Khám phá các công cụ AI tốt nhất cho bảo mật

Trang này hiển thị cho bạn công cụ bảo mật tốt nhất trong các trang web và công cụ AI cũng như công cụ bảo mật miễn phí trong AI.

Công cụ ai tốt nhất cho bảo mật là: WaveBotAssist, Image Enhancer, Free AI Youtube Video Tags Generator TubeAide, Transcription - Transcribe Speech To Text, AI PhishNet, resmate.io: Accelerate your job search, Agent K, SwiftSubmit, Recorditor: Record your browser, Meetingtor: Record online meetings.

Số lượng Al:169
Thời gian cập nhật:Tháng bảy 24 2024
26 users
0
Nâng cao trải nghiệm duyệt web với trợ lý AI
#bảo mật
1000 users
0
Công cụ tăng cường ảnh được AI hỗ trợ
#bảo mật
257 users
0
Nâng cao nội dung YouTube với AI
#bảo mật
716 users
0
Chuyển giọng thành văn bản với hỗ trợ ngôn ngữ toàn cầu
#bảo mật
20 users
0
Tiện ích mở rộng Chrome để phát hiện URL lừa đảo Zero Day.
#bảo mật
7 users
1
Tiện ích mở rộng Chrome tối ưu hóa đơn xin việc
#bảo mật
15 users
0
Tối ưu hóa việc ứng tuyển công việc với sự hỗ trợ tiên tiến.
#bảo mật
--
0
Công cụ tăng cường nộp đơn việc làm bằng trí tuệ nhân tạo
#bảo mật
241 users
0
Tiện ích ghi màn hình đột phá
#bảo mật
418 users
0
Đổi mới quản lý cuộc họp trực tuyến
#bảo mật
18 users
0
Trợ lý AI tăng cường giao tiếp trên WhatsApp.
#bảo mật
19 users
0
Plugin chat nhanh và an toàn
#bảo mật
23 users
0
Tăng cường trải nghiệm duyệt web với trí tuệ nhân tạo qua các ảnh chụp màn hình
#bảo mật
--
69.05%
0
Công cụ AI đơn giản hóa lệnh DevOps
#bảo mật
14 users
0
Bảo vệ tính minh bạch học thuật.
#bảo mật
11 users
0
Tiện ích Chrome cho quyền riêng tư của ChatGPT
#bảo mật
8 users
1
Nâng cao năng suất nhóm với chuyên môn AI
#bảo mật
21 users
1
Thanh công cụ Chrome được cung cấp sức mạnh bởi AI để truy cập kiến thức
#bảo mật
70.0K users
0
Cách mạng hóa giải quyết vấn đề với AI
#bảo mật
10.0K users
0
Luôn an toàn và ẩn danh trực tuyến.
#bảo mật
30.0K users
0
Nâng cấp ChatGPT với những tính năng mới
#bảo mật
258 users
0
Nâng cao an toàn trực tuyến
#bảo mật
200.0K users
0
Bảo vệ truy cập ưu đãi
#bảo mật
173 users
0
Nâng cao trải nghiệm duyệt web với việc quét nhanh Mã QR
#bảo mật
883 users
0
Trợ lý họp AI với tích hợp CRM
#bảo mật
858 users
0
Lưu trữ và quản lý cuộc trò chuyện ChatGPT một cách an toàn.
#bảo mật
21 users
0
Tạo ra mật khẩu có ý nghĩa an toàn.
#bảo mật
93 users
0
Nhận bản tóm tắt gọn gàng của nội dung dài
#bảo mật
10.0K users
0
Tăng cường Web3 với những thông tin tiên tiến.
#bảo mật
30.0K users
0
Quản lý mật khẩu website một cách an toàn với nhận diện khuôn mặt.
#bảo mật
1000 users
0
Tìm kiếm hiệu quả cho lịch sử trò chuyện ChatGPT.
#bảo mật
107 users
0
Cách mạng hóa duyệt web với trí tuệ nhân tạo tiên tiến.
