Cách cài đặt Driver AMD Catalyst trên Linux

Find AI Tools
No difficulty
No complicated process
Find ai tools

Cách cài đặt Driver AMD Catalyst trên Linux

Table of Contents:

 1. Giới thiệu
 2. Các vấn đề cần biết trước khi cài đặt 2.1. Sửa lỗi âm thanh HDMI
 3. Cài đặt driver khi dùng open-source
 4. Cài đặt driver propietary 4.1. Sửa lỗi màn hình không được hỗ trợ (dual adapters) 4.2. Lỗi "No graphics supported" 4.3. Lỗi "I can't find Loki XML.dot.sh"
 5. Gỡ cài đặt driver
 6. Tổng kết
 7. FAQ

Hướng dẫn cài đặt và sửa lỗi cho Driver AMD Catalyst trên Linux

Chào mọi người, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách cài đặt phiên bản mới nhất của Driver AMD Catalyst trên Linux. Quá trình này đã có một số thay đổi nhỏ, vì vậy tôi sẽ hướng dẫn lại từ đầu. Bài viết này sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề thường gặp và cung cấp những gợi ý quan trọng trước khi cài đặt. Đầu tiên và quan trọng nhất, trong Linux, bạn không bắt buộc phải cài đặt driver này theo mặc định, vì hầu hết các bản phân phối Linux đều đi kèm với driver mã nguồn mở hỗ trợ đầy đủ việc hiển thị 3D và mọi chức năng cần thiết, ngoại trừ OpenCL. Trong trường hợp bạn không cần OpenCL, driver mã nguồn mở có thể hoạt động tốt, tuy không được tối ưu như driver propietary của AMD. Tuy nhiên, nó cũng có thể hoạt động tốt hơn tuỳ thuộc vào phiên bản, lỗi và các yếu tố khác, vì vậy tôi không thể chắc chắn driver nào sẽ tốt hơn cho bạn.

2. Các vấn đề cần biết trước khi cài đặt

Trước khi bắt đầu cài đặt, hãy đảm bảo bạn đã đọc qua các vấn đề quan trọng sau đây:

2.1. Sửa lỗi âm thanh HDMI

Đối với người dùng sử dụng HDMI audio, có một lỗi cần được khắc phục trước khi tiến hành cài đặt driver. Để sửa lỗi này, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Mở Terminal và nhập lệnh sau: sudo gedit /etc/default/grub
 2. Nhập mật khẩu sudo của bạn khi được yêu cầu.
 3. Tìm dòng "GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT" trong file và thêm "radeon.audio=1" vào sau dấu ngoặc kép.
 4. Lưu file và đóng. Sau đó, quay lại Terminal.
 5. Chạy lệnh "sudo update-grub" để cập nhật file grub.
 6. Khởi động lại máy tính của bạn.

Sau khi thực hiện các bước trên, âm thanh qua HDMI sẽ hoạt động bình thường.

3. Cài đặt driver khi dùng open-source

Nếu bạn quyết định sử dụng driver mã nguồn mở, bạn không cần cài đặt driver propietary của AMD. Hầu hết các bản phân phối Linux đã đi kèm với driver này theo mặc định và hỗ trợ đầy đủ các chức năng cần thiết. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng tính năng OpenCL, bạn cần cài đặt driver propietary của AMD để đảm bảo sự tối ưu.

4. Cài đặt driver propietary

Trước khi tiến hành cài đặt driver propietary của AMD, hãy đảm bảo bạn đã đọc các vấn đề quan trọng sau:

4.1. Sửa lỗi màn hình không được hỗ trợ (dual adapters)

Nếu bạn sử dụng dual adapters và gặp lỗi "Màn hình không được hỗ trợ" khi chạy lệnh "aticonfig", hãy thực hiện các bước sau:

 1. Cài đặt driver 14.6 trước (nếu đang có sẵn) bằng cách sử dụng các hướng dẫn tương tự.
 2. Sau đó, cài đặt driver 14.9 như thông thường.
 3. Sử dụng cấu hình xorg sẵn có để giải quyết lỗi.

4.2. Lỗi "No graphics supported"

Đối với một số trường hợp, khi cài đặt, bạn có thể gặp phải lỗi "No graphics supported". Trong trường hợp này, bạn có thể thử cài đặt driver bằng cách sử dụng các repo cung cấp bởi AMD. Nếu phương pháp này không hoạt động, rất tiếc, bạn sẽ không thể làm gì khác.

4.3. Lỗi "I can't find Loki XML.dot.sh"

Nếu bạn gặp lỗi "I can't find Loki XML.dot.sh" khi cài đặt driver, hãy làm theo hướng dẫn sau để khắc phục:

 1. Tải xuống file Loki XML.dot.sh từ nguồn tài nguyên không chính thức.
 2. Lưu file vào thư mục downloads.
 3. Mở Terminal và di chuyển đến thư mục chứa file Loki XML.dot.sh.
 4. Chạy lệnh "sudo ./Loki XML.dot.sh" để thực hiện cài đặt.

6. Tổng kết

Thông qua bài viết này, tôi đã hướng dẫn các bước chi tiết để cài đặt và sửa lỗi cho Driver AMD Catalyst trên Linux. Hãy lưu ý các vấn đề quan trọng trước khi tiến hành cài đặt và luôn kiểm tra các hướng dẫn cập nhật từ nhà cung cấp để đảm bảo sự tương thích và ổn định của hệ thống. Hy vọng bạn có thể thành công trong việc cài đặt driver này!

FAQ

Q: Tôi có cần cài đặt driver propietary hay không? A: Không, hầu hết các bản phân phối Linux đã đi kèm với driver mã nguồn mở hỗ trợ đầy đủ các chức năng cần thiết. Driver propietary chỉ cần cài đặt nếu bạn muốn sử dụng tính năng OpenCL hoặc có các yêu cầu đặc biệt khác.

Q: Tôi gặp lỗi "No graphics supported" khi cài đặt driver, làm sao để khắc phục? A: Bạn có thể thử cài đặt driver bằng cách sử dụng các repo cung cấp bởi AMD hoặc tìm kiếm giải pháp khác trên các diễn đàn Linux. Tuy nhiên, nếu không thành công, rất tiếc, không có phương pháp khắc phục khác.

Q: Làm thế nào để sửa lỗi âm thanh HDMI sau khi cài đặt driver? A: Để sửa lỗi này, bạn cần thêm tham số "radeon.audio=1" vào file grub và chạy lệnh "sudo update-grub". Sau khi khởi động lại máy tính, âm thanh HDMI sẽ hoạt động bình thường.

Q: Tôi gặp vấn đề khi cài đặt driver 14.9, làm thế nào để giải quyết? A: Nếu gặp vấn đề khi cài đặt driver 14.9, bạn có thể thử cài đặt driver 14.6 trước theo cùng các hướng dẫn và sau đó tiếp tục cài đặt driver 14.9.

Are you spending too much time looking for ai tools?
App rating
4.9
AI Tools
100k+
Trusted Users
5000+
WHY YOU SHOULD CHOOSE TOOLIFY

TOOLIFY is the best ai tool source.