ lý thông minh cho trang web
#Dịch thuật
300.0K users
0
Dịch câu hỏi sang tiếng Anh và câu trả lời sang tiếng Hàn.
#Dịch thuật
--
0
Chống lại thông tin sai lệch với AI
#Dịch thuật
19 users
0
Tích hợp AI để hỗ trợ thời gian thực
#Dịch thuật
58 users
0
Mạnh mẽ với khả năng Trí tuệ Nhân tạo dễ dàng
#Dịch thuật
30.0K users
0
Tóm tắt nội dung, trả lời câu hỏi, khám phá từ khóa, hơn nữa
#Dịch thuật
30.0K users
0
Chuyển đổi tiếng nói thành văn bản và dịch giữa các ngôn ngữ.
#Dịch thuật
341 users
0
Trợ lý trình duyệt AI để tăng cường năng suất
#Dịch thuật
--
0
Truy cập Claude và GPT-4 cùng một lúc.
#Dịch thuật
--
100.00%
0
Nâng cao hiệu suất thông qua trí tuệ nhân tạo
#Dịch thuật
--
51.40%
0
Chuyển đổi video thành bài viết nhanh chóng
#Dịch thuật
32.2K
5.02%
0
Phụ đề và dịch thuật dựa trên trí tuệ nhân tạo hàng đầu
#Dịch thuật
47.9K
30.80%
0
Nền tảng tạo nội dung và dịch thuật.
#Dịch thuật
--
27.24%
0
Học hai ngôn ngữ với dịch thuật và phụ đề được cung cấp bởi trí tuệ nhân tạo.
#Dịch thuật
--
16.50%
0
Chuyển đổi và dịch chính xác AI cho các nhà sản xuất nội dung.
#Dịch thuật
12.7K
10.72%
1
Ứng dụng dịch thuật cho macOS và Windows.
#Dịch thuật
108.0K
15.36%
0
Phần mềm thu thập dữ liệu, nghiên cứu, phân tích dữ liệu và xử lý ngôn ngữ (NLP)
#Dịch thuật
--
100.00%
0
Giao tiếp mượt mà tận hưởng tốt nhất
#Dịch thuật
41.2K
11.38%
1
Công cụ được trang bị trí tuệ nhân tạo cho Google Sheets
#Dịch thuật
26.4K
4.05%
0
Biến đổi âm thanh và video thành văn bản một cách dễ dàng
#Dịch thuật
--
100.00%
2
Dịch văn bản sang nhiều ngôn ngữ cùng một lúc
#Dịch thuật
80.6K
27.16%
0
Dịch chính xác và chuyển đổi giọng nói thành văn bản cho tiếng Ba-lan.
#Dịch thuật
--
0
Tin tức và cập nhật không lọc từ các trang web yêu thích.
#Dịch thuật
--
1
Nền tảng được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cho việc tạo và tối ưu nội dung.
#Dịch thuật
6.3K
21.11%
1
Ứng dụng duyệt web hỗ trợ trí tuệ nhân tạo của bạn
#Dịch thuật
--
67.97%
3
Khám phá các công cụ trí tuệ nhân tạo hàng đầu để đạt được thành công chưa từng có.
#Dịch thuật
--
14.38%
1
Tăng cường quy trình làm việc của bạn với các plugin và GPTs của Copilot!
#Dịch thuật
124.5K
46.24%
2
Nền tảng ghi phụ đề và dịch thuật tự động.
#Dịch thuật
7.3M
16.56%
7
AI một lần nhấp chuột mọi nơi.
#Dịch thuật
2.4M
99.55%
0
Dịch thuật AI, Ghi âm âm thanh, Giải pháp trí tuệ nhân tạo, Sản xuất thực tế ảo hàng năm.
#Dịch thuật
16.5K
82.49%
3
Công cụ chú thích trendy dễ dàng, hoạt hình và tích hợp tự động b-roll.
#Dịch thuật
21.4K
44.71%
0
Cung cấp quyền truy cập vào các mô hình ngôn ngữ lớn và chuyển đổi văn bản sang ảnh cho một loạt ứng dụng.
#Dịch thuật
10.7K
60.38%
6
Trực tiếp sử dụng các ứng dụng GPT mà không cần kích hoạt ChatGPT Plus.
#Dịch thuật
--
33.58%
0
Nâng cấp trình duyệt của bạn bằng trí tuệ nhân tạo.