#bảo mật
28 users
1
Cách cách duyệt web với trí tuệ nhân tạo chat.
#bảo mật
10.0K users
0
Giải pháp đăng nhập không phiền toái của Samsung
#bảo mật
2 users
0
Hệ thống Plugin với trí tuệ nhân tạo và tạo hình ảnh
#bảo mật
11 users
0
Tăng cường trải nghiệm duyệt web với lịch, đồng hồ, ghi chú, VPN, tin tức và nhiều hơn nữa.
#bảo mật
6 users
0
Cách mạng hóa duyệt web với Chat GPT
#bảo mật
17 users
0
Các mô hình ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo tiên tiến để tăng cường trải nghiệm duyệt web.
#bảo mật
42 users
0
Bảo vệ người dùng khỏi các mối đe dọa trực tuyến.
#bảo mật
88 users
0
Bảo vệ dữ liệu cá nhân với giao tiếp AI an toàn.
#bảo mật
10.0K users
0
Công cụ lịch WhatsApp Web với tích hợp CRM & ChatGPT
#bảo mật
700.0K users
0
Trợ lý mua sắm an toàn của Capital One
#bảo mật
3 users
0
Công cụ viết chính sách bảo mật được trang bị trí tuệ nhân tạo
#bảo mật
344 users
0
Trợ lý trình duyệt AI để tăng cường năng suất
#bảo mật
464 users
0
Tóm tắt nội dung web ngay lập tức.
#bảo mật
4.0K users
0
Cách mạng hóa phân tích dữ liệu trong Sheets.
#bảo mật
28.5K
4.74%
2
Dịch văn bản trong hình ảnh trực tuyến miễn phí
#bảo mật
--
2
Nâng cao hiệu suất lập trình với việc sinh mã AI cục bộ.
#bảo mật
--
0
Tạo môi trường làm việc hiệu quả và tự động hóa.
#bảo mật
--
0
Trợ lý tìm kiếm tài liệu được trang bị trí tuệ nhân tạo
#bảo mật
7.0K
17.03%
0
Tìm kiếm/Trò chuyện trí tuệ nhân tạo cho dữ liệu
#bảo mật
21.2K
16.53%
0
Câu trả lời trí tuệ nhân tạo trong Slack
#bảo mật
--
25.67%
0
Tự động hóa tài liệu bước đến từng bước
#bảo mật
--
54.03%
0
Quản lý sức khỏe tâm thần, kết nối với người đồng cảm, nhận hỗ trợ trí tuệ nhân tạo.
#bảo mật
--
65.54%
0
Công cụ viết AI miễn phí
#bảo mật
--
100.00%
0
Secure your site, elevate your brand, boost ad revenue
#bảo mật
--
70.44%
0
Chuyển đổi video thành bài viết nhanh chóng
#bảo mật
77.6K
55.58%
1
Điền vị trí dự án và triển khai nhân tài toàn cầu từ đầu đến cuối.
#bảo mật
--
48.98%
0
Quyền riêng tư và bảo mật AI với Zero Trust
#bảo mật
31.6K
12.13%
0
Tạo dữ liệu đào tạo được gắn nhãn cho trí tuệ nhân tạo về trực quan.
#bảo mật
17.1K
10.81%
0
Thiết lập cơ sở hạ tầng dữ liệu liền mạch
#bảo mật
34.5K
35.23%
1
Nền tảng phát hiện lỗi dành cho trí tuệ nhân tạo/máy học
#bảo mật
131.1K
26.85%
0
Nền tảng đánh giá trực tuyến để tạo bài kiểm tra, bài tập và bài thi.
#bảo mật
98.7K
14.62%
0
Nền tảng điều khiển trí tuệ nhân tạo lưu thông thời gian thực và bảo mật
#bảo mật
--
0
Mang tính minh bạch vào hẹn hò hiện đại.
#bảo mật
--
100.00%
0
Chuyên gia phân tích trí thông minh tự động cho bảo mật của bạn
#bảo mật
25.8M
40.79%
3
On-Device LLM với RAG.
