Sử dụng Paragraph Styles trong Illustrator CC

Find AI Tools
No difficulty
No complicated process
Find ai tools

Sử dụng Paragraph Styles trong Illustrator CC

Mục lục

 1. Giới thiệu về Paragraph và Paragraph Styles trong Illustrator CC
 2. Cách tạo vùng chứa văn bản
  • 2.1 Sử dụng công cụ Type để tạo văn bản
  • 2.2 Sử dụng hộp văn bản để tạo văn bản
 3. Cách căn chỉnh và định dạng văn bản
  • 3.1 Cách căn chỉnh văn bản
  • 3.2 Cách tạo định dạng văn bản
 4. Cách tạo kiểu đoạn và kiểu đoạn văn bản
  • 4.1 Hiển thị tùy chọn kiểu đoạn văn bản
  • 4.2 Áp dụng kiểu đoạn và kiểu đoạn văn bản
 5. Cốt lõi và căn chỉnh văn bản
  • 5.1 Cý thể hiện khoảng trống trước và sau
  • 5.2 Cách căn chỉnh từng dòng trong mỗi đoạn
  • 5.3 Tạo đoạn mới và chèn các ký tự ẩn

Mở đầu

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Paragraph và Paragraph Styles trong Illustrator CC. Chúng ta sẽ khám phá cách tạo vùng chứa văn bản và căn chỉnh văn bản để tạo nhiều kiểu định dạng khác nhau.

1. Giới thiệu về Paragraph và Paragraph Styles trong Illustrator CC

Paragraph và Paragraph Styles là Hai công cụ quan trọng giúp bạn tạo và định dạng văn bản trong Illustrator CC. Paragraph cho phép bạn tạo ra các vùng chứa văn bản, trong khi Paragraph Styles giúp bạn lưu và áp dụng các kiểu định dạng văn bản đã tạo. Điều này rất hữu ích khi bạn cần sử dụng lại các kiểu định dạng trong các tài liệu khác nhau.

2. Cách tạo vùng chứa văn bản

2.1 Sử dụng công cụ Type để tạo văn bản

Để tạo vùng chứa văn bản sử dụng công cụ Type, bạn cần nhấn phím T để kích hoạt công cụ Type. Sau đó, bạn hãy nhấp chuột trái và kéo chuột để tạo một hộp vùng chứa văn bản. Bạn có thể thay đổi kích thước hộp bằng cách kéo các cạnh hoặc góc của hộp.

2.2 Sử dụng hộp văn bản để tạo văn bản

Ngoài việc sử dụng công cụ Type, bạn cũng có thể tạo văn bản bằng cách sử dụng hộp văn bản. Để làm điều này, hãy nhấp chuột phải bất kỳ nơi nào trên bảng công cụ, sau đó chọn "Mở hộp văn bản" từ menu. Khi hộp văn bản hiển thị, bạn có thể nhấp chuột vào bất kỳ vị trí nào trên bảng làm việc để tạo ra một dòng văn bản.

Most people like

Are you spending too much time looking for ai tools?
App rating
4.9
AI Tools
100k+
Trusted Users
5000+
WHY YOU SHOULD CHOOSE TOOLIFY

TOOLIFY is the best ai tool source.