#Dịch thuật
--
17.16%
1
Công cụ ngữ pháp, ghi âm giọng nói và dịch thuật được cung cấp bởi trí tuệ nhân tạo trong hơn 20 ngôn ngữ.
#Dịch thuật
25.9K
6.42%
1
Thu hẹp khoảng cách video toàn cầu với chú thích, dịch và lồng tiếng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.
#Dịch thuật
--
100.00%
2
Biến video YouTube thành trải nghiệm tương tác.
#Dịch thuật
--
24.37%
1
Tăng lưu lượng truy cập tự nhiên với trí tuệ nhân tạo hỗ trợ ASO.
#Dịch thuật
--
68.70%
1
Tìm kiếm những GPT tốt nhất cho bất kỳ tiện ích nào.
#Dịch thuật
87.2K
9.82%
3
Nâng cao năng suất với Trợ lý AI
#Dịch thuật
--
45.57%
4
Dịch, hiểu và trò chuyện bằng ngôn ngữ của bạn.
#Dịch thuật
496.6K
39.10%
3
Tích hợp nhiều trợ lý chat AI vào một nền tảng, Chatgot cách mạng hóa cách chúng ta tương tác với AI.
#Dịch thuật
--
100.00%
2
Dịch thuật, sửa lỗi câu và viết lại dễ dàng.
#Dịch thuật
--
3
Một trợ lý trí tuệ nhân tạo để hiểu thông số kỹ thuật của các thành phần phần cứng.
#Dịch thuật
23.3K
11.82%
2
Trí tuệ nhân tạo sáng tạo dễ dàng cho các nhóm kỹ sư.
#Dịch thuật
--
22.39%
4
Tạo và đăng bài viết một cách nhanh chóng và dễ dàng.
#Dịch thuật
--
79.57%
1
Đưa việc hỗ trợ viết lên mọi trang web.
#Dịch thuật
--
1
Dịch tài sản và quảng cáo marketing bằng trí tuệ nhân tạo
#Dịch thuật
--
2
Kết nối qua các ngôn ngữ một cách dễ dàng.
#Dịch thuật
--
100.00%
1
Nâng cao năng suất làm việc với GPT SidePanel.
#Dịch thuật
--
46.70%
1
Tiện ích mở rộng trình duyệt để mang ChatGPT được trang bị trí tuệ nhân tạo của bạn đến kết quả duyệt web.
#Dịch thuật
--
2
Cải biến trải nghiệm đọc của bạn với trợ thủ AI của DocuSpeed.
#Dịch thuật
220.1K
12.67%
39
AI Copilot dành cho tất cả các ứng dụng và trang web.
#Dịch thuật
21.9K
9.07%
1
"PDFChat là một nền tảng trí tuệ nhân tạo cho phép bạn trò chuyện với PDF bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, khiến chúng trở nên tương tác hơn."
#Dịch thuật
9.5K
19.06%
1
Kết nối, cộng tác và tăng cường cây gia phả với phần mềm khai phá MORI.
#Dịch thuật
14.3K
10.26%
1
2Slash là một tiện ích duyệt web mở rộng thêm khả năng trí tuệ nhân tạo vào các trường văn bản, cho phép người dùng thực hiện các nhiệm vụ khác nhau nhanh chóng.
#Dịch thuật
--
48.03%
4
Một Trợ lý Ngôn ngữ dựa trên Trí tuệ Nhân tạo giúp chỉnh sửa văn bản và dịch nội dung.
#Dịch thuật
--
6
recaply.ai giúp các doanh nghiệp tăng chuyển đổi với giao diện thiết kế thu hút và tính năng tương tác.
#Dịch thuật
--
21.66%
1
AI Speeder là một công cụ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho các chuyên gia SEO để tạo ra nội dung chất lượng cao một cách hiệu quả.
#Dịch thuật
--
2
Nâng cao năng suất với loạt công cụ trí tuệ nhân tạo của Macbeth AI.
#Dịch thuật
--
0
Andes là một Sàn giao dịch API giúp bạn nâng cao khả năng của ứng dụng của bạn với công nghệ Trí tuệ Nhân tạo.
#Dịch thuật
198.1K
22.23%
4
Eden AI cung cấp một API thân thiện với người dùng với các công nghệ trí tuệ nhân tạo đa dạng cho các nhà phát triển và những người không cần code.