#bảo mật
--
0
Tin nhắn liên tục với Spatial Message
#bảo mật
81.6K
13.56%
1
Gửi và nhận email một cách nhanh chóng và dễ dàng như tin nhắn.
#bảo mật
--
0
Giải quyết các thách thức kinh doanh với Codimite.
#bảo mật
10.7K
98.14%
1
Thay đổi ngành công nghiệp với công nghệ thị giác máy tính tiên tiến.
#bảo mật
6.2K
16.37%
2
Lớp màng bảo vệ tối đa chống rò rỉ dữ liệu
#bảo mật
--
79.65%
2
Tối đa hóa năng suất của nhóm với trò chuyện dữ liệu được động lực bởi trí tuệ nhân tạo.
#bảo mật
--
74.42%
1
Mở khóa tiềm năng của PDF với kOS.
#bảo mật
--
0
Nền tảng chữ ký điện tử đột phá với tích hợp blockchain và AI.
#bảo mật
--
0
Scalable neural network technology for precise defect detection and maintenance efficiency.
#bảo mật
14.1K
8.54%
1
Trợ lý trí tuệ nhân tạo tập trung vào quyền riêng tư cho giao tiếp kinh doanh.
#bảo mật
--
0
Cá nhân hóa màn hình khóa của bạn với Agent Lock.
#bảo mật
--
1
Tương lai của việc tạo nội dung với sự tiện ích của công nghệ AI.
#bảo mật
28.6K
12.14%
3
Tìm kiếm doanh nghiệp với câu trả lời tức thì
#bảo mật
--
73.93%
1
Marketing số được đẩy bởi trí tuệ nhân tạo cho những chiến dịch ấn tượng.
#bảo mật
23.1K
7.27%
3
Tạo hình ảnh dễ dàng tiếp cận với các mô hình đã được đào tạo trước hoặc riêng của bạn. Không giới hạn, không cần GPU.
#bảo mật
--
30.50%
3
Công cụ sửa lỗi AI cho tài liệu pháp lý.
#bảo mật
--
1
Nền tảng mã mở ít mã dựa trên trí tuệ nhân tạo để triển khai xác thực dễ dàng.
#bảo mật
--
42.87%
1
CRM bất động sản dựa trên trí tuệ nhân tạo
#bảo mật
106.8M
46.02%
8
Unifying data, AI, CRM, development, and security into a comprehensive platform.
#bảo mật
--
100.00%
2
Kể, chia sẻ và lưu giữ những câu chuyện cuộc sống và ký ức đặc biệt.
#bảo mật
468.5K
97.86%
1
Nền tảng lưu trữ video với các tính năng tiên tiến để tăng doanh số sản phẩm số và bảo mật chống lại việc sao chép trái phép. Giá cả phải chăng, phát video nhanh, DRM, Trực tiếp HD và nhiều hơn nữa.
#bảo mật
--
1
Dễ dàng xác định ứng viên hàng đầu với đánh giá được trang bị trí tuệ nhân tạo.
#bảo mật
--
63.81%
1
Trợ lý trí tuệ nhân tạo cho sự thành công kinh doanh
#bảo mật
75.4M
39.95%
6
Một nền tảng để phát triển ứng dụng phần mềm hiệu quả và có tính hợp tác.
#bảo mật
--
81.84%
0
Nền tảng trò chơi vai AI sống động.
#bảo mật
18.9K
44.11%
1
Đơn giản hóa quy trình thuế, tối đa hóa khấu trừ với TaxGPT được trang bị trí tuệ nhân tạo.
#bảo mật
--
100.00%
0
Cache-dưới-dạng-Dịch vụ cho việc phát triển ứng dụng GenAI. Tăng hiệu quả, quy tắc tuỳ chỉnh, kiến trúc có khả năng mở rộng và phân tích chi tiết.
