Voice2Text Thông tin về tiện ích mở rộng AI của Chrome

Tiện ích mở rộng của Chrome Voice2Text ai là gì?

Voice2Text là một trang web cho phép bạn dễ dàng chuyển giọng nói thành văn bản bằng công nghệ nhận dạng giọng nói.

Làm cách nào để sử dụng tiện ích mở rộng Voice2Text ai chrome?

Để sử dụng Voice2Text, bạn chỉ cần nhấp vào nút microphone hoặc nhấn và giữ nút spacebar để bắt đầu ghi âm giọng nói của bạn. Trang web sau đó sẽ chuyển đổi giọng nói của bạn thành văn bản bằng thuật toán nhận dạng giọng nói tiên tiến.

Các tính năng cốt lõi của tiện ích mở rộng ai chrome Voice2Text

Ghi âm giọng nói và gửi đến ChatGPT

Đọc câu trả lời thành giọng nói (có thể tắt)

Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ

Dễ dàng ghi âm với nút microphone hoặc spacebar

Các trường hợp sử dụng của tiện ích mở rộng của Voice2Text ai chrome

#1

Chuyển đổi cuộc phỏng vấn hoặc đoạn ghi âm thành văn bản

#2

Tạo ghi chú văn bản theo giọng nói

#3

Tạo phụ đề cho video

Câu hỏi thường gặp từ Voice2Text

Có thể chuyển đổi cuộc phỏng vấn, ghi âm bằng Voice2Text không?

Voice2Text có thể tạo phụ đề cho video không?

Voice2Text có hỗ trợ nhiều ngôn ngữ không?

Trang web có thể đọc câu trả lời thành giọng nói không?

Phân tích tiện ích mở rộng AI của Voice2Text AI

Voice2Text Active Users

Tổng số người dùng đã cài đặt

0

Nội dung khác về Voice2Text

13 cách tuyệt vời mà nhận dạng giọng nói đang biến đổi cuộc sống của chúng ta

Được đăng vào Có thể 17 2024 bởi Ethan

Khám phá 13 cách đáng kinh ngạc mà công nghệ nhận dạng giọng nói cách mạng hóa thế giới của chúng ta!

15 Cách Tuyệt Vời Giúp Tăng Cường Năng Suất Bằng Công Nghệ Chuyển Giọng Thành Văn Bản

Được đăng vào Có thể 22 2024 bởi Lily

Mở Khóa Tiềm Năng Sản Phẩm Của Bạn: 15 Mẹo Chuyển Giọng Nói Thành Văn Bản!

15 công cụ tạo giọng AI để nâng cao trò chơi Text-to-Speech của bạn

Được đăng vào Bước đều 31 2024 bởi Lucy

Nâng cao trải nghiệm Text-to-Speech của bạn với 15 công cụ tạo giọng AI - Hãy thử Toolify AI ngay!