Cách thêm số lượng phát sóng không giới hạn với Jellyfin sử dụng GPU Nvidia

Find AI Tools
No difficulty
No complicated process
Find ai tools

Cách thêm số lượng phát sóng không giới hạn với Jellyfin sử dụng GPU Nvidia

Mục lục

 1. Giới thiệu
 2. Chuẩn bị cài đặt
 3. Tải xuống Video Patch
 4. Kiểm tra phiên bản driver Nvidia
 5. Tải xuống và cài đặt các file patch
 6. Chỉnh sửa File Registry
 7. Giải nén và cài đặt ứng dụng
 8. Cấu hình phát lại
 9. Đặt quyền truy cập cho GPU
 10. Khắc phục sự cố và câu hỏi thường gặp

Hướng dẫn cài đặt Jellyfin với hỗ trợ Hardware acceleration

💡 Giới thiệu

Xin chào mọi người! Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Hardware acceleration trên Jellyfin để chạy mượt mà và không giới hạn số lượng phát sóng. Bằng cách sử dụng GPU ngoại vi và áp dụng các bản vá phần mềm, chúng ta có thể tận dụng sức mạnh tính toán của GPU để nâng cao hiệu suất và tăng số lượng phát sóng trên Jellyfin.

💡 Chuẩn bị cài đặt

Trước khi bắt đầu, chúng ta cần chuẩn bị một số file và thiết lập cần thiết để sử dụng Hardware acceleration trong Jellyfin.

 1. Tải xuống Video Patch: Trước tiên, chúng ta cần tải xuống bản vá Video Patch từ GitHub. Nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows, hãy tải xuống bản vá dành cho Windows. Nếu bạn đang sử dụng Linux, hãy tải xuống bản vá dành riêng cho Linux.

 2. Kiểm tra phiên bản driver Nvidia: Để sử dụng Hardware acceleration, chúng ta cần kiểm tra phiên bản driver Nvidia đang được cài đặt trên máy tính. Điều này giúp chúng ta chọn đúng bản vá phù hợp. Hãy mở Control Panel và tìm đến phần Nvidia Settings để kiểm tra phiên bản driver hiện tại.

 3. Tải xuống và cài đặt các file patch: Sau khi đã xác định phiên bản driver Nvidia, chúng ta cần tải xuống và cài đặt các file patch tương ứng. Truy cập vào thư mục GitHub đã tải xuống, tìm đến phần "Video Patch" và tải về các file patch cho phiên bản driver của bạn.

 4. Chỉnh sửa File Registry: Để áp dụng các bản vá, chúng ta cần chỉnh sửa File Registry. Hãy chạy file "skip sig check.reg" để thêm thông tin cần thiết vào Registry của hệ thống.

 5. Giải nén và cài đặt ứng dụng: Tiếp theo, giải nén file patch đã tải xuống và cài đặt ứng dụng. Chạy file "jellyfin_video_patch.exe" để bắt đầu quá trình cài đặt.

 6. Cấu hình phát lại: Sau khi đã cài đặt thành công, chúng ta cần cấu hình phát lại trong Jellyfin để sử dụng Hardware acceleration. Truy cập vào Dashboard trong cài đặt Jellyfin, chọn mục Playback và xem các tùy chọn phát lại có sẵn cho GPU của bạn.

Đó là các bước cơ bản để cài đặt Jellyfin với hỗ trợ Hardware acceleration. Tiếp theo, chúng ta sẽ xử lý các sự cố thường gặp và trả lời những câu hỏi thường được đặt.

(20,000 words)

Are you spending too much time looking for ai tools?
App rating
4.9
AI Tools
100k+
Trusted Users
5000+
WHY YOU SHOULD CHOOSE TOOLIFY

TOOLIFY is the best ai tool source.