#bảo mật
--
0
Phát hiện thư rác dựa trên trí tuệ nhân tạo cho trải nghiệm ứng dụng không bị thư rác.
#bảo mật
--
100.00%
2
Công cụ trí tuệ nhân tạo hiệu quả cho hình ảnh phù hợp với thương hiệu và văn bản thuyết phục.
#bảo mật
29.8K
13.91%
1
Trình duyệt tiếp theo ưu tiên quyền riêng tư của bạn.
#bảo mật
21.5K
6.51%
4
Một trung tâm tất cả trong một cho công cụ trí tuệ nhân tạo, khóa học, hướng dẫn, tin tức, việc làm và hơn thế nữa
#bảo mật
--
0
Teammate Lang là giải pháp đa năng nhằm tối đa hóa ROI của Ứng dụng LLM của bạn với trình tạo ứng dụng không cần code và các công cụ nâng cao DevOps. Tăng năng suất, độ tin cậy và trải nghiệm người dùng trong các ứng dụng được cung cấp bởi trí tuệ nhân tạo.
#bảo mật
--
100.00%
1
Kiểm soát truy cập không tiếp xúc với nhận dạng khuôn mặt được trang bị trí tuệ nhân tạo.
#bảo mật
494.2K
27.41%
3
Truy cập nội dung qua cổng thông tin token với sự trợ giúp viết AI.
#bảo mật
--
2
Hiệu suất được điều hành bởi AI cho danh sách bất động sản.
#bảo mật
8.8K
11.81%
4
Phần mềm kế toán AI cho việc ra quyết định kinh doanh
#bảo mật
48.4K
7.56%
4
Trợ lý trí tuệ nhân tạo của bạn để nói chuyện với các tài liệu, tóm tắt các tệp tin lớn và tìm bất kỳ thông tin nào bạn muốn.
#bảo mật
--
3
Thư mục GPTs được cập nhật theo giờ.
#bảo mật
--
72.80%
2
Email riêng tư, tiên tiến trong môi trường không thư rác và phi tập trung.
#bảo mật
--
24.06%
1
Phần mềm theo dõi chuyển động tối giản.
#bảo mật
--
1
Phát triển phần mềm dưới dạng dịch vụ theo đăng ký - Dịch vụ nhanh chóng, chất lượng cao cho tất cả nhu cầu phần mềm của bạn.
#bảo mật
1.4M
13.10%
5
Framework phát triển web cho ứng dụng hiện đại.
#bảo mật
--
100.00%
2
Trợ lý trí tuệ nhân tạo tùy chỉnh cho doanh nghiệp
#bảo mật
--
30.44%
0
Dễ dàng tạo báo cáo chuyên nghiệp với Báo cáo Y tế được động bằng trí tuệ nhân tạo.
#bảo mật
--
85.12%
1
Tự động hoá hóa tài liệu để nâng cao bảo mật và sự hợp tác.
#bảo mật
65.1K
10.18%
1
Tăng hiệu suất hoạt động bằng cách giám sát cơ sở hạ tầng, nhật ký, APM và nhiều hơn nữa.
#bảo mật
--
33.94%
1
Nhanh chóng xác định những thùng chứa cụ thể trong lưu trữ đám mây.
#bảo mật
--
45.76%
2
Đơn giản hóa các tài liệu pháp lý phức tạp trong vài giây.
#bảo mật
--
70.46%
0
Lưu trữ tệp tin dựa trên đám mây với khả năng trí tuệ nhân tạo tiên tiến.
#bảo mật
--
58.27%
4
Xác thực ý tưởng khởi nghiệp và tạo ra kế hoạch kinh doanh dựa trên trí tuệ nhân tạo.
#bảo mật
--
2
Tự động tạo tài liệu mã nguồn cho các công ty phần mềm.
#bảo mật
--
100.00%
0
Trợ lý trí tuệ nhân tạo cho cuộc sống cá nhân và chuyên nghiệp, giúp bạn tiết kiệm thời gian.
