Khám phá các công cụ AI tốt nhất cho bản ghi âm

Trang này hiển thị cho bạn công cụ bản ghi âm tốt nhất trong các trang web và công cụ AI cũng như công cụ bản ghi âm miễn phí trong AI.

Công cụ ai tốt nhất cho bản ghi âm là: AnswerTime, OneAccord, StoryLang, Jupitrr, Metaphysic AI, Podcast Shownotes Generator, YouTube Scribe, Podium, Speechify.

Số lượng Al:10
Thời gian cập nhật:Có thể 29 2024
--
0
Nghiên cứu người dùng do trí tuệ nhân tạo dẫn đầu
#bản ghi âm
--
100.00%
0
Dịch tự động trực tiếp cho giáo đường... với phong cách chân nhân
#bản ghi âm
--
0
Tạo câu chuyện, học ngôn ngữ, luyện từ vựng
#bản ghi âm
45.0K
16.36%
7
Công cụ tạo video AI cho việc tạo tự động B-roll.
#bản ghi âm
49.6K
14.05%
12
Metaphysic.ai là một nhà cung cấp hàng đầu về nội dung video trí tuệ nhân tạo siêu thực.
#bản ghi âm
7.8K
17.81%
4
Công cụ này tự động tạo ra ghi chú cho các podcast, bao gồm tóm tắt, thời điểm và bản ghi âm.
#bản ghi âm
10.0K
94.53%
3
YouTube Scribe cung cấp các tóm tắt và bản ghi âm cho video YouTube bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
#bản ghi âm
34.8K
27.15%
3
Podium: Công cụ AI cho nhà sản xuất podcast, tối ưu hóa sản xuất bằng cách tạo ra các bảng tóm tắt, bài viết và bài đăng trên mạng xã hội.
#bản ghi âm
7.0M
40.44%
7
Speechify là một ứng dụng chuyển đổi văn bản thành giọng đọc phổ biến trên Chrome, iOS và Android.
#bản ghi âm