#Dịch thuật
5.3K
12.73%
2
Teameet là một ứng dụng web và di động để tổ chức và tham gia cuộc họp video với tối ưu hóa và công cụ hợp tác.
#Dịch thuật
8.6K
92.70%
4
AutoTextGenie AI là một tiện ích mở rộng trình duyệt đột phá giúp tạo ra nhanh chóng các tên có ý nghĩa trong nhiều ngôn ngữ.
#Dịch thuật
--
34.50%
8
Tạo nội dung sản phẩm trong vài giây
#Dịch thuật
--
1
GPTalk là một ứng dụng trò chuyện AI cải tiến cuộc trò chuyện với các phản hồi văn bản thông minh.
#Dịch thuật
--
1
JustI18n giúp dịch thuật trở nên dễ dàng với trí tuệ nhân tạo và ChatGPT.
#Dịch thuật
939 users
22.04%
5
Thực hiện các nhiệm vụ một cách dễ dàng mà không cần sao chép và dán.
#Dịch thuật
--
24.06%
1
Công cụ học ngôn ngữ sử dụng học máy để phân tích ngữ pháp, ngữ nghĩa và dịch thuật.
#Dịch thuật
494.9K
19.74%
2
Wavel AI cung cấp giải pháp giọng nói chuyển văn bản thành tiếng nói trong hơn 20 ngôn ngữ cho video và địa phương hóa.
#Dịch thuật
14.4K
23.83%
7
Deepshot là một phần mềm có thể tùy chỉnh để tạo video chuyên nghiệp với âm thanh và video đồng bộ.
#Dịch thuật
--
2
Quaffle đơn giản hóa việc lên danh sách công việc với ChatGPT và cung cấp các hành động tùy chỉnh, nghiên cứu người dùng và phản hồi.
#Dịch thuật
--
4
Motionbear.io cung cấp dịch vụ chuyển đổi tự động và phụ đề với phần mềm được trang bị AI.
#Dịch thuật
100.2K
14.69%
7
ScriptMe cung cấp dịch vụ chuyển đổi và phụ đề văn bản nhanh chóng và chính xác trong nhiều ngôn ngữ.
#Dịch thuật
27.1K
10.76%
2
Học từ mới và nâng cao kỹ năng ngôn ngữ khi xem video với phụ đề tương tác của InterSub.
#Dịch thuật
194.7K
67.24%
3
Ddict là một trang web có từ điển và công cụ dịch cho nhiều ngôn ngữ.
#Dịch thuật
11.3K
13.39%
3
Dịch bất kỳ đề bài nào sang bất kỳ ngôn ngữ nào một cách dễ dàng.
#Dịch thuật
1.1M
10.31%
13
Rask AI cung cấp dịch và địa phương hóa video chất lượng cao với hơn 130 ngôn ngữ.
#Dịch thuật
30.8K
25.07%
1
AI Content Labs cho phép việc tạo nội dung dễ dàng, nhanh chóng và giá cả phải chăng bằng cách tích hợp với các nhà cung cấp trí tuệ nhân tạo hàng đầu.
#Dịch thuật
--
44.19%
10
Chú Robot Nội Dung được trang bị trí tuệ nhân tạo tạo ra nội dung hấp dẫn cho các doanh nghiệp, tối ưu quảng cáo và nâng cao hiện diện trực tuyến.
#Dịch thuật
--
24.06%
2
Nói và hiểu 9 ngôn ngữ một cách dễ dàng.
#Dịch thuật
--
37.79%
5
Một trang web cho phép người dùng sử dụng các tính năng AI chỉ với một cú nhấp chuột.
#Dịch thuật
14.7K
14.34%
1
"Neon AI là một nền tảng thân thiện với người dùng cho doanh nghiệp và gia đình, cung cấp trợ lý giọng nói và chatbot."
#Dịch thuật
18.9K
12.04%
2
NeuroSpell là một công cụ tự động sửa lỗi và dịch thuật mạnh mẽ cải thiện chất lượng văn bản.
#Dịch thuật
53.9K
15.86%
1
Công cụ viết dựa trên trí tuệ nhân tạo để tạo ra văn bản một cách dễ dàng.
#Dịch thuật
27.6K
13.55%
4
Tạo ra và dịch biểu thức chính quy sử dụng AI.
#Dịch thuật