#bảo mật
100.2K
10.32%
1
Nền tảng xác thực sống nhanh nhất thế giới với công nghệ ánh xạ khuôn mặt 3D nâng cao.
#bảo mật
--
0
Giấu dữ liệu trực tiếp của trí tuệ nhân tạo (AI) trong phiên giao diện dòng lệnh Rails.
#bảo mật
14.5K
9.45%
1
Quản lý phụ thuộc dễ dàng và tiện lợi.
#bảo mật
--
100.00%
1
Câu trả lời dữ liệu chính xác với AI tạo ra.
#bảo mật
--
100.00%
4
Nhận biết và sửa lỗi mã sử dụng trí tuệ nhân tạo.
#bảo mật
8.8K
10.38%
3
Chuyển đổi văn bản và phụ đề với trí tuệ nhân tạo chỉ trong vài phút.
#bảo mật
--
3
Kypso là một nền tảng được trang bị trí tuệ nhân tạo giúp các nhóm quản lý và mở rộng hoạt động một cách hiệu quả.
#bảo mật
58.3K
22.07%
5
Vanna là một gói Python được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tạo ra SQL cho cơ sở dữ liệu, hoạt động như một trợ lý thông minh nghiệp vụ.
#bảo mật
28.3K
42.16%
1
Quivr là một nền tảng đám mây để lưu trữ và truy xuất các loại dữ liệu khác nhau.
#bảo mật
--
3
Chẩn đoán DNS là một công cụ trí tuệ nhân tạo phân tích và chẩn đoán các vấn đề DNS, mang đến các đề xuất khắc phục.
#bảo mật
8.0K users
22.04%
1
Tiện ích được cung cấp bởi máy học để xác định và loại bỏ thông tin nhạy cảm trong các câu hỏi của ChatGPT.
#bảo mật
--
51.50%
0
Một phần mềm dành cho Mac mang đến ChatGPT cho người dùng với một phím nóng, cho phép trò chuyện với các chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau.
#bảo mật
20.5K
44.59%
4
SuperWhisper là một ứng dụng chuyển giọng thành văn bản được trang bị trí tuệ nhân tạo cho macOS.
#bảo mật
4.5M
49.69%
18
Tạo và tương tác với bạn gái ảo có thể tùy chỉnh trên DreamGF.ai sử dụng công nghệ AI.
#bảo mật
--
55.49%
1
ShortcutsGPT cung cấp một cách tương tác hiệu quả hơn với ChatGPT bằng cách sử dụng các phím tắt tiện lợi.
#bảo mật
--
3
Một nền tảng mạng xã hội an toàn để kết nối bạn bè và gia đình chia sẻ trải nghiệm.
#bảo mật
--
1
Alltum là một nền tảng quản lý dự án tổ chức email và nhiệm vụ, tiết kiệm thời gian và tự động hóa quy trình.
#bảo mật
--
100.00%
7
ProfilePacks cung cấp hình đại diện tuyệt đẹp do trí tuệ nhân tạo sinh ra cho mạng xã hội.
#bảo mật
11.5K
9.73%
11
Thiết kế trang web AI dễ dàng
#bảo mật
--
100.00%
2
CopySafe sử dụng công nghệ Chat GPT để bảo vệ nội dung trang web, ngăn chặn việc đánh cắp, sao chép trái phép và plagiarism.
#bảo mật
11.7K
10.16%
4
Codeless ONE là một nền tảng không gian làm việc hiện đại cho doanh nghiệp nâng cao năng suất mà không cần viết code.
#bảo mật
61.6K
55.89%
9
Potion là một nền tảng email video dành cho các chuyên gia bán hàng để cá nhân hóa video và đóng cửa hàng bán hàng nhiều hơn.
#bảo mật
--
72.82%
1
Tự động sao chép mã 2FA từ SMS vào clipboard để đăng nhập dễ dàng.
#bảo mật
--
1
Mở khóa khách hàng mục tiêu bằng cách tạo ra khách hàng tiềm năng được hỗ trợ bằng trí tuệ nhân tạo.
