5
0 bài đánh giá
bộ sưu tập 2
Giới thiệu công cụ:
Maige sử dụng trí tuệ nhân tạo để gắn nhãn các vấn đề trong kho lưu trữ, đơn giản hóa việc quản lý công việc.
Thời gian thu thập:
Jul 13 2023
Lưu lượng truy cập hàng tháng:
--
Phương tiện truyền thông xã hội và email:
Maige Thông tin sản phẩm

Maige là gì?

Maige là một trang web sử dụng trí tuệ nhân tạo để tự động gắn nhãn các vấn đề trong một kho lưu trữ, giúp quản lý và tổ chức nhiệm vụ dễ dàng hơn.

Làm cách nào để sử dụng Maige?

Để sử dụng Maige, chỉ cần thêm nó vào kho lưu trữ của bạn và nó sẽ tự động gắn nhãn cho các vấn đề mới. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh 'Maige label this' để gắn nhãn cho một vấn đề đã tồn tại, hoặc sử dụng lệnh 'Maige label all' để gắn nhãn cho tất cả các vấn đề cũ. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng lệnh 'Maige [hướng dẫn]' để thêm hướng dẫn tùy chỉnh cho việc gắn nhãn.

Các tính năng cốt lõi của Maige

Các tính năng chính của Maige bao gồm việc gắn nhãn tự động cho các vấn đề mới, gắn nhãn cho các vấn đề đã tồn tại bằng lệnh, và khả năng thêm hướng dẫn tùy chỉnh cho việc gắn nhãn.

Trường hợp sử dụng của Maige

#1

Maige có thể được sử dụng trong các kịch bản khác nhau, như các dự án phát triển phần mềm có nhiều vấn đề cần quản lý, các dự án mã nguồn mở với số lượng đóng góp viên lớn, hoặc bất kỳ tình huống nào yêu cầu tổ chức vấn đề hiệu quả.

Câu hỏi thường gặp từ Maige

Maige làm gì?

Làm thế nào để sử dụng Maige?

Các tính năng chính của Maige là gì?

Các trường hợp sử dụng của Maige là gì?

Có thông tin giá cả có sẵn cho Maige không?

Maige Bài đánh giá (0)

5 điểm trên 5 điểm
Bạn có đề xuất Maige không? Để lại nhận xét
0/10000

Phân tích của Maige

Maige Phân tích lưu lượng truy cập trang web

lưu lượng truy cập trang web mới nhất

Monthly Visits
--
thời gian truy cập trung bình
00:00:00
trang mỗi lượt truy cập
0.80
Tỷ lệ thoát
100.00%
Apr 2023 - Jun 2024 Tất cả lưu lượng truy cập trang web

dòng chảy địa lý

Top 5 Regions

Mexico
34.19%
Indonesia
22.74%
Byelorussian SSR
21.00%
India
16.04%
Singapore
6.03%
Apr 2023 - Jun 2024 chỉ máy tính để bàn

Nguồn lưu lượng truy cập trang web

Liên kết bên ngoài
41.07%
trực tiếp
34.56%
Tìm kiếm hữu cơ
24.37%
thư
0.00%
tiếp xúc xã hội
0.00%
hiển thị quảng cáo
0.00%
Apr 2023 - Jun 2024 Chỉ dành cho máy tính để bàn toàn cầu

Từ khóa hàng đầu

Keyword
Traffic
Cost Per Click
maige
--

Maige Khởi chạy nhúng

Sử dụng huy hiệu trang web để thu hút sự ủng hộ từ cộng đồng cho buổi ra mắt Toolify của bạn. Chúng dễ dàng nhúng vào trang chủ hoặc chân trang của bạn.

Light
Neutral
Dark
Maige: Maige sử dụng trí tuệ nhân tạo để gắn nhãn các vấn đề trong kho lưu trữ, đơn giản hóa việc quản lý công việc.
Sao chép mã nhúng
Cài đặt thế nào?