#bảo mật
--
21.29%
0
Mitigated.io là một nền tảng cộng tác chuyển đổi báo cáo bảo mật thành không gian làm việc để giải quyết các lỗ hổng.
#bảo mật
--
3
Tạo ra những bức thư xin việc giành chiến thắng ngay lập tức với nền tảng trí tuệ nhân tạo của Chào bạn quản lý tuyển dụng.
#bảo mật
18.5K
8.23%
1
Greip là một giải pháp công nghệ chống gian lận được cung cấp cho an ninh tài chính của ứng dụng.
#bảo mật
--
0
Golden Chat là một bộ công cụ được napajade cho nhà sáng tạo, cung cấp các tính năng trí tuệ nhân tạo và dịch vụ viết lại của con người.
#bảo mật
--
1
Bewai tự động hóa việc xử lý tài liệu với trí tuệ nhân tạo, loại bỏ việc cấu hình mẫu cho nhiều ngành công nghiệp.
#bảo mật
--
0
Truy cập Trò chuyện GPT và tạo nội dung trí tuệ nhân tạo trực tiếp từ iMessage với ONE800. Dễ dàng và không gây phiền toái.
#bảo mật
37.9K
21.46%
0
Znote là một ứng dụng ghi chú giúp tăng năng suất bằng cách chuyển ghi chú thành các ứng dụng nhỏ.
#bảo mật
--
0
Tạo ra các AI tùy chỉnh với AlterMind để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể và tích hợp chúng vào trang web hoặc ứng dụng của bạn.
#bảo mật
--
4
ChainAware.ai là một công cụ kiểm toán ví điện tử dựa trên trí tuệ nhân tạo sử dụng trí tuệ nhân tạo để xác minh địa chỉ và phát hiện gian lận.
#bảo mật
--
0
Một nền tảng cung cấp ngữ cảnh nhạy cảm về quyền cho ứng dụng của bạn trong vài phút.
#bảo mật
101.2K
41.83%
1
Lamini là một nền tảng trí tuệ nhân tạo giúp tối ưu quá trình phát triển phần mềm doanh nghiệp với trí tuệ nhân tạo sinh học.
#bảo mật
--
2
Quokka là một ứng dụng AI cung cấp các buổi terapi cá nhân để hỗ trợ sức khỏe tâm thần.
#bảo mật
9.2K
44.71%
4
Anania là một trợ lý phân tích dữ liệu cho Excel, tài liệu, cơ sở dữ liệu và URL.
#bảo mật
322.6K
19.74%
1
Fibery cung cấp một giải pháp không gian làm việc tùy chỉnh với cơ sở dữ liệu kết nối, báo cáo và khả năng trí tuệ nhân tạo.
#bảo mật
7.7K
13.12%
2
HandyPlugins tạo ra các plugin WordPress chất lượng cao với sự hỗ trợ và tài liệu xuất sắc.
#bảo mật
1.1M
16.32%
15
10Web là một nền tảng quản lý website được cung cấp công cụ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để lưu trữ, xây dựng, tối ưu hóa và bảo mật website.
#bảo mật
--
4
Open Voice OS là một bản phân phối Linux do cộng đồng xây dựng nhằm giới thiệu Trí tuệ Nhân tạo giọng nói mã nguồn mở.
#bảo mật
--
1
Thông báo cho người dùng về việc tạm ngừng tài khoản và chuyển hướng họ để liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ.
#bảo mật
41.8K
8.72%
8
Chuyển đổi ảnh thành caricature hài hước với Caricaturer.io, một công cụ trực tuyến tạo ảnh được đóng góp bởi trí tuệ nhân tạo.
#bảo mật
--
0
Công cụ quản lý và giám sát giao tiếp để cải thiện tuân thủ và tương tác khách hàng.
#bảo mật
--
77.09%
1
Aigur giúp đơn giản hóa việc xây dựng ứng dụng AI bằng cách quản lý yêu cầu, kế hoạch và bảo mật.
#bảo mật